Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów
Piotr Molecki/East News

Rada Ministrów — historia, kompetencje, prezes, skład. Wszystko, co chcesz wiedzieć

Rada Ministrów, nazywana także rządem, to organ władzy wykonawczej. Rada Ministrów zajmuje się zarówno polityką wewnętrzną państwa, jak i zewnętrzną. Ten organ władzy posiada liczne kompetencje i na co dzień kieruje państwem. Obecnie prezesem Rady Ministrów jest Mateusz Morawiecki, a wiceprezesem Piotr Tadeusz Gliński.
Reklama

Rada Ministrów — historia

Historycznie rząd po raz pierwszy został określony Radą Ministrów w 1807 roku, czyli w Konstytucji Księstwa Warszawskiego. W 1815 roku nazwa została jednak ponownie zmieniona na Radę Administracyjną i taka terminologia obowiązywała aż do 1918 roku.

Dopiero po I wojnie światowej, w 1918 roku, rząd polski został ponownie nazwany Radą Ministrów, co obowiązuje aż do dnia dzisiejszego. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że poprawna jest także nazwa rząd, co zostało określone prawnie w art. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Kompetencje i zadania

Rada Ministrów ma wiele kompetencji, a do najważniejszych można zakwalifikować:

 1. Prowadzenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa polskiego.
 2. Kierowanie organami administracyjnymi oraz administracją rządową.
 3. Na zasadach określonych w Konstytucji Rada Ministrów:
 • zapewnia wykonanie ustaw,
 • wydaje rozporządzenia,
 • koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
 • chroni interesy Skarbu Państwa,
 • uchwala projekt budżetu państwa,
 • wykonuje zadania związane z budżetem państwa,
 • dba o bezpieczeństwo państwa,
 • zajmuje się zawieraniem umów międzynarodowych,
 • określa tryb swojej pracy, sposób działania, organizację.

Tworzenie Rady Ministrów

Podstawowa procedura polega na tym, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów, a ta osoba przedstawia z kolei Prezydentowi skład Rady. Następnie Prezydent powołuje całą Radę Ministrów i odbiera od niej przysięgę.

W sytuacji, gdy nie uda się powołać Rady Ministrów w trybie zasadniczym, konieczne jest wdrożenie procedury rezerwowej, zgodnie z którą po 14 dniach Sejm wybiera członków Rady Ministrów i następnie Prezydent odbiera od nich przysięgę.

Reklama
W tym budynku Rada Ministrów obraduje nad ważnymi kwestiami dotyczącymi rozwoju Polski
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Skład Rady Ministrów

Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów (obecnie Mateusza Morawieckiego) oraz ministrów. Należy dodać, że w skład Rady Ministrów powoływani mogą być także wiceprezesi oraz przewodniczący komitetów.

Prezes Rady Ministrów

Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Cyfryzacji, od 2017 roku, jest Mateusz Morawiecki. Wcześniej, w latach 2015-2017 pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów. Od 2021 roku jest także wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Rady Ministrów:

 1. reprezentuje Radę Ministrów,
 2. kieruje pracami Rady Ministrów,
 3. wydaje rozporządzenia,
 4. zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
 5. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
 6. sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
 7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

Wiceprezes Rady Ministrów

Reklama

Wiceprezes Rady Ministrów to obecnie Piotr Tadeusz Gliński, który jednocześnie pełni funkcję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Dodatkowo w skład Rady Ministrów wchodzą także inni wiceprezesi: Jacek Sasin, Jarosław Kaczyński oraz Henryk Kowalczyk.

Pozostali członkowie Rady Ministrów

Członkowie Rady Ministrów to:

 • Piotr Nowak — Minister Rozwoju i Technologii
 • Andrzej Mieczysław Adamczyk — Minister Infrastruktury
 • Mariusz Błaszczak — Minister Obrony Narodowej
 • Zbigniew Włodzimierz Rau — Minister Spraw Zagranicznych
 • Michał Paweł Dworczyk — Minister-członek Rady Ministrów
 • Mariusz Kamiński — Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Tadeusz Piotr Kościński — Minister Finansów
 • Anna Moskwa — Minister Klimatu i Środowiska
 • Marlena Magdalena Maląg — Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • Przemysław Czarnek — Minister Edukacji i Nauki
 • Łukasz Paweł Schreiber — Minister-członek Rady Ministrów
 • Adam Wojciech Niedzielski — Minister Zdrowia
 • Konrad Krzysztof Szymański — Minister do spraw Unii Europejskiej
 • Zbigniew Tadeusz Ziobro — Minister Sprawiedliwości
 • Kamil Bortniczuk — Minister Sportu i Turystyki
 • Michał Cieślak — Minister-członek Rady Ministrów
 • Michał Marek Wójcik — Minister-członek Rady Ministrów

Tryb pracy oraz organizację Rady Ministrów reguluje ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama