Marek Borowski na posiedzeniu Sejmu
29. posiedzenie Senatu X kadencji

Marek Borowski - kariera polityczna polityka polskiej lewicy

Marek Borowski to polski polityk i ekonomista. Senator, poseł, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej, Minister Finansów. Kandydat w wyborach prezydenckich. Kim jest słynny finansista? Jak przebiegała jego kariera zawodowa? Najważniejsze informacje na temat Marka Borowskiego.
Reklama

Marek Borowski: wiek, wykształcenie, Twitter

  • Nazwisko i Imię: Borowski Marek
  • Data i miejsce urodzenia: 4 stycznia 1946 rok, Warszawa
  • Wykształcenie: magister ekonomii
  • Partia: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska
  • Stan cywilny: żona Halina
  • Dzieci: syn Jakub
  • Twitter: twitter.com/MarekBorowski
  • Kontakt:  biurosenatorskie@marekborowski.pl

Marek Borowski - okres PRL

W roku 1967 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W marcu 1968 roku po udziale w demonstracjach studenckich został usunięty z partii oraz wydalony z uczelni. Władze dodatkowo wydały dla niego zakaz pracy w kierunku, w jakim się kształcił oraz zakazały wyjazdów zagranicznych. W tamtym okresie udzielał się jako członek Związku Młodzieży Socjalistycznej.

Ostatecznie ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, otrzymując tytuł magistra ekonomii.

Pierwszą pracę jako sprzedawca odzieży rozpoczął w Domach Towarowych Centrum. Zakończył ją w 1982 roku, jako główny specjalista ekonomiczny.

Do PZPR powrócił w roku 1975 i pozostał w niej aż do rozwiązania partii.

Reklama

W roku 1982 pracował jako zastępca, a następnie dyrektor departamentu ekonomicznego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. Reprezentował ministerstwo w pracach nad reformami ekonomicznymi. W 1989 roku wstąpił do reformatorskiej grupy Ruch 8 Lipca.

Marek Borowski - początki kariery politycznej

W 1989 roku Borowski objął stanowisko wiceministra rynku wewnętrznego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a rok później w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Pełniąc tę funkcję, zajmował się prywatyzacją handlu i turystyki.

W 1990 roku objął funkcję wiceprzewodniczącego w partii Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, której był współzałożycielem.

Marek Borowski w Sejmie
Jan Bielecki/East News

Rok 1991 to również czas, w którym pierwszy raz uzyskał mandat poselski. Po rozwiązaniu SdRP w 1999 roku Borowski został wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Reklama

To stanowisko obejmował kolejne pięć lat.

W latach 1993-1994 sprawował funkcję wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra finansów w rządzie Waldemara Pawlaka. Podał się do dymisji po aferze związanej z nieprawidłowościami przy prywatyzacji Banku Śląskiego, kiedy to Waldemar Pawlak bez konsultacji z Markiem Borowskim odwołał ze stanowiska ministra finansów Stefana Kawalca.

W 1995 roku powrócił do rządu, jako szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie premiera Józefa Oleksego.

W lutym 1996 roku został wicemarszałkiem Sejmu, wybranym z ramienia SLD. Funkcję te sprawował przez dwie kadencje aż do 2001 roku.

Marek Borowski - Marszałek Sejmu

19 października 2001 roku, Borowski został wybrany na urząd Marszałka Sejmu IV Kadencji. W 2004 roku złożył rezygnację z tej funkcji, a Sejm odwołał go z pełnionego stanowiska. W tym samym czasie, jako działacz grupy parlamentarzystów niezadowolonych z działań rządu Leszka Millera, utworzył nową formację polityczną Socjaldemokracja Polska. Jednak w wyborach parlamentarnych w roku 2005 nie otrzymał mandatu poselskiego.

Marek Borowski - praca w komisjach sejmowych

W Sejmie I kadencji Borowski pracował w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji ds. Układu Europejskiego.

Reklama

W II kadencji zasiadał w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Przekształceń Własnościowych oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a w VI kadencji – Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W Senacie VIII kadencji pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej.

Marek Borowski - kandydat na Prezydenta RP

W roku 2005 Marek Borowski podjął zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich jako kandydat Socjaldemokracji Polskiej. Przewodniczącym jego komitetu wyborczego był deputowany do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati.

Kandydaturę popierały SLD, Unia Pracy, Zieloni 2004, Federacja Młodych Unii Pracy oraz Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja. Poparcia udzielił mu również odchodzący prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Wybory zakończył w I turze zajmując czwarte miejsce wśród kandydatów.

Marek Borowski - radny, poseł, senator

Reklama

W wyborach samorządowych w 2006 roku ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy, zajmując ostatecznie wyścig do warszawskiego ratusza na trzecim miejscu. W tych samych wyborach otrzymał mandat radnego Sejmiku Mazowieckiego, w którym objął funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Lewicy i Demokratów.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku ponownie uzyskał mandat poselski. Cztery lata później zdobył mandat senatorski w warszawskim okręgu wyborczym. Jego kandydaturę poparły wówczas SLD i Platforma Obywatelska. W tym samym roku wstąpił do Koła Senatorów Niezależnych.

W 2015 roku Marek Borowski z powodzeniem, ubiegał się o reelekcję w wyborach parlamentarnych.

W 2019 roku został członkiem Platformy Obywatelskiej i Kandydatem Koalicji Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w roku 2019 uzyskał reelekcję senacką.

Marek Borowski - życie prywatne

Marek Stefan Borowski urodził się w polsko- żydowskiej rodzinie. Jego ojcem był Wiktor Borowski przedwojenny działacz Komunistycznej Partii Polska oraz dziennikarz powojennej Warszawy.

Ma żonę Halinę i syna Jakuba. Jest dziadkiem trojga wnuków: Jasia, Antka i Kajetana.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama