Globalne ocieplenie to problem cywilizacyjny
Canva.com

Globalne ocieplenie - największy problem XXI wieku. Jakie są jego konsekwencje?

Globalne ocieplenie to jeden z najpoważniejszych problemów XXI wieku. To właśnie w ostatnim stuleciu ocieplenie planety następuje znacznie szybciej niż w poprzednich wiekach, czego przyczyną są takie zjawiska jak wycinanie lasów oraz zwiększenie emisji gazów jak CO2. Niestety konsekwencje globalnego ocieplenia są bardzo poważne i wpływają na codzienne życie ludzi, środowisko naturalne oraz gospodarkę.
Reklama

Globalne ocieplenie - definicja

Definicja globalnego ocieplenia wskazuje na to, że zjawisko to polega na wzroście średniej temperatury powierzchni Ziemi. Do ważnych przejawów tego procesu można zakwalifikować rozpływanie się lodowców, wzrost poziomu mórz i oceanów, a także pojawianie się ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz rekordów temperatury powietrza.

Średnia temperatura w przeciągu ostatnich stu lat wzrosła o około 1 stopień Celsjusza, a zdaniem naukowców bez ograniczenia emisji paliw gazów cieplarnianych wzrost temperatur może dochodzić nawet do 4,8 stopnia Celsjusza w latach 2080-2100, w porównaniu do lat 1986-2005.

Niestety zjawisko ocieplania się klimatu można porównać do sytuacji, gdy przebywa się w zamkniętym aucie bez klimatyzacji. Nawet w momencie, gdy temperatura na zewnątrz samochodu nie jest bardzo wysoka i wynosi tylko 18 stopni Celsjusza, to w środku rośnie i jest w stanie być dwa razy wyższa. Dzieje się tak, ponieważ szyby auta umożliwiają przenikanie promieniowania słonecznego do wnętrza samochodu, a przedmioty emitują promieniowanie cieplne. Tym samym auto staje się prawdziwą cieplarnią i tak samo dzieje się z Ziemią, otuloną atmosferą.

Globalne ocieplenie ma wpływ na środowisko
Canva.com

Przyczyny globalnego ocieplenia

Reklama

Zjawisko nazywane globalnym ociepleniem opiera się na wielu różnych przyczynach. Naukowcy wskazują na to, że wpływ człowieka na klimat jest bardzo negatywny. W XX wieku zjawiska naturalne, do których można zakwalifikować aktywność słoneczną lub wybuchy wulkanów, wpłynęły w niewielkim stopniu na zmiany klimatu. Tak naprawdę wszystkie procesy rozpoczęły się wraz z rewolucją przemysłową. Do najważniejszych przyczyn globalnego ocieplenia można zakwalifikować:

 • spalanie paliw kopalnych, co prowadzi do emisji szkodliwych zanieczyszczeń, oddziałujących negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi,
 • emisja gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla,
 • aerozole atmosferyczne także wpływają na zmiany klimatyczne.

Zdecydowana większość przyczyn związana jest z działaniami ludzkimi, przy czym warto wiedzieć o tym, że ocieplenie klimatu jest częściowo także naturalnym procesem. Człowiek ma jednak spory wpływ, ponieważ ludzie podgrzewają ziemię, emitując gazy cieplarniane, a dodatkowo wpływają na zmiany obiegu wody, węgla i innych substancji.

Reklama
Globalne ocieplenie naraża człowieka na niebezpieczeństwo
Canva.com

Ekstremalne zjawiska pogodowe

W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować różnego rodzaju ekstremalne zjawiska pogodowe, negatywnie oddziałujące na życie i zdrowie ludzi, środowisko naturalne oraz gospodarki światowe.

Rosnąca temperatura

W wielu regionach świata temperatury rosną dosyć szybko. Oznacza to, że w przeciągu kilku dekad średnia temperatura powietrza wzrasta.

Warto zaznaczyć, że nawet w 2020 roku, mimo spadku spalania paliw kopalnych (ze względu na pandemię), średnia temperatura była o 1,25 stopnia Celsjusza wyższa niż ta zanotowana w latach 1850-1900, a dodatkowo o 0,4 stopnia Celsjusza wyższa niż w 2019 roku.

Należy jednak zaznaczyć, że wzrosty średnich temperatur nie są widoczne z dnia na dzień i wcale nie oznaczają, że nagle w krajach takich jak Polska, zimy będą ciepłe. Doktor Marek Błaś, z Uniwersytetu Wrocławskiego, wskazuje na ważne zjawisko:

Reklama
„Ocieplenie klimatu nie oznacza, że każdy kolejny rok będzie cieplejszy od poprzedniego. Może się zdarzyć wręcz przeciwnie – objawami ocieplenia mogą być fale chłodu, co mieliśmy okazję zaobserwować w ostatnich tygodniach. Bardzo ważne jest, abyśmy dostrzegali wyraźną różnicę między pogodą a klimatem. Mrozy, których doświadczyliśmy w zeszłym tygodniu, nie oznaczają ochłodzenia klimatu. A jeśli tegoroczny marzec okaże się bardzo ciepły, to również nie będzie oznaczało, że klimat się ociepla. Są to tylko krótkoterminowe zjawiska pogodowe. Jeśli chcemy rozmawiać o zmianach klimatycznych, musimy wziąć pod uwagę skalę minimum trzydziestoletnią".

Topnienie lodowców

Topniejące lodowce są ważnymi zmianami klimatu, ponieważ wpływają one na podniesienie poziomu wody w oceanach. Jeszcze w latach 80. XX wieku lodowce zajmowały 7,5 mln kilometrów kwadratowych. Obecne dane wskazują na to, że lodowce zajmują o 2,5 mln kilometrów kwadratowych mniejszą powierzchnię.

Globalne ocieplenie ma negatywne korzyści na biznes
Canva.com

Ocieplenie klimatu - konsekwencje

Reklama

Proces globalnego ocieplania się klimatu niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, do których można zakwalifikować:

 • wymieranie gatunków roślin i zwierząt,
 • zmiany pokrywy śnieżnej i podniesienie się poziomu mórz,
 • wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych,
 • wiele zmian klimatu, w tym wzrost średnich temperatur powietrza, fale upałów, powodzie,
 • poważne skutki dla krajów rozwijających się, a więc tych ubogich, które mają znacznie mniejsze środki finansowe,
 • więcej migracji,
 • negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego,
 • szczególnie dotknięte zmianami klimatycznymi są takie branże jak rolnictwo i leśnictwo, ale także turystyka.

Jak przeciwdziałać tym zjawiskom?

Rozwiązaniem problemu jest przede wszystkim zmiana codziennych nawyków. Ogromne znaczenie ma oszczędzanie energii elektrycznej oraz wody, a także wykorzystywanie zasobów odnawialnych. Uznaje się, że każdy człowiek może coś zrobić, aby zmniejszyć konsekwencje zmian klimatu. Warto jednak pamiętać o tym, że najwięcej są w stanie zrobić globalne korporacje energetyczne.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama