Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Jakub Kaminski/East News

NCBR - jak w Polsce wspiera się innowacje i rozwój technologiczny? Projekty, aktualności, pracownicy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - dziesiątki ogłaszanych rokrocznie konkursów, setki podpisanych umów, miliony złotych przekazanych beneficjentom w programach krajowych i z funduszy europejskich. Wszystko po to, by zachęcić do badań, rozwoju technologicznego i zbudowania innowacji ugruntowanej na terytorium polskim. Jak działa NCBR?
Reklama

Czym jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?

NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to polska agencja wykonawcza Ministerstwa Edukacji i Nauki. Centrum zostało powołane, by realizować zadania z obszaru polityki naukowej i innowacyjnej Polski. Adres siedziby NCBR to ul. Nowogrodzka 47a. Od lipca 2019 r. dyrektorem instytucji jest dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Misja, wizja i motto

Na stronie NCBR możemy znaleźć informację o misji i wizji realizowanych przez instytucję, a także jej motto.

Misja

Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie polskich naukowców i przedsiębiorstw w rozwoju umiejętności i wykorzystywaniu badań naukowych dla rozwoju gospodarczego i korzyści społeczeństwa.

Tworzymy świat innowacji. Budujemy nowoczesną teraźniejszość i przyszłość.

Wizja

W swojej wizji NCBR kładzie nacisk na bycie kluczowym partnerem we wsparciu innowacji, celem rozwoju całego kraju.

Reklama
NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Motto

Motto Narodowego Centrum Badań i Rozwoju także odnosi się do działań celem osiągnięcia lepszego jutra. Brzmi ono:

Przyszłość dzieje się u nas.

Zadania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Głównym zadaniem NCBR jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii, zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Działalność Centrum ma przyczynić się do lepszej i szerszej współpracy między polskim biznesem, a polską areną naukową. Wszystko po to, aby zachęcić przedsiębiorstwa do udziału w badaniach naukowych i finansowania ich.

Reklama
Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Jakub Kaminski/East News

Centrum ma możliwość udzielenia wsparcia finansowego na każdym z etapów, od badań aż do opracowania konkretnego produktu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju angażuje się również w rozwój młodych naukowców, a także prowadzi programy wspierające ekspansje młodych, polskich firm na rynki zagraniczne.

NCBR działa także w odpowiedzi na pojawiające się zmiany rynkowe, tworząc programy będące odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców w określonej branży. I tak na przykład w roku 2020 w odpowiedzi na potrzebę rozwoju kompetencji Polski w zakresie AI tj. sztucznej inteligencji, Centrum powołał podmiot, spółkę IDEAS NCBR, która realizuje działania w tym obszarze.

Reklama

W 2020 r. NCBR uruchomiło także pilotażowy program STARTER. Jego celem jest zbiór pomysłów na realizację kolejnych programów wsparcia, które mogą powstać w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. STARTER zakłada także możliwość współtworzenia oferty programowej przez inicjatorów, tak aby było to z korzyścią dla obu stron.

Celem działania Centrum jest nie tylko rozwój potencjału polskich naukowców i podmiotów naukowych, ale długofalowo, zbudowanie niezależności technologicznej Polski od innych państw.

Finansowanie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansowe jest ze skarbu państwa, a także z funduszy europejskich. NCBR wykonuje także zadania zlecane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama