Logo Czerwonego Krzyża na białym tle
Jakub Kamiński/ East News

Czym zajmuje się Czerwony Krzyż?

Czerwony Krzyż, a właściwie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) to organizacja humanitarna, która zasięgiem swoich działań obejmuje cały świat. Jej głównym celem jest zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go. Czerwony Krzyż skupia się przede wszystkim na niesieniu pomocy osobom poszkodowanym wskutek konfliktów zbrojnych.
Reklama

Czym właściwie jest Czerwony Krzyż?

Czerwony Krzyż to organizacja humanitarna, która powstała 17 lutego 1863. Jej siedziba znajduje się w Genewie, a funkcję prezydenta sprawuje obecnie Peter Maurer. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża czterokrotnie został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

To niezależna, nierządowa i neutralna organizacja, której zadaniem jest zapewnienie ochrony oraz pomocy humanitarnej zarówno ofiarom wojny, jak i przemocy. Jej znakiem rozpoznawczym jest czerwony krzyż na białym polu, czyli odwrócone barwy flagi Szwajcarii.

Podstawowe zasady Czerwonego Krzyża

Czerwony Krzyż działa na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Jego głównym celem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom. Działania Czerwonego Krzyża są wolne od jakiejkolwiek dyskryminacji, np. na tle narodowości, czy przekonań religijnych. Podczas niesienia pomocy wszelkie działania opierają się o podstawowe zasady Czerwonego Krzyża:

 • zasada humanitaryzmu
 • zasada bezstronności
 • zasada neutralności
 • zasad niezależności
 • zasada dobrowolności
 • zasada jedności
 • zasada powszechności

Jak czytamy w oficjalnej strategii Czerwonego Krzyża:

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest obecny na całym świecie, zarówno w miastach, wioskach, naszym najbliższym otoczeniu, jak i w ludzkich sercach i umysłach. Jesteśmy powszechnie postrzegani jako "dobro publiczne" - dostępne dla każdego i w każdym miejscu w celu zapobiegania i łagodzenia ludzkiego cierpienia. Wszystko co robimy i mówimy, wypływa z naszych Podstawowych Zasad (...). Zasady te, podparte są wspólnymi wartościami dotyczącymi integralności, partnerstwa, różnorodności, przywództwa i nowoczesności, determinującymi sposób naszej pracy.
Reklama
MODELKA ANNA KAREMBEU DEMONSTRUJE METODE SZTUCZNEGO ODDYCHANIA PODCZAS KAMPANII PROWADZONEJ PRZEZ CZERWONY KRZYZ
East News/ AFP

Misja Czerwonego Krzyża

Czerwony Krzyż skupia się na zapobieganiu ludzkim cierpieniom. Misją stowarzyszenia jest łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności. Podczas niesienia pomocy wyklucza się jakąkolwiek dyskryminację — na tle przekonań religijnych i politycznych, narodowości, rasy, czy płci:

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.
Reklama
Jerzy Kotowicz na tle logo PCK
Marcin Smulczyński/ East News

Co wchodzi w skład Czerwonego Krzyża?

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca składa się z kilku komponentów. Jego częściami składowymi są:

 • MKCK, czyli Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
 • Federacja, czyli Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Wszystkie te komponenty są od siebie niezależne. Łączy je m.in. wspólna misja, cel i zasady. Zebraliśmy szczegółowe informacje na ich temat.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

To szwajcarska niezależna instytucja, która powstała w Genewie w 1963 roku. Posiada powszechnie uznane prawo w zakresie inicjowania akcji humanitarnych głównie w czasie wojny i innych konfliktów zbrojnych. Działania MKCK odbywać się mogą zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i w przypadku walk wewnętrznych.

Reklama

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstała w 1919 roku w Paryżu. Organizacja ta prowadzi działalność humanitarną w trakcie katastrof, klęsk i ich skutków.

Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca

Pierwsze ze Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstało w 1867 roku w Holandii. Polski Czerwony Krzyż ma swoje początki w 1919 roku. Na terenie każdego państwa może istnieć tylko jedna organizacja działająca jako takie stowarzyszenie. Jego działania są zgodne z bieżącymi potrzebami kraju. W Polsce popularnością cieszą się m.in. pojemniki na odzież używaną.

Pojemnik na odzież używaną PCK
Arkadiusz Ziółek/ East News

Jak to wszystko się zaczęło?

Wszystko zaczęło się w 1859 roku, gdy szwedzki kupiec i filantrop — Henri Dunant — wybierał się na spotkanie z cesarzem. Po drodze zauważył wiele osób poszkodowanych wskutek bitwy pod Solferino. Postanowił pomóc rannym i umierającym, organizując prymitywny szpital.

Na początku 1863 roku powstał tzw. Komitet Pięciu, który zwołał międzynarodową konfederację.

Reklama

29 października tego samego roku 14 delegacji krajów europejskich zaakceptowało trzy główne idee Dunanta:

 • międzynarodowe komitety pomocy rannych
 • ochronę personelu medycznego w trakcie działań wojennych w czasie konfliktu zbrojnego
 • symbol czerwonego krzyża na białym tle jako wspólny znak ochronny (status pełnej neutralności akceptowany przez wszystkie strony konfliktu)

Właśnie ten dzień uznawany jest za datę powstania Czerwonego Krzyża.

Historia Czerwonego Krzyża w Polsce

Czerwony Krzyż w Polsce ma swoje początki tuż po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku. 18 stycznia tego samego roku odbyła się narada pod patronatem Heleny Paderewskiej. W jej trakcie utworzono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Po 8 latach podjęto decyzję o zmianie nazwy na Polski Czerwony Krzyż.

Polski Czerwony Krzyż jest zrzeszony w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym. Jest organizacją pożytku publicznego, którą można wesprzeć przekazując 1% podatku.

iedziba Zarzadu Glownego oraz Mazowieckiego Zarzadu Okregowego Polskiego Czerwonego Krzyza przy ul. Mokotowskiej.
Paweł Wodzyński/ East News
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama