Wybór kanału telewizyjnego
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Ile wyniesie abonament RTV 2022? Ostatnia chwila, by zapłacić niższy abonament!

W Polsce jest obowiązek wnoszenia opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala nową stawkę, którą publikuje w Monitorze Polskim, czyli Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Płacąc abonament RTV wcześniej, można zyskać zniżkę. Dowiedz się, kiedy uiścić opłatę abonamentową, żeby zaoszczędzić.
Reklama

Kto jest, a kto nie jest zwolniony z opłat abonamentowych RTV?

Posiadasz nowy telewizor? A może pod choinką czekało na Ciebie radio? Niezależnie od źródła pochodzenia odbiornika, masz ustawowy obowiązek zgłoszenia posiadania go. Zrobisz to na Poczcie Polskiej. Nie zapomnij, że na rejestrację odbiorników RTV masz tylko 14 dni od momentu wejścia w ich posiadanie!

W ten sposób dostaniesz numer rachunku, na który będziesz zobowiązany do dokonywania wpłat za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego.

Na szczęście niezależnie od liczby posiadanych odbiorników płaci się tylko jedną opłatę. Jak czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna:

Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
Mężczyzna przełączający programy w telewizji
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Jak uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych?

Reklama

Zwolnieni z opłat abonamentowych są:

 • osoby w wieku 75+
 • osoby w wieku 60+, które pobierają emeryturę pod warunkiem, że miesięczna wysokość świadczenia nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia
 • osoby posiadające pierwszą grupę inwalidzką
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi
 • osoby bezrobotne o całkowitej niezdolności do pracy
 • osoby niewidome
 • osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalnego

Aby uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV, posiadacz odbiornika musi udać się do urzędu Poczty Polskiej i złożyć tam stosowne oświadczenie. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia!

Starsza kobieta w łóżku z pilotem od TV w ręku
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Kiedy i po co płaci się opłatę abonamentową?

Reklama

Abonament RTV ma na celu umożliwienie realizacji misji publicznej zarówno telewizji, jak i radia. Można zapłacić go z góry za cały rok lub co miesiąc. Każdorazowo wpłat dokonuje się do 25. dnia miesiąca.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na oficjalnej stronie podaje:

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Ile wyniesie abonament RTV w 2022 roku?

Prawie wszystkie opłaty idą do góry! Na szczęście abonament RTV 2022 nie uległ zmianie względem ubiegłego roku. Nie zapominajmy jednak, że wysokość opłaty abonamentowej w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła aż o 72 zł za używanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego i o 24 zł w przypadku samego odbiornika radiowego.

Stawki abonamentu RTV

Jeśli posiadasz zarówno radio, jak i odbiornik telewizyjny, Twoja opłata abonamentowa wyniesie:

 • 24,50 zł płacąc za 1 miesiąc
 • 47,50 zł płacąc za 2 miesiące
 • 70,60 zł płacąc za 3 miesiące
 • 139,70 zł płacąc za 6 miesięcy
 • 264,60 zł płacąc za cały rok
Reklama

Znacznie niższe opłaty czekają na Ciebie, jeśli jesteś posiadaczem samego radioodbiornika. Wtedy abonament radiofoniczny wyniesie Cię:

 • 7,50 zł płacąc za 1 miesiąc
 • 14,60 zł płacąc za 2 miesiące
 • 21,60 zł płacąc za 3 miesiące
 • 42,80 zł płacąc za 6 miesięcy
 • 81,00 zł płacąc za cały rok

Podsumowując, w pierwszym wariancie (płacąc za każdy miesiąc osobno), zapłacimy 294 zł, a w drugim - 90 zł.

Uśmiechnięty mężczyzna z butelką piwa w ręku przed TV
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Jak zaoszczędzić na abonamencie RTV?

Patrząc na stawki za abonament RTV w 2022 roku widać, że płatność z góry jest nieco bardziej opłacalna. W przypadku opłaty za użytkowanie telewizora i radioodbiornika można zaoszczędzić 30 zł, uiszczając wysokość opłat abonamentowych z wyprzedzeniem cały rok.

Aby skorzystać z tej 10% ulgi, należy opłacić abonament radiowo-telewizyjny do 25 stycznia 2022 roku.

Reklama

Warto się pospieszyć!

Spóźnialscy mogą jednak też liczyć na stawki preferencyjne. Aby cieszyć się zniżką, opłata musi zostać wpłacona do 25. dnia każdego miesiąca.

Co, jeśli zapomniałem opłacić abonament?

Kara za brak opłacenia abonamentu RTV wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty, czyli 735 zł. Za wyegzekwowanie jej odpowiedzialna jest Poczta Polska. Jeśli użytkownik odbiorników nie ureguluje tej kary, sprawa trafi do Urzędu Skarbowego i może skutkować pobraniem długu przez komornika.

Istnieje możliwość umorzenia długu lub rozłożenia zaległości abonamentowych na raty. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podaje:

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, na wniosek abonenta-dłużnika, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.
Oglądanie telewizji
Zdjęcie ilustracyjne Canva
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama