Smog nad miastem, w którym jest wiele wysokich biurowców i apartamentowców,  w tle słońce za chmurami
Pixabay

Deklaracja CEEB - co to jest, kto musi ją składać? Wszystko, co chcesz wiedzieć

Deklaracja CEEB, czyli deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, musi być złożona przez każdego właściciela lub zarządcę budynku. W przypadku nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji to 14 dni, natomiast jeśli chodzi o budynki istniejące, to właściciele mają termin znacznie dłuższy, wynoszący 12 miesięcy. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 roku.
Reklama

Czym jest deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

CEEB to deklaracja, która ma umożliwić powstanie systemu informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, a także system dotyczący źródeł spalania paliw. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację od 1 lipca 2021 roku. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 28 października 2020 roku o zmianie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem jest stworzenie kompletnej bazy danych, na temat źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracja zawiera różne informacje, dotyczące między innymi adresu nieruchomości, danych właściciela, a także liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i spalania paliw. Właścicielem bazy danych CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Reklama

CEEB dostarczy także wiedzy o stanie technicznym budynków, dzięki czemu możliwe będzie podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Mężczyzna siedzący w biurze
Pixabay

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków muszą złożyć:

  • właściciele budynków jednorodzinnych
  • podmioty zarządzające budynkami wielorodzinnymi, na przykład zarządca, administracja, wspólnota mieszkaniowa
  • właściciele lub zarządcy budynku, na przykład biurowca.
Mężczyzna piszący coś w zeszycie
Pixabay

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy w danym budynku lub lokalu występuje współwłasność nieruchomości, dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. Oznacza to, że w przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego z właścicieli, uznaje się deklarację za złożoną i kompletną, ponieważ dotyczy ona budynku, a nie konkretnej osoby.

Reklama

Złożenie deklaracji - formalności

Tablet na biurko, z otwartymi wykresami, obok tabletu leży biała filiżanka i smartfon
Pixabay

Każdy może skorzystać z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Wystarczy tylko wejść na stronę zone.gunb.gov.pl i kliknąć w przycisk „złóż deklarację". Następnie system w sposób automatyczny przeprowadzi użytkownika przez cały proces.

Deklarację można złożyć także w formie papierowej, a następnie przesłać ją listem lub zanieść osobiście do właściwego Urzędu Miasta.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama