banknoty na stole
Marek BAZAK/East News

RRSO - czym jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania? Jak ją obliczyć?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta. Co wpływa na wysokość RRSO? Jak bank wylicza rzeczywistą stopę oprocentowania?
Reklama

Co wchodzi w skład rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania?

RRSO pozwala klientowi na porównanie ofert kredytów udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wszystkie inne niebankowe instytucje pożyczkowe.

Oprócz oprocentowania uwzględnia ona również wszystkie inne koszty kredytu. Są to m.in. prowizje, opłaty, a także koszty usług dodatkowych, które są niezbędne do uzyskania kredytu. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest większa, tym oferta droższa. Udostępnienie wskaźnika jest obowiązkowe do kwoty zobowiązania 255 500 zł i wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Oprocentowanie kredytu to wartość, na którą najczęściej zwracamy uwagę podczas szukania korzystnego rozwiązania.
Reklama
Nie jest jednak jedynym czynnikiem regulującym wysokość opłat poniesionych w ramach spłaty pożyczonej sumy. Dopiero po porównaniu rzeczywistej rocznej stopy procentowej w różnych bankach można racjonalnie.

Jak bank wylicza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania?

RSSO musi uwzględniać wszystkie koszty kredytu, które kredytobiorca będzie ponosił w trakcie jego spłaty. Są to:
  • oprocentowanie nominalne
  • prowizję dla banku
  • ubezpieczenie kredytu (jeśli kredytobiorca zdecyduje się zakupić dodatkową polisę)
  • koszt wyceny nieruchomości i sporządzenia tzw. operatu szacunkowego w przypadku kredytu hipotecznego
Reklama

Wskaźnik RRSO nie uwzględnia opłat dodatkowych, a do takich należą m.in. monity wysyłane do klientów, którzy spóźniają się ze spłatą rat kredytu, a także opłaty za kartę kredytową czy obsługę rachunku bankowego.
Moneta 2 zł na stole
Pixabay

Co składa się na RRSO? Są to:
  • oprocentowanie nominale, czyli wartość, która oznacza wysokość odsetek, jaką będziemy musieli zapłacić w skali roku
  • prowizja pożyczkodawcy ustalana przez firmę udzielającą kredytu
  • dodatkowe koszty, w tym m.in. obowiązkowe ubezpieczenie

Co wchodzi w całkowity koszt kredytu? Są to koszty, które konsument musi ponieść w związku z umową o kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Chodzi o odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy) oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych).

Nie dotyczy to jednak kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta. Instrumentem pomocnym w ocenie całkowitego kosztu kredytu jest RRSO.

Co wpływa na wysokość RRSO?

Chociaż na RRSO wpływa zaledwie kilka czynników, jego wysokość może być zróżnicowana i sięgać nawet od kilkuset do kilku tysięcy procent.
Reklama
Wpływ na to ma fakt, że oprócz podstawowych kosztów kredytu, przy wyliczaniu wskaźnika uwzględnia się również wartość pieniądza.

W praktyce oznacza to, że na wysokość RRSO wpływa również czas spłaty kredytu. Wskaźnik dla pożyczki o tych samych parametrach może wynosić kilka procent, jeśli kredytobiorca będzie ją spłacał przez kilka lat. Natomiast jeżeli termin płatności jest znacznie krótszy, RRSO może sięgnąć nawet kilku tysięcy procent.

Jak obliczyć RRSO?

W sieci znajdziemy wzory na obliczenie RRSO. Okazuje się jednak, że samodzielne wyliczenie RRSO kredytu nie jest proste. Dlatego najłatwiej udać się do placówki finansowej i tam poprosić o symulację.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama