Tablica Rady Mediów Narodowych
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Czym zajmuje się Rada Mediów Narodowych?

W skład mediów narodowych wchodzą spółki telewizji i radiofonii publicznej, a także Polska Agencja Prasowa. Rada Mediów Narodowych (RMN) zajmuje się powoływaniem (i odwoływaniem) ich zarządów oraz rad nadzorczych, a także doradza w sprawach związanych z publicznymi nadawcami. Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kompetencji Rady Mediów Narodowych.
Reklama

Kiedy i w jakim celu utworzono Radę Mediów Narodowych?

Ten organ powstał w 2016 roku na mocy ustawy o Radzie Mediów Narodowych z dnia 22 czerwca 2016 roku. Z założenia Rada miała być niezależna od Prezydenta oraz większości rządzącej w parlamencie.

Wraz z utworzeniem RMN rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. oraz Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. Dokonano też zmian kadrowych w Polskiej Agencji Prasowej. W 2016 roku do zarządzania TVP wybrano Jacka Kurskiego. W 2020 roku Agnieszka Kamińska objęła fotel Prezesa Zarządu Polskiego Radia, zastępując Andrzeja Rogoyskiego.

Jacek Kurski na tle ścianki z logo TVP
TRICOLORS/East News

Czym zajmuje się Rada Mediów Narodowych?

Głównym zadaniem Rady Mediów Narodowych jest powoływanie (i odwoływanie) zarządów i rad nadzorczych w mediach publicznych, w tym:

  • publicznej telewizji (TVP)
  • publicznej radiofonii (Polskie Radio)
  • Państwowej Agencji Prasowej (PAP)
Reklama

Wcześniej ta funkcja była pełniona przez ministerstwa właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Rada może też wyrażać zgodę na powoływanie dyrektorów poszczególnych oddziałów terenowych Telewizji Polskiej.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych — Krzysztof Czabański — w wywiadzie dla portalu money.pl przyznał:

RMN zajmie się określeniem najważniejszych kierunków działania mediów publicznych w Polsce — TVP, Polskiego Radia, rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i PAP. Przede wszystkim wytyczeniem kierunków wspólnych działań, bo każda z tych spółek działa samodzielnie, jest spółką prawa handlowego, działa według reguł, które ją obowiązują, ma swoje plany. A chodzi o to, żeby je zachęcić, a jak trzeba, zachęcić bardziej stanowczo — do współdziałania.

Kto wchodzi w skład Rady Mediów Narodowych?

W skład Rady Mediów Narodowych wchodzi łącznie pięć osób. Trzech członków Rady wybiera Sejm, natomiast dwóch — Prezydent RP. Co ciekawe, osoby wybierane przez głowę państwa należą do opozycji.

Obecnie w skład Rady wchodzą:

  • Krzysztof Czabański
  • Joanna Lichocka
  • Elżbieta Kruk
  • Juliusz Braun
  • Robert Kwiatkowski
Reklama

Trzej pierwsi członkowie należą do Prawa i Sprawiedliwości i zostali wybrani na to stanowisko przez Sejm w 2016 roku. Kolejni dwaj członkowie są odpowiednio z Platformy Obywatelskiej i Nowej Lewicy i zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Przewodniczący RMN Krzysztof Czabański na tle ścianki z logo TVP
Piotr Molecki/East News

Obecny Przewodniczący Rady Mediów Narodowych to były poseł PiS, który w latach 2015 - 2016 pracował jako wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Kadencja członka Rady trwa sześć lat. Członkostwa w KRM nie można łączyć z pracą w organach władzy wykonawczej, administracji rządowej oraz samorządowej. Pracować w Radzie nie może także osoba zatrudniona w organach jednostki samorządu terytorialnego, Kancelarii Prezydenta RP, ani KRRiT.

Ile zarabiają osoby zasiadające w Radzie Mediów Narodowych?

Okazuje się, że członkowie Rady zarabiają niemałe pieniądze.

Reklama

W 2020 roku na ich wynagrodzenie wydano niemal 370 tysięcy złotych, co w przeliczeniu na miesiąc daje ponad 6 tysięcy złotych wypłaty dla jednego członka.

Co ciekawe, kwota wynagrodzeń członków RMN rośnie z roku na rok. W 2016 roku wynosiła ponad 80 tysięcy złotych, a w 2017 już 207 tysięcy. Wydatki te pokrywane są z budżetu państwa.

Czy Rada Mediów Narodowych i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to to samo?

Rada Mediów Narodowych (RMN) i KRRiT to dwa różne organy. Na oficjalnej stronie rządowej KRRiT czytamy:

Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 (Ustawy o radiofonii i telewizji - przyp. aut.) Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.
Joanna Lichocka
Jakub Kaminski/East News

Czy funkcjonowanie RMN jest zgodne z Konstytucją?

Co do zgodności RMN z Konstytucją pojawiają się liczne wątpliwości — zarówno w środowisku medialnym, jak i politycznym.

Reklama

Jedne z nich wyraził Artur Dziambor podczas 36. posiedzenia Sejmu RP:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 13 grudnia 2016, który mówi o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna powoływać zarząd Telewizji Polskiej, a nie wasza Rada Mediów Narodowych. Dokładnie artykuł 213, 215. Jest to dosyć oczywisty wyrok Trybunału, niewykonany do dziś.

Na poprzednim posiedzeniu podobnego zdania była Małgorzata Pępek:

To znamienne, że debatujemy dzisiaj w tej Izbie nad działalnością Rady Mediów Narodowych, czyli organu, który jest niekonstytucyjny i już dawno powinien zostać zlikwidowany. Tymczasem nadal obserwujemy spektakle związane z działalnością mediów, które publiczne są tylko z nazwy. Zresztą były już rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar kilkukrotnie kierował zapytania dotyczące obsady kierowniczych stanowisk w TVP przez Radę Mediów Narodowych z pominięciem konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jednak nic z tym nie zrobiono. Może warto zmienić nazwę instytucji kierowanej przez Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych na Radę Mediów Pisowskich?
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama