Czerwono-białe logo Caritas w kształcie serca na krzyżu
Materiały prasowe

Czym zajmuje się Caritas Polska?

Caritas to katolicka organizacja charytatywna o charakterze międzynarodowym, która niesie pomoc osobom bezbronnym, ubogim i wykluczonym. W Polsce funkcjonuje pod nazwą Caritas Polska. Dowiedz się, jak wyglądały jej początki i kto nadzoruje polski oddział Caritasu. Poznaj zasady działania, jakimi kieruje się ta organizacja.
Reklama

Czym właściwie jest Caritas?

Caritas, a właściwie Caritas Internationalis opisuje się jako "pomocną dłoń kościoła". Nazwa organizacji pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego współczucie i miłość. Siedziba Caritas Internationalis znajduje się w Rzymie. To właśnie w tym miejscu koordynowane są działania podejmowane w zależności od pojawiających się kryzysowych sytuacji.

Ta organizacja charytatywna skupia się na niesieniu długofalowej pomocy osobom ubogim, wykluczonym i bezbronnym. Zgromadzone pieniądze i podejmowane działanie mają na celu zbudowanie świata opartego na miłości braterskiej i sprawiedliwości.

Jak czytamy w kodeksie etycznym Caritas:

Caritas jest czułością kościoła względem swego ludu i ucieleśnia preferencyjną opcję dla i z tymi, którzy są ubodzy, wykluczeni bądź marginalizowani. Caritas stara się zabezpieczyć integralny rozwój całej osoby oraz łagodzić cierpienia wywołane katastrofami, konfliktami i niesprawiedliwością.
Czarnoskóra kobieta niosąca na głowie kartony otrzymane od wolontariusza
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Kto wchodzi w skład Caritas?

Organizacja zrzesza obecnie 170 członków niemal we wszystkich krajach świata.

Reklama

Są to zarówno niewielkie grupy wolontariuszy, jak i znaczące na całym świecie organizacje, za których pośrednictwem podejmowane są działania charytatywne.

W skład Caritas Polska wchodzi 45 organizacji diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Caritas w Polsce zarządzane jest przez kościelnych hierarchów (Konferencja Episkopatu Polski).

Misja Caritas Polska

Caritas Polska, podobnie jak pozostali członkowie Caritas Internationalis, podziela misję kościoła katolickiego — niesienie pomocy ubogim i promowanie miłości i sprawiedliwości.

Misja organizacji opiera się na czterech kluczowych filarach:

 • wierze
 • reakcji na sytuacje kryzysowe
 • rozwoju człowieka
 • dążeniu do lepszego świata

W swoich działaniach Caritas Polska inspiruje się nauczaniem kościoła katolickiego. Oferuje praktyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, konflikty, czy skutki zmian klimatycznych. Misją organizacji jest też umożliwienie rozwoju ubogim i pokrzywdzonym ludziom. Przez lepszy świat, do którego dąży Caritas, członkowie i sympatycy organizacji rozumieją życie w sprawiedliwych i odpowiedzialnych strukturach globalnych.

Trzymające się dłonie
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Komu pomaga Caritas Polska?

Reklama

Caritas Polska dąży z pomocą do osób bezbronnych, pokrzywdzonych i pozbawionych środków do życia. Caritas wspiera nie tylko katolików. Na stronie organizacji czytamy, że pomoc niesiona jest zarówno wiernym dowolnych wyznań, jak i osobom niewierzącym.

Cartias Polska pomaga w szczególności:

 • rodzinom
 • dzieciom
 • młodzieży
 • osobom zagrożonym wykluczeniem
 • migrantom
 • uchodźcom

Oferuje także pomoc humanitarną i rozwojową potrzebującym z zagranicy (na przykład w Jemenie, Wenezueli, Bejrucie, Syrii). Niesie również pomoc żywnościową (m.in. "Spiżarnia Caritas").

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się na oficjalnej stronie Caritas Polska:

W sposób szczególny organizacja ta, jako instytucja wsparcia społecznego, działa na rzecz: rodzin, dzieci i młodzieży, seniorów, bezdomnych, uzależnionych, osób opuszczających zakłady penitencjarne, migrantów i uchodźców, a także wsparcia Caritas diecezjalnych prowadzących ośrodki dla osób z niepełnosprawnością, promocji i koordynacji działań wolontariackich, ekologii integralnej oraz pomocy humanitarnej i rozwojowej dla krajów biednych oraz borykających się ze skutkami konfliktów i katastrof naturalnych.
Reklama
Czarnoskóry chłopiec
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Caritas Polska — najważniejsze zasady

Najważniejsze zasady, którymi kieruje się Caritas Polska to zasada dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej. Dzięki działaniu w zgodzie z tymi zasadami Caritas Polska odwołuje się do wartości ewangelicznych:

Caritas Polska (...) niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami. Caritas Polska, będąc ich głosem i rzecznikiem, odwołuje się do wyraźnie zdefiniowanych wartości ewangelicznych, które wyznaczają kryteria oceny rzeczywistości społecznej i odpowiednie zasady działania.

Jak to wszystko się zaczęło?

Wszystko zapoczątkował ksiądz Lorenz Werthmann, który w 1897 roku założył pierwszy związek dzieł dobroczynnych w Niemczech. Na jego podstawie w 1924 roku w Amsterdamie utworzono międzynarodową organizację charytatywną "Caritas Catholica".

Od 1989 roku diecezjalne oddziały Caritasu zaczęły stanowić autonomiczne organizacje, które mogą działać swobodnie.

Reklama

Historia Caritas w Polsce

Cartias Polska swoje początki miała na przełomie XIX i XX wieku, gdy z ramienia Episkopatu Polski rozpoczęto niesienie pomocy osobom chorym, bezbronnym, ubogim i bezdomnym. Lata 20. i 30. XX wieku były czasem, gdy lokalne związki Caritas powszechnie powstawały niemal we wszystkich polskich diecezjach.

Formalnie Caritas w Polsce zaczął funkcjonować jednak po 1945 roku. To właśnie wtedy odbyła się pierwsza Konferencja Episkopatu Polski od momentu zakończenia wojny. Podczas spotkania podjęto decyzję o utworzeniu centrali diecezjalnych związków Caritas.

Wskutek wielu nadużyć we wrocławskim oddziale Caritas na początku roku 1950 zadecydowano o likwidacji tej organizacji. Jej reaktywacja miała miejsce dopiero po 40 latach.

Caritas Polska od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Najbardziej znane akcje charytatywne to:

 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 • Kromka Chleba

Bezdomna kobieta przechodząca przez ulicę
Zdjęcie ilustracyjne Canva
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama