termometr na tle nieba
pixabay.com

Efekt cieplarniany: co to za zjawisko, czym się charakteryzuje, jaki ma wpływ na nasze życie?

Efekt cieplarniany, zwany również efektem szklarniowym to zjawisko, podczas którego wzrasta temperatura planety poprzez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane. Istnienie efektu cieplarnianego to zjawisko naturalne, które ma znaczący wpływ także na nasze życie.
Reklama

W jaki sposób zachodzi efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany to zjawisko pojawiające się naturalnie. Polega na wzroście temperatury powierzchni ziemi przez gazy cieplarniane, które są obecne w jej atmosferze. Naturalnie występujący nie jest niczym złym. Gdyby go nie było, średnia temperatura ziemi wynosiłaby niemal kilkadziesiąt stopni mniej.

Problem pojawia się, kiedy następuje nasilenie się emisji gazów cieplarnianych, co jest skutkiem działalności człowieka. Źródłem gazów cieplarnianych w atmosferze jest m.in. spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów, nawożenie pól sztucznymi nawozami, spaliny samochodowe, urządzenia klimatyzacyjne, środki chemiczne w aerozolu, czy przetwarzanie ropy naftowej.

Najważniejsze gazy cieplarniane, obecne w atmosferze to para wodna, dwutlenek węgla oraz metan. Pochłaniają one promieniowanie podczerwone.

Reklama

W momencie, kiedy ich emisja wzrasta, temperatura powierzchni ziemi się zwiększa. Utrudniają ucieczkę ciepła z powierzchni planet, co skutkuje pogorszeniem się warunków życia na ziemi. Do przyczyn wzrostu możemy również zaliczyć: hodowle zwierząt, ogólnoświatowy transport, czy światowy przemysł.

Konsekwencje efektu cieplarnianego

spękana ziemia
pixabay.com

W środowisku naukowym, ale także w mediach wiele mówi się o negatywnych skutkach nasilenia się zjawiska, jakim jest efekt cieplarniany. Wiążą się one z działalnością człowieka.

Reklama

Zbyt duży wzrost temperatur powoduje rozregulowanie klimatu oraz ogromne zmiany klimatyczne. Oto kilka z nich:

  • Śmierć wielu gatunków zwierząt i roślin
  • Topnienie lodowców na biegunach
  • Znacznie częstsze powodzie w rejonach blisko mórz i oceanów
  • Wzrost średniej temperatury powietrza o 0,2 stopnia na dekadę
  • Podniesienie się poziomu wód mórz i oceanów
  • Lawiny w górach
  • Wielkie susze
  • Huragany

Podczas rozmowy w radiu TOK FM z ekspertką w tej dziedzinie, Urszula Stefanowicz wyjaśniła:

Dla nas, w Europie, najbardziej widoczna jest rosnąca liczba i siła ekstremalnych zjawisk pogodowych i anomalii na całym świecie. Bardziej gwałtowne opady powodujące powodzie i lawiny błotne, bardziej dotkliwe susze, silniejsze wiatry, rosnąca liczba trąb powietrznych i gradobić, częstsze fale upałów, częstsze i gwałtowniejsze niespodziewane spadki lub wzrosty temperatury

Z efektem cieplarnianym wiąże się globalne ocieplenie klimatu, które jest spowodowane wzrostem ilości zanieczyszczeń i stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie dwutlenku węgla. Wzrost zawartości CO2 w atmosferze związany jest z głównie ze zwiększającym się stale zużyciem kopalnych

Jak możemy zapobiec efektowi cieplarnianemu?

planeta Ziemia
pixabay.com
Reklama

Jest wiele możliwości, aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i ulżyć naszej planecie. Przede wszystkim warto zdecydować się na segregowanie śmieci i odpowiedni recykling. Jeśli tylko mamy możliwość, wybierać rower albo publiczny środek transportu, zamiast samochodu. Zmniejszy to między innymi emisję dwutlenku węgla. Wielu naukowców mówi również o zmniejszeniu spożywania mięsa. W obecnym świecie warto spróbować założyć na dachach swoich domów urządzenia fotowoltaiczne.

Unia Europejska w wielu aspektach próbuje działać w sprawie emisji gazów cieplarnianych. Już do 2019 r. zmniejszyła się o niemal 25 %. Działania, jakie podjęli to m.in. ustalenie Europejskiego Zielonego Ładu, który ma na celu osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie oraz podnoszenie świadomości wśród obywateli UE.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama