dziura ozonowa
pixabay.ocm

Dziura ozonowa - co to za zjawisko?

Dziura ozonowa to zjawisko, które polega na spadku ozonu w stratosferze. Zazwyczaj wstępują na obszarach podbiegunowych. Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat dziury ozonowej.
Reklama

Jak i dlaczego powstaje dziura ozonowa?

Dziurą ozonową nazywamy zjawisko atmosferyczne, polegające na zmniejszeniu stężenia ozonu i zwiększeniu się przepuszczalności tej warstwy atmosferycznej dla promieniowania ultrafioletowego. Samo zjawisko jest bardzo niebezpieczne dla życia ludzi. Występuje zazwyczaj nad biegunem północnym.

Warstwa ozonu chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym. Kiedy dziura ozonowa powstaje, następuje proces niszczenia ozonu w stratosferze. Do powierzchni ziemi dociera wtedy znacznie większa ilość promieniowania UV.

Problem dziury ozonowej istnieje nie od dzisiaj. Niejednokrotnie zastanawialiśmy się, jakie są przyczyny powstawania dziury ozonowej. Najbardziej odpowiedzialne są za to związki chemiczne, freony, które przedostają się do atmosfery.

Reklama

Freony występują głównie w przemyśle, ale możemy je spotkać m.in. w medycynie, urządzeniach klimatyzacyjnych, w sprężarkach, w produkcji różnego rodzaju aerozolu np. dezodorantów. Za powiększanie się tego zjawiska odpowiedzialne są również emisje metanu i etanu, czy chlor, kiedy wchodzi w reakcję z ozonem.

Konsekwencje powstawania dziury ozonowej

dziura ozonowa na ziemii
pixabay.com
Reklama

Powstawanie dziury ozonowej może wpływać na wiele niepokojących aspektów życia, jakie do tej pory znaliśmy. Jednym z poważniejszych skutków powiększania się dziury ozonowej, jest globalne ocieplenie, czyli powiększanie się temperatury powierzchni naszej planety. Promieniowanie UV, które przez powstanie dziury ozonowej jest znacznie większe, jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Zagrożenia, które towarzyszą dziurze ozonowej to m.in.:

  • Wzrost zachorowań na choroby nowotworowe
  • Większe prawdopodobieństwo poparzeń słonecznych
  • Spadek liczby plonów niektórych roślin
  • Negatywny wpływ na sinice wiążące azot
  • Wzrost zachorowań na zaćmę
  • Wzrost śmiertelności fitoplanktonu

Jak możemy zapobiegać powiększaniu się dziury ozonowej ?

Na całym świecie mówi się, co możemy zrobić, aby zapobiec tej katastrofie ekologicznej. Dla każdego z nas może to być mały krok, jednak jeśli większość osób się zmobilizuje, można osiągnąć upragniony cel. W rolnictwie warto zdecydować się na używanie naturalnych nawozów. Warto również zwracać uwagę na to, gdzie wyrzucamy urządzenia takie jak lodówka, czy pralka, powinno się je oddawać w odpowiednie miejsca. Powinniśmy starać się wybierać kosmetyki, które w swoim składzie są pozbawione freonów, najlepiej, gdyby nie były to kosmetyki w aerozolu.

Już od kilkudziesięciu lat przeciwdziała się dziurze ozonowej.

Reklama

W latach 80. uchwalono Konwencję Wiedeńską w sprawie ochrony warstwy ozonowej, która miała na celu zmobilizować państwa do ograniczenia emisji niektórych gazów. Podpisano również protokół montrealski o podobnych zamiarach. W jednej z rozmów ekspert Dawid Okrój, mówił:

Dziś świat stoi przed koniecznością przeciwdziałania wielu problemom ekologicznym. Walka z dziurą ozonową czy globalnym ociepleniem należą do najważniejszych z nich. Równie dużym wyzwaniem jest edukacja całego społeczeństwa. Musimy nieustanie pokazywać, że każde działanie człowieka ma wpływ na to, jak będzie wyglądał nie tylko świat, w którym my żyjemy, ale także ten, który pozostawimy kolejnym pokoleniom.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama