Czteroosobowa rodzina
pexels.com/Emma Bauso

Świadczenia rodzinne - jakie są świadczenia rodzinne w Polsce?

Nie od obywatelstwa, ale od miejsca zamieszkania zależy to, na jakie świadczenia rodzinne może liczyć konkretna osoba, która przebywa i pracuje na terenie Unii Europejskiej. To bardzo istotne, ponieważ oznacza, że obywatele Polski, którzy mieszkają oraz pracują, np. w Niemczech mogą liczyć na niemieckie wsparcie. A jak to wygląda w naszym kraju? Na jakie dokładnie świadczenia mogą liczyć mieszkańcy Polski?
Reklama

Czym są świadczenia rodzinne?

Ze świadczeń rodzinnych chętnie korzysta bardzo wiele osób nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Istotnym aspektem jest jednak to, że prawa do takiego zasiłku rodzinnego są przyznawane na podstawie spełnienia określonych kryteriów. Co zalicza się do świadczeń rodzinnych?

 • zasiłek rodzinny, a także dodatki do niego,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która najczęściej jest jednorazowa,
 • różnego rodzaju świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy czy świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto do tego grona można również zaliczyć zasiłek dla opiekuna, który jest realizowany z tytułu wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wszelkie świadczenia są bardzo pomocne dla osób w potrzebie, które w danym momencie nie mają możliwość pracy zarobkowej i muszą zajmować się swoimi bliskimi. Mieszkańcy poszczególnych krajów wcześniej muszą złożyć należne wnioski, a przede wszystkim spełniać określone kryteria.

Reklama
Mężczyzna trzyma chłopca na barkach
pexels.com/Hannah Nelson

Świadczenia rodzinne w Unii Europejskiej

Zasiłek rodzinny oraz dodatki mogą być wypłacane w danym kraju na warunkach, które są określone bezpośrednio przez konkretne państwo. Najczęściej jest to ściśle uzależnione od miejsca zamieszkania, a także statusu ekonomicznego mieszkańca. Nie ma na to wpływu obywatelstwo. Najczęściej na zasiłek w Unii Europejskiej mogą liczyć:

 • pracownicy konkretnego kraju,
 • mieszkańcy,
 • osoby, które korzystają z systemu ubezpieczeń społecznych w danym kraju, jeżeli chodzi o emeryturę, rentę albo rentę rodzinną.
Reklama

Warto pamiętać o tym, że świadczenia rodzinne w konkretnym kraju są bardzo zróżnicowane i zawsze należy poznać się z tymi, obowiązującymi w danym miejscu.

Ludzie stoją przy stole i rozmawiają
pexels.com/Lisa

Rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego w Polsce

Każda osoba, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, może ubiegać się również o dodatki. W Polsce można wyróżnić następujące:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu kształcenia oraz rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przed dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie.
Reklama

Istotnym elementem jest również to, że kwoty, które uprawniają do zasiłku rodzinnego oraz sama wysokość różnorodnych świadczeń zawsze jest weryfikowana co około trzy lata. Urząd wykonuje badania progu wsparcia dochodowego rodzin.

Kobieta trzyma dziecko na rękach
pexels.com/Edward Eyer

Komu przysługują świadczenia rodzinne w Polsce?

Świadczenia rodzinne w Polsce przysługują polskim obywatelom, a także niektórym cudzoziemcom:

 • w przypadku których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na stały pobyt, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub czasowy, który jest udzielony w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej,
 • w sytuacji, gdy wynika to z dwustronnych umów, które są zawarte przez Rzeczpospolitą Polska z innym krajem.

Bardzo istotnym aspektem jest to, że zarówno polscy obywatele, jak i cudzoziemcy mogą liczyć na zasiłek jedynie w sytuacji, gdy w danym czasie mieszkają na terenie Polski.

Gdzie składa się wniosek o świadczenie rodzinne?

W Unii Europejskiej poszczególne kraje wymieniają pomiędzy sobą informacje i nie ma możliwości, aby pobierać zasiłek od dwóch różnych państw. Dużym atutem jest również to, że władze poszczególnych krajów mają obowiązek do tego, żeby udzielać mieszkańcom wszystkich niezbędnych informacji po to, żeby wniosek był rozpatrzony pozytywnie. Dokumentacja jest ustandaryzowana, aby uniknąć problemów z barierą językową.

Reklama
Autor - Klaudia Woźniak
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wozniak@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama