Siedziba Polskiego Funduszu Rozwoju
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polski Fundusz Rozwoju - jak działa i czym się zajmuje?

Polski Fundusz Rozwoju to polska spółka akcyjna, której właścicielem jest Skarb Państwa. Jej rolą jest pomoc przedsiębiorstwom oraz samorządom w rozwoju. Kiedy powstała i czym dokładnie się zajmuje?
Reklama

Kiedy powstał PFR i jaka jest jego misja?

Polski Fundusz Rozwoju powstał w 2016 roku na bazie Polskich Inwestycji Rozwojowych. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie, a jej pierwszym prezesem był Paweł Borys. Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Tak spółka pisze o swojej misji:

Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Zapewniamy skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.
Reklama

Kto może korzystać z pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju?

Ze wsparcia PFR mogą korzystać duże firmy, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, startupy, klienci indywidualni, firmy zagraniczne, samorządy i sektor publiczny. Polski Fundusz Rozwoju realizuje też programy, które mają sprzyjać zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans.

konferencja zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
Jan BIELECKI/East News

PFR współpracuje z innymi instytucjami rozwoju. Są to Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Reklama

W czasie pandemii COVID-19 PFR wdrażał Tarczę Finansową dla Firm i Pracowników. Program pomocowy był skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Główne Programy Polskiego Funduszu Rozwoju: Start in Poland, Program Budowy Kapitału, Program Mieszkań na Wynajem, Mieszkanie Plus, Pracownicze Plany Kapitałowe.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundacja to organizacja non-profit powołana przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy.

Priorytetem dla Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, ale także wyrównywanie szans edukacyjnych.

Reklama

Fundacja stawia też na równe szanse na rynku pracy różnych grup społecznych.

Prezydent Andrzej Duda podpisal w siedzibie Gieldy Papierow Wartosciowych S.A. Ustawe o Pracowniczych Planach Kapitalowych
Jan BIELECKI/East News

Pozostałe obszary działalności Fundacji, to wspieranie kultury oraz innowacyjności, przedsiębiorczości, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa.

Podstawowe grupy odbiorców działań realizowanych przez Fundację to dzieci, młodzież oraz osoby starsze, jednakże jej celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych instytucji, aby realizowane projekty, miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji i ich otoczenie.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama