Zielone pole na tle niebieskiego nieba
East News

Europejski Zielony Ład. Co to za inicjatywa, jakie są jej cele? Najważniejsze informacje na temat Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład, inaczej European Green Deal to zbiór inicjatyw, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Kto jest inicjatorem zielonego ładu? Jakie są jego założenia? Czy obejmie także działania ekologiczne zrealizowane w Polsce?
Reklama

Europejski Zielony Ład, inaczej European Green Deal to zbiór inicjatyw, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Kto jest inicjatorem zielonego ładu? Jakie są jego założenia? Czy obejmie także działania ekologiczne zrealizowane w Polsce?

Czym jest Europejski Zielony Ład?

To inicjatywy polityczna Komisji Europejskiej, a ich celem jest uzyskanie do 2050 roku neutralności klimatycznej w obrębie całej Unii Europejskiej. Został przyjęty przez Komisję Europejską w 2019 r.

Główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Cel neutralności klimatycznej, to tylko jeden z wielu założeń europejskiego zielonego ładu. Określono, więc kilka priorytetów, które będą realizowane w ramach europejskiego zielonego ładu:

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
  • Wprowadzenie granicznego podatku węglowego
  • Budowa oraz renowacja budynków w sposób oszczędzający energię i zasoby
  • Wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących regionów
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń toksycznych do zera
  • Odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności
  • Zmobilizowanie przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Ograniczenie stosowania sztucznych nawozów i antybiotyków w rolnictwie
  • Wspieranie badań naukowych i pobudzanie innowacji

Powód ustalenia Zielonego Ładu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłasza oświadczenie prasowe na temat Europejskiego Zielonego Ładu w siedzibie UE w Brukseli
Zheng Huansong/Xinhua News/East News
Reklama

Europejski Zielony Ład powstał z inicjatywy nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Głównym powodem jego powstania, są coraz większe zmiany klimatyczne, spowodowane m.in. coraz większą emisją gazów cieplarnianych. Prezentując plan, inicjatorka powiedziała:

Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią na rzecz wzrostu – wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia i pracy, sposób produkcji i konsumpcji, tak abyśmy żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne. Wszyscy możemy włączyć się w ten proces i skorzystać z szans, jakie stwarza. Pomożemy gospodarce UE stać się światowym liderem, jeśli będziemy działać szybko, nie oglądając się na innych. Bardzo nam zależy na powodzeniu tej strategii dla dobra naszej planety i życia, jakie ona podtrzymuje – aby ocalić dziedzictwo naturalne Europy, różnorodność biologiczną, nasze lasy i morza. Jeżeli pokażemy reszcie świata, w jaki sposób osiągnąć zrównoważoną i konkurencyjną gospodarkę, możemy przekonać inne państwa do działania razem z nami.

Skutki zmian klimatycznych

dziura ozonowa
pixabay.ocm

Od dawna mowa jest o dramatycznych skutkach, które niosą za sobą zmiany klimatyczne. To właśnie one jeszcze bardziej przyczyniły się do powstania europejskiego zielonego ładu. Wśród najpoważniejszych tego skutków na pewno możemy wyróżnić topnienie pokrywy lodowcowej, powodzie obszarów nadmorskim, ekstremalne zjawiska pogodowe, wzrost cen energii, czy ocieplenie klimatu.

Reklama

Nowe przepisy w związku z Europejskim Zielonym Ładem

Warto nadmienić, że z wejściem w życie Zielonego Ładu pojawiły się także nowe przepisy, które będą obowiązywać na poziomie europejskim. Regulacje te będą miały związek ze stosowaniem się do zasady zamkniętego obiegu w gospodarce, czy do głównego celu, czyli osiągnięcia neutralności. W ostatnich latach wprowadzono m.in. Pakiet Dyrektyw Odpadowych, czy Dyrektywa Plastikowa.

Żeby plan się powiódł, Unia Europejska postanowiła wprowadzić w życie europejskie prawo o ochronie klimatu. Jego głównymi założeniami jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, czy stworzenie przewidywalnego otoczenia biznesowego dla przemysłu i inwestorów. Jak pisze portal energia.edu.pl:

Europejskie prawo o klimacie stanowi gwarant tego, że wszystkie polityki Unii Europejskiej, sektory gospodarki i grupy społeczne będą dążyć do realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu, ale też tego, że przejście na neutralność klimatyczną będzie nieodwracalne. Dzięki prawnemu uregulowaniu tych kwestii zapewnia się też przewidywalność wszystkim podmiotom gospodarczym – inwestorom, przedsiębiorcom, pracownikom i konsumentom, którzy będą brali udział w redukcji emisji i inwestowaniu w zielone technologie.

Zielony Ład dla Polski

planeta Ziemia
pixabay.com

Wielu ekspertów i polityków zastanawia się, jak Europejski Zielony Ład wpłynie na Polskę. Dla naszego kraju Green Deal to niepowtarzalna szansa na przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a rezygnacja z gospodarki, która pochłania nieodnawialne zasoby naturalne. Na stronie gov.pl, Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła:

Fundusze Europejskie i środki krajowe inwestowane aktualnie w programach Inteligentny Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko pokazały, że w polskich firmach, start-upach, klastrach i samorządach tkwi olbrzymi potencjał kreowania i absorbowania innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań wpisujących się w Europejski Zielony Ład.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama