Minimalna stawka godzinowa w Polsce
Marek BAZAK/East News

Minimalna stawka godzinowa wzrośnie w 2022 roku

Z roku na rok wynagrodzenia się podnoszą. Rząd przyjął projekt, a więc minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć w 2022 roku. Z tej decyzji ucieszą się przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Są również dobre wiadomości dla pracowników posiadających umowę o pracę - oni również mogą liczyć na większe wpływy na konto.
Reklama

Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku

Wysokości minimalnej stawki godzinowej zmieniają się niemal każdego roku. Zawsze jest to ogłaszane w rozporządzeniu Ministra Finansów. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Dotyczy to oczywiście umów o pracę. Do tego dochodzi jeszcze umowa zlecenie, na podstawie której wciąż jest zatrudnionych wiele osób.

Właśnie dlatego Rada Ministrów zajmuje się nie tylko projektami w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale również minimalnej stawki godzinowej. Wysokość stawki godzinowej w 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto. Ta stawka dotyczy również umów o świadczenie usług, a więc umów o dzieło.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku

W 2022 roku czekają nas jednak zmiany! To już pewne, że Polacy zarobią więcej. Wysokości płacy minimalnej wzrosną, a więc jeżeli mowa o minimalnym wynagrodzeniu, to wyniesie ono 3010 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa to 19,70 zł brutto, co będzie musiała regulować każda umowa zlecenie.

Reklama

Pierwotnie rząd miał jednak inne plany, ponieważ wynagrodzenia miały wynosić kolejno 3000 zł brutto, a także 19,60 zł brutto za godzinę. Stawki podnieśli na korzyść osób zatrudnionych.

Na co ma wpływ wysokość wynagrodzenia minimalnego?

Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia to jedynie pierwszy krok. Rząd prognozuje, że przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku w gospodarce narodowej wyniesie 5922 zł. To oznacza, że stawka minimalna będzie stanowiła 50,8 procent tej kwoty. Trzeba podkreślić, że minimalne stawki godzinowe mają również wpływ na inne świadczenia, które pracodawca musi wypłacić, takie jak: odszkodowanie za mobbing, dodatek do pracy nocnej czy odprawa, która jest należna z tytułu realizowanych zwolnień grupowych.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej, a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Czy może zdarzyć się sytuacja, w której konkretna osoba nie zarobi minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu? Okazuje się, że pracodawca ma obowiązek wyrównać różnicę do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Reklama

Oczywiście warto pamiętać o tym, że ma to ścisły związek z każdą przepracowaną godziną, a więc szef powinien wziąć pod uwagę różnicę, która wynika ze stawki, przysługującej pracownikowi i wynika z liczby przepracowanych godzin, a także tej, która jest zależna od podzielenia minimalnej płacy.

Minimalna stawka godzinowa 2021 brutto, a poprzednie lata

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę sporo wzrosła w ciągu ostatnich lat. W 2022 roku wzrośnie o 7,5 proc w porównaniu do 2021 roku. A jak to wyglądało w latach poprzednich? W 2015 roku było to 1750 zł brutto. To wzrost o 72 proc. Pod uwagę należy jednak również wziąć rosnącą inflację oraz to ile można kupić za określoną kwotę.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama