Jerzy Buzek na konwencji Koalicji Europejskiej
Piotr Molecki/East News

Jerzy Buzek - od "Solidarności" do Parlamentu Europejskiego, jak Polak został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

Jerzy Buzek mimo piastowanego przed laty stanowiska Premiera, największe sukcesy osiągnął dzięki działalności w Parlamencie Europejskim. Jego działalność polityczna rozpoczęła się już w czasach studiów, a wieloletnie doświadczenie sprawia, że dla wielu jest autorytetem. Tytuł profesora zwyczajnego i małżeństwo z Ludgardą Czaplą, dało mu możliwość jednoczesnego rozwoju kariery politycznej i naukowej.
Reklama

Jerzy Buzek - partia, premier, Agata Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

  • Nazwisko i imię: Buzek Jerzy
  • Data urodzenia: 3 lipca 1940 r.
  • Miejsce urodzenia: Śmiłowice
  • Rodzina: żona Ludgarda, córka Agata
  • Wykształcenie: wyższe
  • Twitter: twitter.com/JerzyBuzek
  • Facebook: facebook.com/JerzyBuzek

Jerzy Buzek - życiorys

Buzek wywodzi się z rodziny ewangelickiej. Brat jego dziadka - Józef Buzek, był polskim posłem i senatorem oraz współzałożycielem i dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Miejsce urodzenia, rodzice

Jerzy Buzek urodził się 3 lipca 1940 r. w Śmiłowicach. Matka Buzka - Bronisława, z zawodu była nauczycielką, ojciec Paweł natomiast był inżynierem elektrykiem.

Wykształcenie, praca naukowa

Buzek uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-energetyka. W 1969 r. obronił doktorat, a w 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Reklama

W 1963 r. rozpoczął pracę w Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach w Instytucie Inżynierii Chemicznej. W późniejszym okresie był również wykładowcą na Politechnice Śląskiej i Politechnice Opolskiej. Przez trzynaście lat kierował zespołem ekspertów ds. ochrony powietrza w PAN.

Jerzy Buzek - działalność polityczna i społeczna

Odznaczenie Orderem Orła Białego za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce i wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej, czy uzyskanie tytułu Europosła roku w dziedzinie "Energia", a także wiele innych odznaczeń potwierdzają, z jak dużym zaangażowaniem Buzek realizował każdą z powierzanych mu funkcji.

Konferencja Jerzego Buzka dot. Nordstream 2
Jan BIELECKI/East News

Działalność związkowa i opozycyjna

Reklama

W 1980 r. Buzek wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", współtworzył struktury górnośląskie. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez rok pełnił funkcję redaktora naczelnego dwutygodnika "Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej".

W 1982 r. utworzył, działającą w podziemiu, Regionalną Komisję Konsultacyjną, przekształconą później w Regionalną Komisję Wykonawczą, której został przewodniczącym. Jako przedstawiciel RKW współpracował z Tymczasową Komisją Koordynacyjną, z czasem został koordynatorem łączników merytorycznych z całego kraju. W 1987 r. choroba córki zmusiła go do wyjazdu za granicę, celem podjęcia leczenia.

Jerzy Buzek - Premier RP

W 1997 r. start w wyborach do Sejmu z listy krajowej Akcji Wyborczej Solidarność, przyniósł mu 1488 głosów w okręgu gliwickim i mandat posła. W latach 1997 do 2001 pełnił funkcję premiera. Po objęciu urzędu zawiesił członkostwo w NSZZ "Solidarność", a w 1998 r. został przewodniczącym Ruchu Społecznego AWS.

Reklama

Za jego kadencji Polska przystąpiła do NATO, prowadzone były także rozmowy na temat członkostwa w Unii Europejskiej.

Jerzy Buzek - Parlament Europejski

W kolejnych wyborach w 2001 r. nie uzyskał mandatu poselskiego, ustąpił też ze stanowiska przewodniczącego Ruchu Społecznego AWS.

Pierwsza kadencja w PE

W 2004 r. Jerzy Buzek kandydował na posła do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W wyborach tych zdobył 173 389 głosów, co dało mu najlepszy wynik w kraju. Jako poseł PE przystąpił do Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów. W VI kadencji został członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii a także Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

W tym samym roku został Wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego. Buzek pracował także w Stałej Delegacji PE UE-Ukraina, a także Delegacji ds. stosunków z państwami Azji Płd-Wsch. i ASEAN.

Druga kadencja w PE

Reklama

W wyborach 2009 r. uzyskał reelekcję do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO, ponownie z najwyższym wynikiem w Polsce. Po wyborach został również członkiem Platformy Obywatelskiej.

W tym samym roku został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, funkcję tę pełnił do 2012 r.

Trzecia Kadencja w PE

Wynik wyborów w 2014 r. pozwolił Buzkowi na ponowną kadencję jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Został przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego.

W 2019 r. ponownie kandydował do PE z ramienia Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny uzyskując mandat europosła.

Jerzy Buzek - życie prywatne

W 1974 r. żoną Jerzego Buzka została Ludgarda Czapla, polska wykładowczyni, doktor habilitowany nauk chemicznych i radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Małżeństwo poznało się podczas pracy w PAN. W 1976 r. na świat przyszła córka pary Agata Buzek, obecnie aktorka teatru Ateneum w Warszawie.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama