Mateusz Morawiecki na konferencji
Jan BIELECKI/East News

Czyste powietrze — ile wynosi dofinansowanie? Wniosek, podwyższony poziom dofinansowania, jakie dokumenty

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa razem z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otworzyła w styczniu trzecią edycję programu Czyste Powietrze. Kompleksowy program zakłada zmniejszenie lub całkowite uniknięcie emisji zanieczyszczeń, produkowanych przez domy jednorodzinne. W jaki sposób można starać się o dofinansowanie? Jakie dofinansowanie można uzyskać?
Reklama

Na czym polega program Czyste powietrze?

Czyste Powietrze to program, który ma na celu zmniejszenie lub całkowite uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, które produkowane są przez domy jednorodzinne. Program skupia się głównie na wymianie starych pieców, a także termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Celem programu Czyste Powietrze jest z jednej strony ochrona środowiska, a z drugiej zredukowanie kosztów, do czego przyczynia się właśnie termomodernizacja domu, która pozwala efektywnie zarządzać energią. Co ważne, program Czyste Powietrze zakłada dopłaty dla właścicieli domów jednorodzinnych, a od 2022 r. także domów wielorodzinnych.

Czyste powietrze — na co można dostać dotacje?

W ramach programu Czyste Powietrze otrzymać można kilka rodzajów dopłat.

Reklama
  • Dofinansowania pieców i kotłów, by wymienić stare piece na nowe urządzenia, które spełniają wszystkie normy i pomogą chronić środowisko
  • Dotacje na ocieplenie domu, które ma zapobiec marnowaniu energii i wpłynąć pozytywnie na domowy budżet
  • Dotacja do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, która również sprzyjać będzie oszczędnościom finansowym
  • Dotacja na wentylację mechaniczną
  • Dopłata do instalacji urządzeń służących do produkcji odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie otrzymać można zarówno na projekty nierozpoczęte, jak i te w trakcie realizacji, a nawet ukończone.

Co zrobić, żeby wziąć udział w programie Czyste Powietrze?

Reklama

Beneficjenci programu Czyste Powietrze to osoby fizyczne, które są właścicielami bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych albo też lokali wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wymóg dochodowy

O podstawowe dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 tys. zł. O podwyższone dofinansowanie może starać się osoba, u której przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1564 zł (w przypadku mieszkania z kimś) lub 2189 zł (w przypadku mieszkania w pojedynkę).

O najwyższy poziom dofinansowania mogą starać się osoby, u których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł (w przypadku mieszkania z kimś) lub 1260 zł (w przypadku mieszkania w pojedynkę), ale także osoby uprawnione do otrzymywania m.in.: zasiłku stałego, okresowego lub rodzinnego oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód jest nie większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Reklama

Złożenie wniosku

Aby wziąć udział w programie, należy złożyć wniosek przez Internet, w urzędzie lub w banku. W przypadku składania wniosku w urzędzie należy przygotować wydrukowany i wypełniony wniosek z Portalu Beneficjenta, a w przypadku osób fizycznych ubiegających się o podwyższone dofinansowanie, także skan zaświadczenia, które do tego uprawnia. Gdy brak jest księgi wieczystej domu, należy przygotować również skan dokumentu potwierdzającego własność.

Reklama

W przypadku małżeństwa ze wspólnotą majątkową konieczny jest również skan oświadczenia z podpisem współmałżonka.

Ile wynosi dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Dotychczas obowiązywały dwie części programu. W podstawowym poziomie dofinansowania można było uzyskać do 30 tys. zł, w poziomie podwyższonym do 37 tys. zł. Od stycznia 2022 roku trzecia część programu zakłada, że osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest nie większy niż 900 zł na osobę oraz osoby w gospodarstwie jednoosobowym, których dochód nie przekracza 1260 zł, będą mogły uzyskać dofinansowania w kwocie do 69 tys. zł.

Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze trwa do 30 czerwca 2027 roku.

Reklama
Autor - Iga Marciniszyn
Autor:
|
redaktor depesza.fm
i.marciniszyn@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama