Czerwona tablica informacyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tle jasnej ściany
Arkadiusz Ziółek/ East News

Czym zajmuje się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i kto nim kieruje?

7 października 2020 roku, w efekcie działań drugiego rządu Mateusza Morawieckiego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zastąpiło działające przez ponad sto lat pod różnymi nazwami Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dowiedz się, jakie są kompetencje MRiPS, jakie działania podejmuje i kto pełni najistotniejsze funkcje w ministerstwie.
Reklama

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej — data utworzenia, kierownictwo, adres

 • Nazwa organizacji: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS)
 • Pełna nazwa: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Data utworzenia: 7 października 2020 roku
 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej: Marlena Maląg
 • Sekretarz Stanu: Stanisław Szwed, Anna Schmidt-Rodziewicz, Paweł Wdówik
 • Siedziba: ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie
 • Oficjalna strona internetowa: gov.pl/web/rodzina
 • Twitter: twitter.com/MRiPS_GOV_PL
 • Facebook: facebook.com/mripsRP

Zawiła historia powstania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Choć dawniej w Polsce funkcjonował inny organ pod podobną nazwą, od 7 października 2020 roku sprawami rodziny i polityki społecznej zajmuje się MRiPS, czyli Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspomniany wcześniej organ działał pod nazwą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej od 3 stycznia 1918 roku i zajmował się aspektami dotyczącymi zatrudnienia, świadczeń oraz ubezpieczeń społecznych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, w 1999 roku przekształcono je w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a w 2003 roku w Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Reklama

Dwa lata później dokonano kolejnych przekształceń i utworzono Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie 7 października 2020 uwzględniało decyzję o rozdziale MRPiPS na dwie odrębne jednostki — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Od 6 października 2020 roku Ministrem MRiPS jest Marlena Maląg (Prawo i Sprawiedliwość).

Marlena Maląg w białej garsonce za mównicą na specjalnym 9. posiedzeniu Sejmu IX kadencji
Jakub Kamiński/ East News

Kompetencje MRiPS

W skład MRiPS wchodzą trzy działy administracji rządowej, które stanowią odrębne komórki organizacyjne. Czytaj dalej i dowiedz się, za co odpowiadają.

Dział rodzina

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie rządowej MRiPS, rodzina znajduje się w centrum działań tej organizacji:

Reklama
W centrum prac naszego Ministerstwa jest rodzina. Poprzez nasze działania wspieramy ją na każdym etapie. Rozpoczynając od urlopów dla rodziców na opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem, poprzez rozwój miejsc opieki żłobkowej, comiesięczne wsparcie w ramach programu „Rodzina 500+” oraz pomoc w kompletowaniu szkolnej wyprawki z programu „Dobry Start”.

Kompetencje tego działu dotyczą m.in.:

 • opieki nad dzieckiem do 3. roku życia
 • wspierania rodzin
 • pieczy zastępczej nad dziećmi
 • realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka

Dział zabezpieczenie społeczne

Dział zabezpieczenie społeczne zajmuje się świadczeniami emerytalnymi i ubezpieczeniami społecznymi. Skupia się także na przeciwdziałaniu patologiom i pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Dział praca

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii rozszerzyło dotychczasowy zakres działania MRiPS o dział związany z pracą.

Reklama

Obowiązki tego działu dotyczą m.in.:

 • przeciwdziałania bezrobociu
 • związków zawodowych
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • warunków i stosunków pracy
Dłonie damskie i męskie tworzące okrąg dookoła wizerunku rodziny wyciętej z białego papieru
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Programy i projekty MRiPS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło szereg programów i projektów. Najpopularniejsze z nich opisaliśmy poniżej.

"Rodzina 500 plus"

Ten program oferuje wsparcie w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Kwota jest nieopodatkowana i przyznawana co miesiąc.

"Dobry Start"

Dzięki temu programowi uczniowie rozpoczynający rok szkolny otrzymują 300 zł w ramach wsparcia finansowego.

Reklama

Świadczenie to jest niezależne od dochodu rodziny.

"Emerytura+"

W 2019 roku MRiPS podjęło decyzję o wprowadzeniu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Celem tego projektu jest zmniejszenie różnic majątkowych wśród społeczeństwa polskiego i zapewnienie wsparcia finansowego dla emerytów i rencistów.

"Zwiedzaj i Pracuj"

Ten program dedykowany jest do młodych obywateli Polski. Uczestnicy mogą wziąć udział w rocznym wyjeździe za granicę, który łączy wypoczynek i pracę w innym państwie.

"Pokonać bezdomność"

MRiPS skupia się także na przeciwdziałaniu bezdomności i rozwiązywaniu tego problemu wśród obywateli RP. W ramach projektu wdrażane są programy aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych.

Dłoń nad figurkami drewnianymi przypominającymi rodzinę na tle drewnianego blatu
Zdjęcie ilustracyjne Canva
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama