Samochód Służby Celnej
East News/Marek Bazak

Służba Celna - jak zostać funkcjonariuszem? Jakie są stopnie służbowe w SC?

Tak naprawdę Służba Celna to obecnie Służba Celno-Skarbowa. Nowy organ został powołany w marcu 2017 roku i zastąpił dotychczasowy. W naszym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o pracy w tej instytucji. Przedstawimy Ci stopnie służbowe, a także zarobki, na jakie mogą liczyć funkcjonariusze.
Reklama

Czym zajmuje się Służba Celna?

Służba Celna to organ, który został zastąpiony Służbą Celno-Skarbową. Miało to miejsce w marcu 2017 roku. Jednostka funkcjonuje w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze mają do zrealizowania szereg ważnych obowiązków, a wśród nich można wyróżnić:

 • kontrolę wywiązywania się z przepisów prawa celnego, a także wszelkich związanych zarówno z wywozem, jak i przewozem towarów,
 • podatki związane z towarami i usługami z tytułu importu towarów,
 • wszelkie czynności związane z nadawaniem przeznaczenia celnego poszczególnym towarom,
 • kontrolę, a także nadzór podatkowy nad wymiarem oraz poborem podatku akcyzowego,
 • kontrolę gier oraz zakładów wzajemnych,
 • pobieranie opłaty paliwowej,
 • rozpoznawanie, zapobieganie, a przede wszystkim wykrywanie różnego rodzaju przestępstw oraz wykroczeń, które są bezpośrednio związane z wprowadzaniem do Polski czy wyprowadzaniem z kraju towarów, które są objęte wszelkimi ograniczeniami oraz zakazami. Dotyczy to w szczególności substancji chemicznych, szkodliwych odpadów, materiałów jądrowych oraz promieniotwórczych, substancji psychotropowych, narkotyków czy broni oraz amunicji.
Reklama

Dodatkowo Służba Celna zajmuje się również kontrolą ruchu drogowego oraz transportu.

W praktyce oznacza to, że pracownik najczęściej realizuje odprawy podróżnych oraz towarów. Kontroluje również pojazdy i osoby. Do jego obowiązków należy także przestrzeganie wszelkich procedur celnych.

W zależności od piastowanego stanowiska, może to być również tradycyjna praca biurowa. Trzeba jednak przyznać, że wykonywanie obowiązków na granicy jest zdecydowanie ciekawsze, a przede wszystkim bardziej dynamiczne.

Funkcjonariusz Służby Celnej w kominiarce
East News/agencja SE

Stopnie służbowe

W Służbie Celnej można było wyróżnić m.in. następujące korpusy oraz stopnie służbowe:

 • korpus szeregowych Służby Celnej - aplikant celny, starszy aplikant celny,
 • korpus podoficerów Służby Celnej - młodszy rewident celny, rewident, starszy rewident celny, młodszy rachmistrz celny, rachmistrz celny, starszy rachmistrz celny,
 • korpus aspirantów Służby Celnej - młodszy aspirant celny, aspirant, starszy aspirant celny,
 • korpus oficerów młodszych Służby Celnej - podkomisarz celny, komisarz, nadkomisarz celny,
 • korpus oficerów starszych Służby Celnej - podinspektor celny, młodszy inspektor celny, inspektor,
 • korpus generałów Służby Celnej - nadinspektor celny, generał Służby Celnej.

Jak zostać funkcjonariuszem?

Aby zostać funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej trzeba spełnić szereg różnorodnych wymagań, a wśród nich znajdują się:

 • kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe lub ogółem umyślne przestępstwo,
 • powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie,
 • musi mieć nieposzlakowaną opinię, co oznacza, że powinien posiadać zaświadczenie o niekaralności.
Reklama

Służba celna może być bardzo wymagająca, a więc niezbędne jest również posiadanie świetnej kondycji fizycznej. Kandydat musi być oczywiście zdrowy, żeby mógł świadczyć obowiązki na rzecz pracodawcy.

Mężczyzna w kominiarce stoi przy białym samochodzie
East News/agencja SE

Jak wygląda rekrutacja do Służby Celnej?

Kandydaci są bardzo dokładnie sprawdzani, zanim otrzymają zatrudnienie. Proces jest dość długi i wymagający, a więc trzeba mieć sporą cierpliwość, aby go przejść:

 • etap I to weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata,
 • etap II to test wiedzy, który dotyczy m.in. organizacji oraz funkcjonowania administracji publicznej,
 • etap III skupia się na sprawdzeniu sprawności fizycznej, ponadto kandydaci przechodzą również test psychologiczny,
 • etap IV to rozmowa kwalifikacyjna.
Reklama

Rekrutacja jest zatem bardzo złożona, a kandydaci przechodzą wiele prób, zanim przejdą do realizacji zadań służbowych.

Ile zarabia się w Służbie Celnej?

Przeciętne wynagrodzenie całkowite funkcjonariusza Służby Celnej wynosi nieco ponad 5600 zł brutto. Warto jednak podkreślić, że do końcowej wypłaty wchodzą również różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Funkcjonariusze mogą liczyć na dodatkowe pieniądze za stopień służbowy oraz wykonywanie obowiązków służbowych nocą. Ponadto otrzymują oni również tzw. trzynastkę, a więc trzynastą pensję w roku. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze w KAS to nieco ponad 3400 zł brutto.

Oczywiście im wyższe stanowiska, tym lepsza wypłata. Łatwo można zauważyć, że zarobki w Służbie Celno-Skarbowej bardzo się wahają. Przedział zaczyna się od 2200 zł brutto i kończy na ponad 10 000 zł, które otrzymują dyrektorzy. Praca tego typu jest na pewno bardzo dynamiczna i świetnie sprawdzą się w niej osoby, które nie lubią nudy.

Reklama
Autor - Klaudia Woźniak
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wozniak@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama