Wykres z menadżerami w tle
pixabay.com

Menadżer - kim jest i czym się zajmuje osoba na tym stanowisku?

Menadżer to osoba zajmująca się organizowaniem, planowaniem i wydawaniem decyzji. Działająca w obrębie przedsiębiorstwa bądź instytucji publicznej. Jakie role są przypisane menadżerom? Ile zarabiają menadżerowie?
Reklama

Menadżer to osoba pracująca w określonym przedsiębiorstwie, instytucji lub organizacjach, w których zajmuje się procesem zarządzania. Menedżer to osoba wielozadaniowa, odpowiedzialna za zespół, która musi dostosowywać swoją pracę do aktualnych potrzeb organizacji i koordynować oraz zarządzać procesami i projektami, które są wdrażane w firmie.

Podział menadżerów

 • najwyższego szczebla (np. prezydent, prezes)
 • średniego szczebla (np. kierownik działu)
 • pierwszej linii
menadżer z telefonem
pixabay.com

Menedżerów możemy podzielić również, biorąc pod uwagę obszary zarządzania. Mogą to być zatem menedżerowie finansów, zasobów ludzkich, administracji, kultury, zarządzania oświatą. Menadżerowie pracują w show-biznesie, gdzie z ich usług korzystają gwiazdy.

Oprócz perspektywy mikro, czyli organizacyjnej, analizuje się również miejsce i rolę menedżerów w perspektywie makro. Menedżerowie uznawani są wtedy za klasę społeczną.

Reklama

Wynagrodzenia menadżerów są znacznie zróżnicowane. Jego wysokość zależy od sektora, w którym menadżer realizuje swoje działania. Do podstawowych obowiązków menadżera należy zarządzanie. Mamy tu na myśli zarządzanie pracownikami, terminami, ale także organizowanie pracy, które ma zmierzać do wyznaczonego celu.

Czym zajmuje się menadżer w przedsiębiorstwie?

Menadżer kobieta
pixabay.com

Menadżer ma tak prowadzić przedsiębiorstwo, aby osiągnąć postawiony przed nim cel. Zakres obowiązków menadżera to:

 • uzyskanie i analiza danych, obserwacja otoczenia
 • wykonywanie postawionych przed nim zadań
 • monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa
 • rozdzielanie informacji innym osobom i częściom organizacji,
 • przekazywanie oficjalnych informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • inicjowanie, wprowadzanie zmian i podejmowanie ryzyka
 • ograniczanie konfliktów, rozwiązywanie problemów,
 • godzenie grup interesów, znajdowanie kompromisu
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz
 • utrzymywanie relacji ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa

Role nałożone na menadżerów dzielimy na:

 • role informacyjne
 • role decyzyjne
 • role interpersonalne
Reklama

Decyzyjna rola menadżera wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Menedżerowie wyższych szczebli bywają odpowiedzialni za poszukiwanie nowych rynków zbytu, inicjowanie projektów oraz podejmowanie decyzji na różnych stopniach odpowiedzialności. Do decyzyjnych ról menedżera należy również przesłuchiwanie kandydatów i pozyskiwanie nowych pracowników lub rozwiązywanie umów z tymi, którzy nie spełniają ich wymagań.

Rola komunikacyjna jest konieczna podczas pracy z zespołem i współpracownikami oraz w trakcie pełnienia przez menadżera funkcji zewnętrznych. Chodzi tutaj o takich współpracę z klientem, czy kontrahentem.

Dobry menadżer jest negocjatorem między zarządem a filią przedsiębiorstwa. Menadżer nie tylko podejmuje decyzje i negocjuje porozumienie, ale i sam wychodzi z rozjemczymi inicjatywami. Ciąży na nim odpowiedzialność zarówno za kondycję przedsiębiorstwa/organizacji, którą zarządza, jak i za ludzi, którzy mu podlegają.

Reklama

Sukces w zarządzaniu to umiejętność łączenia obu tych kwestii.

Do kompetencji menedżerskich zalicza się umiejętność działania pod presją, nadawanie priorytetów zadaniom oraz zdolność podejmowania decyzji i wydawania poleceń.

Ile zarabiają menadżerowie?

Mężczyzna menadżer w niebieskiej marynarce
pixabay.com

Jak informuje portal prnews.pl wzmożona aktywność pracodawców, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników sugerować może, że w przypadku większości specjalizacji obserwujemy rynek kandydata. Na brak ofert nie mogą narzekać także specjaliści i menedżerowie.

Antal International podaje, że wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów dostrzegane jest przede wszystkim w przypadku branż: IT, finanse czy motoryzacja:

Rynek zabiega coraz mocniej o doświadczonych inżynierów – o ich umiejętności rywalizują nie tylko polscy pracodawcy, ale także firmy niemieckie. Wysoko wykwalifikowanych specjalistów jest coraz mniej na rynku w stosunku do zapotrzebowania, dlatego tych najlepszych pracodawcy kuszą coraz wyższymi zarobkami.
Menadżer kobieta stoi przy tablicy z wykresem
pixabay.com
Reklama

Zgodnie z wynikami badania Antal International najwyższe zarobki osiągają pracownicy w IT i Telekomunikacji, zarówno zajmujący stanowiska techniczne jak i sprzedażowe. Stawki w tej branży wynoszą średnio około 12 000 zł brutto miesięcznie. Przykładowo, Java Developer zarabia 11 000 zł brutto miesięcznie, ale już Business Development Manager w dużej, warszawskiej firmie IT otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 39 000 zł brutto. Specjalista ma szansę na powiększenie swoich zarobków, jeśli posiada certyfikaty dotyczące zarządzania projektami.

Wysoko wyspecjalizowani pracownicy w działach IT niejednokrotnie posiadają unikalną wiedzę i kompetencje – takich specjalistów jest na rynku zaledwie kilkunastu – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. 
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama