Adam Michnik na zlocie krajowym KOD
Jakub Kaminski/East News

Adam Michnik — wiek, studia, Twitter. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o redaktorze naczelnym Gazety Wyborczej

Adam Michnik to znany działacz polityczny, pisarz, dziennikarz i publicysta, który od 1989 roku pełni funkcję redaktora naczelnego ogólnopolskiego dziennika opiniotwórczego „Gazeta Wyborcza”. Dowiedz się, kim byli jego rodzice, gdzie studiował i jakie stanowiska zajmował, a także jakie nagrody i wyróżnienia mu przyznano
Reklama

Adam Michnik: Twitter, wiek, rodzina

 • Nazwisko imię: Michnik Adam
 • Pełne imię i nazwisko: Adam Michnik
 • Data urodzenia: 17 października 1946
 • Wiek: 75 lat
 • Miejsce urodzenia: Warszawa
 • Znak zodiaku: waga
 • Stan cywilny: kawaler
 • Partnerka: brak informacji
 • Byłe partnerki: Barbara Toruńczyk, Barbara Szwedowska
 • Dzieci: Antonii (syn), dwoje dzieci (imiona nieznane)
 • Rodzice: Helena Michnik (matka), Ozjasz Szechter (ojciec)
 • Rodzina: Stefan Michnik (brat przyrodni), Jerzy Michnik (brat przyrodni), Szymon Szechter (stryj)
 • Wykształcenie: wyższe (mgr historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Zawód: publicysta, historyk, dziennikarz, eseista
 • Partia polityczna: Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (1990 - 1991), Unia Demokratyczna (do 1994)
 • Stanowiska: poseł na Sejm X kadencji (1989 - 1991), redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”
 • Twitter: twitter.com/MichnikGW

Życiorys i wykształcenie Adama Michnika

Adam Michnik urodził się 17 października 1956 roku w Warszawie jako nieślubny syn Heleny (Hinde) Michnik oraz Ozjasza Szechtera — polskich działaczy komunistycznych.

Już będąc uczniem szkoły podstawowej aktywnie uczestniczył w Hufcu Walterowskim ZHP. Ukończył VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

W 1964 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotnie jednak zawieszono go w prawach studenta za krytykowanie władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

Reklama

W 1968 roku ostatecznie usunięto go z uczelni za udział w tzw. wydarzeniach marcowych (protestach studentów). Choć w 1969 roku został relegowany, w połowie lat 70. pozwolono mu ukończyć studia z historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działalność opozycyjna Adama Michnika

Adam Michnik działał w licznych organizacjach opozycyjnych.Pierwszą działalność opozycyjną podjął już w trakcie studiów. W 1962 roku wraz z kolegami założył dyskusyjny Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, którego głównym celem było otwarte krytykowanie władz PRL i podejmowanie dyskusji nad sposobami naprawy rzeczywistości.

W 1965 roku Adam Michnik rozpowszechniał list otwarty do członków PZPR wzywający do naprawy polskiego systemu politycznego. Zawieszono go za to w prawach studenta.

W latach 1968 - 1989 Adam Michnik był znany jako jeden z czołowych organizatorów nielegalnej, demokratycznej opozycji. W marcu 1968 roku aktywnie uczestniczył w demonstracjach studenckich, tzw. wydarzeniach marcowych, za co ostatecznie usunięto go z listy studentów.

Adam Michnik w 1977 roku dołączył do jednej z najbardziej znanych organizacji opozycyjnych — KOR. Jako członek Komitetu Obrony Robotników był otwarcie krytykowany m.in. przez Władysława Gomułkę.

Adam Michnik na przemówieniu
Piotr Molecki/East News

Aresztowania Adama Michnika

Reklama

Za podejmowaną działalność opozycyjną i liczne próby obalenia ustroju socjalistycznego Adam Michnik był wielokrotnie zatrzymywany iaresztowany. W latach 60. i 70. zatrzymano go ponad sto razy i kilkakrotnie pobito.

Pierwsze aresztowanie Michnika miało miejsce w trakcie jego studiów i dotyczyło wspomnianych wydarzeń z marca 1968 roku. Choć docelowo miał odbyć trzy lata więzienia, karę darowano mu już rok później na mocy amnestii.

Adam Michnik został ponownie aresztowany w maju 1977 roku w związku z jego działalnością w ramach KOR. Kolejne kary pozbawienia wolności przyznano mu w latach 1980 i 1982. Po próbie zorganizowania strajku w Stoczni Gdańskiej aresztowano go ponownie w 1985 roku.

Obrady Okrągłego Stołu

Adam Michnik w 1988 roku został doradcą Lecha Wałęsy i członkiem Komitetu Obywatelskiego (KO). Uczestniczył w rozmowach w Magdalence, czyli spotkaniach między ówczesnymi władzami a przedstawicielami związku zawodowego „Solidarność”.

W 1989 roku, jako uczestnik obrad okrągłego stołu,brał udział w negocjacjach między władzami PRL, przedstawicielami demokratycznej opozycji oraz stronami kościelnymi.

Początki kariery publicystycznej

Początki kariery publicystycznej Michnika nie były proste. Organy PZPR zakazały druku tekstów jego autorstwa w 1965 roku. Adam Michnik postanowił jednak publikować artykuły pod pseudonimami.

Reklama

W ten sposób pisał dla czasopisma „Życie Gospodarcze”, tygodnika „Literatura” i miesięcznika o tematyce katolickiej „Więź”.

W 1976 roku Adam Michnik został zaproszony przez francuskiego eseistę Jeana-Paula Sartre'a do pracy jako publicysta w zagranicznych czasopismach (m.in. „The Washington Post”, „Der Spiegel”).

Gazeta Wyborcza

Po obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku Adam Michnik został poproszony przez Lecha Wałęsę o zainicjowanie ogólnopolskiej gazety codziennej — „Gazety Wyborczej”, stając się jej redaktorem naczelnym. Choć czasopismo miało funkcjonować wyłącznie do końca wyborów parlamentarnych, jest publikowane po dziś dzień.

Jako redaktor „Gazety Wyborczej” Adam Michnik aktywnie wspierał Radę Ministrów działającą pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego (1989 - 1991). W tym czasie sam sprawował mandat posła na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej X Kadencji.

W 2002 roku Adam Michnik upublicznił w czasopiśmie propozycję korupcyjną, którą złożył mu Lew Rywin. Artykuł ten zapoczątkował wybuch „afery Rywina”.

Jakie książki napisał Adam Michnik?

Adam Michnik to członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zrzeszającego polskich twórców. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu książek, w tym m.in.:

 • „Kościół, lewica, dialog” (1977),
 • „Szkice” (1981),
 • „Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne” (1985),
 • „Między Panem a Plebanem” (1995),
 • „W poszukiwaniu utraconego sensu” (2007),
 • „Dwie dekady wolności” (2009),
 • „Przeciw antysemityzmowi” (2010),
 • „Antyradziecki rusofil” (2011).
Adam Michnik w przyłbicy
Jakub Kaminski/East News

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia przyznane Michnikowi

Reklama

W swojej karierze Adam Michnik został uhonorowany licznymi odznaczeniami , orderami i wyróżnieniami. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (1998 r.), litewski Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina (2000 r.) oraz ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego III klasy (2006 r.). W 2010 roku Michnikowi przyznano najwyższe oznaczenie państwowe RP — Order Orła Białego.

W 2006 roku brytyjski dziennik „Financial Times” uwzględnił Michnika na liście „dwudziestu najbardziej wpływowych dziennikarzy świata”.

Życie prywatne Adama Michnika

W przeszłości Adam Michnik spotykał się z Barbarą Toruńczyk — znaną działaczką opozycyjną. Następnie był w związku z Barbarą Szwedowską. Obecnie spotyka się z młodszą od siebie tajemniczą partnerką.

Adam Michnik ma troje dzieci. Co ciekawe, ojcem chrzestnym jego syna Antoniego jest Lech Wałęsa.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama