Grafika przedstawiająca postać człowieka, dwa mózgi oraz napisy „diversity"
Pixabay

Pluralizm polityczny -na czym polega, czy pojawia się w Konstytucji? Wszystko, co chcesz wiedzieć

Pluralizm polityczny uznawany jest za jedną z najważniejszych zasad państw demokratycznych, odnoszącą się do idei wolności jednostki. Zasada pluralizmu politycznego odnosi się także do partii politycznych, a dodatkowo została ona wyrażona także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ma korzenie w demokracji i odnosi się do zachowania równości wszystkich obywateli.
Reklama

Zasada pluralizmu politycznego

Na wstępie warto zaznaczyć, że samo słowo „pluralizm" oznacza wielość, a także różnorodność, a więc odnoszona jest najczęściej do demokracji oraz poszanowania różnic między ludźmi. Zasada pluralizmu politycznego zakłada wolność tworzenia partii politycznych i równorzędnej rywalizacji między nimi w zróżnicowanym społeczeństwie demokratycznym.

Dwa drogowskazy z napisami „choice" na tle okien
Pixabay

Pluralizm polityczny odnosi się więc do istnienia wielu różnych partii politycznych, a także działania legalnej opozycji.

Reklama

Zasada pluralizmu politycznego wywodzi się przede wszystkim z idei wolności jednostki. Z kolei przeciwieństwem pluralizmu politycznego jest monopolizacja władzy, która pojawia się przede wszystkim w koncepcjach socjalistycznych.

Obraz przedstawiający starożytnych w trakcie rozmów i posiedzeń
Pixabay

W systemie demokracji pluralistycznej uznaje się, że społeczeństwo składa się z jednostek i grup, dążących do realizacji swoich interesów. Często dochodzi do rywalizacji różnych grup społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do władzy.

Reklama

Systemy partyjne powinny jednak funkcjonować zgodnie z pewnymi regułami a więc wyznawać zasady pluralizmu politycznego, wolnej gry sił politycznych oraz legalnej opozycji .

Pluralizm polityczny w Konstytucji

Zasadę pluralizmu politycznego wprowadzono także w Konstytucji RP.

Zgodni z art 11 ust. 1 Konstytucji:

„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.”

Dodatkowo artykuł 12 wskazuje na to, że:

„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.”

Ograniczenia

Napis „Politics" ułożony na drewnianych płytkach
Pixabay

Zgodnie z Konstytucją RP z pluralizmem politycznym związane są pewne ograniczenia. Dotyczą one przede wszystkim tych partii i grup, które niosą ze sobą ideologię faszystowską, nazistowską, komunistyczną lub totalitarną. Dodatkowo ograniczenia mogą dotknąć grup niosących nienawiść do pewnych osób w społeczeństwie.

Pluralizm polityczny w odniesieniu do partii politycznych

Reklama

Pluralizm polityczny odnosi się w dużym stopniu do działania partii politycznych, jednak tylko tych działających legalnie i respektując obowiązujące reguły demokratyczne. Tym samym zasada pluralizmu politycznego wskazuje na to, że wszystkie partia powinny być równe i powinny mieć prawo do rywalizacji, bez stwarzania prawnie uprzywilejowanej pozycji tylko dla jednej z nich. Finansowanie partii politycznych powinno być więc jawne.

Warto zaznaczyć, że działalność partii politycznych i ich cele może zbadać Trybunał Konstytucyjny. W sytuacji, gdy okaże się, że działalność danej partii jest niezgodna z zasadą pluralizmu politycznego, to partia ta może zostać wykreślona z ewidencji i zlikwidowana.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama