Kobieta w różowej bluzce stoi na tle powieszonych na wieszakach ubrań
Pixabay

Mały przedsiębiorca - kim jest, jakie ma obowiązki, ile osób zatrudnia? Wszystko, co chcesz wiedzieć

Mały przedsiębiorca to właściciel firmy, który działa na niedużą skalę, a więc zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, a jego obrót netto ze sprzedaży towarów, usług i wyrobów nie przekroczył 10 milionów euro. Mały przedsiębiorca to jedna z popularnych form działalności gospodarczej w Polsce, podobnie jak mikroprzedsiębiorca i średni przedsiębiorca.
Reklama

Kim jest mały przedsiębiorca?

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców mały przedsiębiorca to stwierdzenie określające:
„ przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą."

Podstawą prawną była ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, jednak obecnie wszystkie informacje prawne zawiera Prawo Przedsiębiorców, zaliczające się do Konstytucji dla Biznesu.

Dwie osoby siedzą przy stole przy laptopach, a jeden mężczyzna pokazuje coś na tablicy
Pixabay

Mały Przedsiębiorca - konkretne informacje

Na tej podstawie można stwierdzić, że mały przedsiębiorca to osoba, która ma nie więcej niż 50 pracowników w firmie, a także jego dochody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczyły 10 milionów euro. Warto zaznaczyć, że wartości przedstawione w euro są przeliczane na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP. W praktyce więc roczny obrót netto nie może być wyższy niż około 46 milionów złotych.

Należy dodać, że w trakcie obliczania średniorocznego zatrudnienia nie wlicza się osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także pracowników przebywających na dłuższych urlopach (macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim).

Reklama

Jakie obowiązki ma mały przedsiębiorca?

Trzy osoby siedzą przy biurku, na którym leżą papiery i dokumenty
Pixabay

Właściciel małego przedsiębiorstwa zatrudnia pracowników, a więc jest pracodawcą. Właściciel takiej firmy ma więc obowiązki wobec pracowników, Urzędu Skarbowego, ZUS i Urzędu Statystycznego, a także zadania związane z BHP i gospodarką odpadami.

Mały przedsiębiorca musi spełniać wiele formalności i obowiązków, jednak w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników, wszystkim zwykle zajmuje się księgowość.

Reklama

Podobnie dzieje się w przypadku spraw HR, a więc związanych z zatrudnieniem pracowników, rekrutacją i zwalnianiem, ponieważ obowiązki scedowane są na dział kadr.

Kobieta siedzi przy laptopie, a obok na stole leży zeszyt i filiżanka
Pixabay

Różnice między mikroprzedsiębiorcą a małym przedsiębiorcą

Warto zaznaczyć, że mikroprzedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 2 miliony euro. W praktyce więc różnice między mikroprzedsiębiorcą i małym przedsiębiorcą dotyczą zarówno liczby zatrudnionych pracowników, jak i obrotu netto.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama