Pieniądze w ramach kapitału zakładowego firmy
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Komu przysługuje renta rodzinna i ile wynosi? Wszystko, co warto wiedzieć na temat uzyskania renty rodzinnej

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne, które jest przyznawane dzieciom i współmałżonkom zmarłej osoby. Poznaj warunki, jakie trzeba spełnić, żeby ją otrzymać. Dowiedz się, kto dokładnie jest uprawniony do pobierania renty rodzinnej, jaka jest jej wysokość, ile wynosi najniższa renta rodzinna, a także kiedy jest wypłacana.
Reklama

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna wypłacana jest wyłącznie uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź spełniała warunki do uzyskania jednej z nich. Do przyznania renty rodzinnej dochodzi też, gdy osoba zmarła pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Zasadniczo prawo do renty rodzinnej mają dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek (małżonka) lub rodzice osoby, która spełniła opisane wcześniej warunki. Czytaj dalej i dowiedz się, co dokładnie upoważnia do pobierania renty rodzinnej.

Dzieci zmarłego

Prawo do renty rodzinnej mają:

  • dzieci własne
  • dzieci drugiego małżonka
  • dzieci przysposobione

Renta rodzinna przysługuje im do ukończenia 16. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki — do ukończenia 25 roku życia. Jeśli dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy, wówczas renta rodzinna przyznawana jest bez względu na wiek.

Do renty rodzinnej uprawnione są też niepełnoletnie dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przez osobę zmarłą minimum rok przed jej śmiercią.

Reklama

Wyjątkiem są dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Wnuki i rodzeństwo zmarłego

Do renty rodzinnej uprawnione są także wnuki i rodzeństwo zmarłego, które zostały przyjęte przez niego na wychowanie i utrzymanie jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności na minimum rok czasu przed zgonem.

Dłonie młodej kobiety ułożone na dłoniach starszej osoby na tle granatowego płaszcza
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Owdowiała osoba

Rentę rodzinną może otrzymać także owdowiała osoba, która pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci żony lub męża. Istnieją jednak warunki funduszu ubezpieczeń społecznych, które muszą zostać spełnione.

Wdowiec lub wdowa powinni mieć ukończone (w chwili śmierci małżonka/ małżonki) 50 lat. W ocenie prawa, rentę rodzinną można uzyskać też z tytułu całkowitej niezdolności do pracy współmałżonka.

Reklama

Kolejny warunek jest związany z wychowywaniem dzieci.

W przypadku, gdy warunki wyznaczone przez ZUS nie są spełnione, prawo do renty rodzinnej przysługuje mimo to, jeśli owdowiała osoba pozostaje bez środków do życia. Niemniej, do pobierania renty rodzinnej uprawniona jest tylko przez rok od śmierci ubezpieczonej osoby.

Rodzice zmarłego

Do otrzymywania renty rodzinnej uprawnieni są też rodzice zmarłego, pod warunkiem, że spełniają warunki, które omówiliśmy w przypadku owdowiałych osób dotyczące:

  • wieku
  • wychowywania dzieci
  • niezdolności do pracy

Rodzice zmarłego mogą ubiegać się o rentę rodzinną również w sytuacji, gdy osoba zmarła jeszcze przed śmiercią w sposób bezpośredni przyczyniała się do ich utrzymania.

Mężczyzna w garniturze trzymający banknoty stuzłotowe
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Ile wynosi renta rodzinna?

Reklama

Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od ilości osób upoważnionych do jej pobierania. W przypadku, gdy uprawniona jest jedna osoba, renta rodzinna wynosi 85% świadczenia, jakie mógłby pobierać ubezpieczony emeryt lub rencista. Jeśli natomiast uprawnione są dwie osoby, wówczas renta rodzinna wynosi 90% świadczenia. W sytuacji, gdy do jej pobierania upoważnione są co najmniej trzy osoby, wówczas kwota ta wzrasta do 95% świadczenia.

Jak wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Badamy uprawnienia zmarłego do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, do jakich mógł mieć prawo w chwili śmierci. Ustalamy rentę rodzinną po świadczeniu w najkorzystniejszej wysokości. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą – w razie konieczności – dzielimy po równo między uprawnionych.
tabliczka z napisem ZUS
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Ile wynosi najniższa renta rodzinna?

Wysokość renty rodzinnej nie może być mniejsza od kwoty najniższej renty rodzinnej.

Reklama

1 marca 2021 roku prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obwieścił, że w przypadku renty rodzinnej kwota ta powinna wynosić minimum 1250,88 zł.

W sytuacji, gdy obliczona renta wynosi mniej, niż wspomniana wcześniej najniższa renta, wówczas łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych osób ulega podwyższeniu.

Każdego roku dochodzi do waloryzacji, czyli podwyższenia renty rodzinnej.

Kiedy wypłacana jest renta rodzinna?

Renta rodzinna wypłacana jest od dnia powstania prawa do pobierania jej, czyli od dnia śmierci ubezpieczonego emeryta lub rencisty. Pieniądze otrzymuje się jednak nie wcześniej niż od upływu miesiąca od złożenia wniosku o rentę rodzinną.

Renta wypłacana jest na rachunek bankowy, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem poczty.

Banknoty stuzłotowe rozłożone na białym stole
Zdjęcie ilustracyjne Canva
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama