eszek Balcerowicz odpowiada Prokuraturze na zarzuty jakoby poprzez wywiad dla Gazety Wyborczej naruszył jej "dobra osobiste"
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Leszek Balcerowicz - jak były Minister Finansów i prezes NBP zmienił polską gospodarkę?

Były wicepremier, Minister Finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, ekonomista, autor jednej z największych reform, które wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski. Wprowadzony przez niego Plan Balcerowicza budzi dyskusję do dziś, mimo że od jego wdrożenia minęło tak wiele lat. Obecnie krytykuje politykę rządzących, tłumacząc, że władza państwa musi być ograniczona.
Reklama

Leszek Balcerowicz - pochodzenie, rodzice, wykształcenie, żona

  • Nazwisko i imię: Balcerowicz Leszek
  • Data urodzenia: 19 stycznia 1947 r.
  • Miejsce urodzenia: Lipno
  • Rodzina: rodzice Barbara Balcerowicz, Wacław Balcerowicz, żona Ewa Balcerowicz, dzieci: Maciej, Wojciech, Anna
  • Wykształcenie: wyższe, doktor habilitowany nauk ekonomicznych
  • Partia: daw. Unia Wolności
  • Twitter: twitter.com/LBalcerowicz

Leszek Balcerowicz - życiorys

Leszek Balcerowicz urodził się 19 stycznia 1947 r. w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim jako syn Barbary i Wacława. Gdy miał dwa lata, jego rodzina przeprowadziła się do Torunia. W szkole średniej i na początku studiów uprawiał lekkoatletykę.

W 1965 r. rozpoczął naukę na Wydziale Handlu Międzynarodowego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie w 1970 r. uzyskał tytuł magistra. W 1972 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych na stypendium, gdzie w 1974 r. na Saint John's University w Nowym Jorku, uzyskał dyplom MBA.

Reklama

W 1975 r. obronił na SGPiS pracę doktorską i pozostał na uczelni w roli adiunkta.

Działalność akademicka

W latach 1978-80 Leszek Balcerowicz zajmował się problematyką urynkowienia gospodarki socjalistycznej w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR. Ponadto w latach 80 odbywał staże naukowe m.in. w Wielkiej Brytanii na University of Sussex, czy w Niemczech na Uniwersytecie w Marburgu. W 1990 r. habilitował się, a w 1992 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH.

Leszek Balcerowicz - działalność polityczna

Od 1969 r. Balcerowicz należał do PZPR, z której wystąpił w 1981 r. Na przełomie lat 70. i 80. kierował zespołem doradców ds. ekonomii przy premierze Piotrze Jaroszewiczu. Uczestniczył też w pracach nad projektem przejścia od gospodarki planowej do gospodarki opartej na samorządach pracowniczych.

Leszek Balcerowicz na spotkaniu w prokuraturze
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Wicepremier i minister

Reklama

W latach 1992 r.- 2000 r. pracował jako przewodniczący Rady Fundacji i Rady Naukowej CASE.

Od września 1989 r. do stycznia 1991 r. pełnił funkcję wicepremiera i Ministra Finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Jako wicepremier i Minister Finansów pracował również od stycznia do grudnia 1991 r. w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Jako minister finansów stworzył wraz z gronem ekspertów i wprowadził tzw. Plan Balcerowicza. Był to program reform gospodarczych i ustrojowych, który miał na celu przejście do gospodarki rynkowej i redukcję inflacji. W ciągu zaledwie półtora roku kurs walutowy złotego został urealniony, przeprowadzono reformę systemu bankowego, zrównoważono detaliczny rynek wewnętrzny i rozpoczęto reformy podatkowe. Taki sposób transformacji był w późniejszych latach naśladowany przez inne kraje.

Pod koniec swojego urzędowania na stanowisku ministra finansów i wicepremiera, Balcerowicz doprowadził do podpisania układu stowarzyszeniowego Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, która była pierwszym filarem Unii Europejskiej.

Reklama

W 1995 r. powrócił do polityki i rozpoczął kadencję jako przewodniczący Unii Wolności. W 1997 r. w wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski, uzyskując ponad 91 tys. głosów.

Od 31 października 1997 r. do 8 czerwca 2000 r. po raz trzeci pełnił funkcję wicepremiera i Ministra Finansów, tym razem w rządzie Jerzego Buzka.

Prezes NBP

22 grudnia 2000 r. głosem Sejmu, został wybrany na prezesa Narodowego Banku Polskiego, w związku z czym zakończył swoją kadencję poselską. Stał na czele NBP od stycznia 2001 r. do stycznia 2007 r. Przez zajmowane stanowisko wchodził również w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego.

Pozostała działalność

W 2007 r. założył fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, która prowadzi działania mające na celu m.in. zwiększenie aktywności obywatelskiej. W 2008 r. został przewodniczącym rady nadzorczej think tanku Bruegel, w tym samym roku został wiceprezydentem International Atlantic Economic Society.

Reklama

Nagrody

Balcerowicz za swoją działalność otrzymał liczne nagrody w Polsce i na świecie. Były to m.in. Central European Award dla najlepszego ministra finansów, nagroda im. Carla Bertelsmanna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transformacji gospodarczej w Polsce, nagroda Fundacji Fasela za zasługi dla społecznej gospodarki rynkowej czy nagroda Ludwika Erharda.

Leszek Balcerowicz rodzina

Pierwszą żoną Leszka Balcerowicza była Maryla Kitschke, koleżanka jego siostry. Para wzięła ślub w 1972 r., jednak małżonkowie wkrótce się rozwiedli.

Od 1997 r. żoną Leszka Balcerowicza jest Ewa Balcerowicz, polska ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Para poznała się podczas studiów, Balcerowicz był opiekunem studenckiej konferencji naukowej, w której Ewa pełniła funkcję sekretarza.

Leszek Balcerowicz dzieci

Leszek Balcerowicz ma trójkę dzieci, są to: Maciej Balcerowicz (ur. 1972 r.) z małżeństwa z Marylą oraz Wojciech Balcerowicz (ur. 1980 r.) i Anna Balcerowicz (ur. 1984 r.) z małżeństwa z Ewą.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama