Żółta koparka na składowisku odpadów z lotu ptaka
pexels.com/Tom Fisk

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - co przyjmuje, jak działa?

PSZOK działa na terenie każdej gminy. W obowiązku tych jednostek leży to, żeby każdy mieszkaniec miał zapewniony szybki oraz łatwy dostęp do tego typu punktów. Są to miejsca, w których można zostawić odpady komunalne, które już są posegregowane. Podczas ich tworzenia bierze się pod uwagę wiele różnorodnych czynników, a przede wszystkim to, żeby były dobrze skomunikowane.
Reklama

Jak działa PSZOK?

Problem odpadów komunalnych jest powszechny. Każda osoba się z nim mierzy. Wielu rodzajów śmieci nie można wyrzucać do tradycyjnych pojemników do segregacji, które można znaleźć na osiedlach mieszkalnych. PSZOK jest idealnym rozwiązaniem. To miejsce, w którym odbywa się segregacja, a następnie odpady są poddawane recyklingowi. Takie punkty powstają na terenie każdej gminy. W głównej mierze są stacjonarne, choć na terenie całej Polski powstaje również coraz więcej punktów mobilnych, które docierają do wszystkich mieszkańców.

PSZOK stacjonarny musi być zawsze umiejscowiony w taki sposób, żeby każdy mieszkaniec miał do niego łatwy dostęp. Najważniejsze jest to, że przekazanie odpadów komunalnych, które zostały wygenerowane w domu jest całkowicie bezpłatne. Ma to przede wszystkim przekonać osoby do tego, żeby wybierały legalne rozwiązania i nie porzucały śmieci, np. w lasach, gdzie zagrażają środowisku.

Każdego roku w Polsce, rząd przeznacza około 16 mln złotych na usuwanie odpadów komunalnych z lasów! Właśnie dlatego PSZOK musi być ogólnodostępny i prowadzi się również wiele kampanii społecznych, które mają na celu przekonać mieszkańców do segregacji śmieci, a także wyrzucania ich w odpowiednich miejscach.

Reklama
Wysypisko śmieci z zużytymi oponami od aut i rowerów
pexels.com/Leonid Danilov

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Zakres odpadów komunalnych, które przyjmuje PSZOK jest bardzo szeroki. Najważniejszym warunkiem jest to, że muszą one pochodzić z gospodarstw domowych. Wybrane frakcje odpadów komunalnych, to m.in.:

 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady wielkogabarytowe, w tym m.in. meble,
 • przeterminowane leki,
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkła oraz metali,
 • odpady budowlane, rozbiórkowe, gruz betonowy oraz poremontowe,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie i akumulatory oraz tonery,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony,
 • odpady metali,
 • odpady ceramiczne,
 • zużyte urządzenia elektryczne,
 • skrzynki drewniane,
 • koła rowerowe,
 • zabawki,
 • detergenty,
 • kleje, żywice,
 • termometry rtęciowe,
 • farby.
Reklama

Zasięg przyjmowanych odpadów jest bardzo szeroki, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skontaktować się z lokalnym PSZOK-iem. Pracownicy na pewno chętnie odpowiedzią na wszystkie pytania, a także podpowiedzą, w jakich godzinach można przywieźć odpady.

Ktoś zbiera plastikowe śmieci w zielonych rękawiczkach do żółtego worka
pexels.com/Mikhail Nilov

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK-u

Każda osoba, która chce odwiedzić PSZOK i zostawić odpady komunalne, musi wiedzieć o tym, że istnieją pewne zasady ich przyjmowania. Przede wszystkim odpady wymagające opakowania, powinny znajdować się w szczelnych pojemnikach. Konieczne jest również ich opisanie przy użyciu odpowiedniej etykiety. Oczywiście punkt działa nieodpłatnie, a więc po zostawieniu śmieci, nie trzeba uiszczać żadnej opłaty.

Reklama

Każdy mieszkaniec, musi jednak zadbać o to, żeby odpady zostały właściwie posegregowane, ponieważ w przeciwnym razie nie zostaną przyjęte. Nie mogą one być również zanieczyszczone innymi odpadami. Jeżeli chodzi o odpady zielone, to ważne jest to, żeby były właściwie rozdrobnione.

Odpady budowlane należy posegregować na gruz ceglany i betonowy, a także odpady szklane i ceramiczne.

Mężczyzna zbiera śmieci nad rzeką
pexels.com/Lara Jemeson

Czego nie przyjmuje PSZOK?

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Z Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą zatem korzystać jedynie mieszkańcy gmin, którzy chcą pozbyć się śmieci wytworzonych we własnym domu. Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to:

 • zmieszane odpady,
 • śmieci z azbestem,
 • części samochodowe,
 • sprzęt budowlany,
 • opony z maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych,
 • urządzenia przemysłowe,
 • butle gazowe,
 • papa,
 • plastikowe okna,
 • gaśnice,
 • szklana wata,
 • odpady poprodukcyjne,
 • odpady nieoznaczone, bez etykiet,
 • zmieszane odpady budowlane.
Reklama

W przypadku odpadów niebezpiecznych, konieczne jest przekazanie ich bezpośrednio pracownikowi PSZOK-u, który umieści je samodzielnie we właściwym pojemniku. Jeżeli chodzi o odpady ulegające biodegradacji, to ważne jest wysypanie ich z worków, a następnie wsypanie do specjalnego kontenera.

Jeżeli dostarczasz do PSZOK-u meble, to powinieneś pamiętać o tym, żeby je uprzednio opróżnić z zawartości. Wewnątrz nie może być żadnych innych odpadów.

W przypadku opon, które są dostarczane do PSZOK-u, muszą one pochodzić z samochodów, które należą do osób prywatnych i nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać jedynie cztery opony, które pochodzą z jednej nieruchomości.

Reklama
Autor - Klaudia Woźniak
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wozniak@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama