Charge d'affaires - splecione ręce na tle mapy świata
pixabay.com

Charge d'affaires - co to za funkcja i kto ją sprawuje?

Charge d'affaires to szef misji dyplomatycznej akredytowany przy ministrze spraw zagranicznych kraju, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna, przez ministra spraw zagranicznych kraju, który urzędnik ten ma reprezentować.
Reklama

Definicję chargé d’affaires określa też DobrySłownik.pl, precyzując, że jest to dyplomata pracujący za granicą, niższy rangą od ambasadora, akredytowany nie przy głowie państwa (jak ambasador czy poseł), lecz przy ministrze spraw zagranicznych państwa przyjmującego

Instytucja chargé d’affaires jest pokłosiem ustaleń kongresu wiedeńskiego. Dzisiaj jest wprawdzie nadal używana, ale bardzo rzadko. W odróżnieniu od ambasadorów chargé d’affaires składa listy wprowadzające ministrowi spraw zagranicznych państwa przyjmującego.

Jeżeli stanowisko szefa misji nie jest obsadzone lub jeżeli szef misji nie może pełnić swoich funkcji, chargé d'affaires ad interim będzie działał przejściowo. Nazwisko chargé d'affaires ad interim jest podane do wiadomości bądź przez szefa misji, bądź przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa wysyłającego Ministerstwu Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego lub innemu ministerstwu.

Reklama

W przypadku, gdy żaden członek dyplomacji nie jest obecny w państwie przyjmującym, wówczas dla załatwiania bieżących spraw administracyjnych może być wyznaczony inny członek personelu administracyjnego i technicznego.

18 kwietnia 1961 r. została sporządzona w Wiedniu Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną. Konwencja ta jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona.

Szefowie misji dzielą się na trzy klasy:

  • ambasadorów i nuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw, oraz innych szefów misji równorzędnego stopnia
  • posłów, ministrów i internuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw
  • chargé d'affaires, akredytowanych przy ministrach spraw zagranicznych
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama