Kobieta używająca laptopa
pixabay.com

Wsparcie małych firm: kto może liczyć na dotację? Na co można je uzyskać? Czy Unia Europejska wspiera małe firmy?

Czy małe firmy mogą się starać o wsparcie finansowe i dzięki niemu stawiać na rozwój? Oczywiście. Nawet najmniejsze przedsiębiorstwa mogą korzystać z szeregu form wsparcia. Gdzie ich szukać? Na co można otrzymać dofinansowanie? Czy małe firmy mogą liczyć na dofinansowanie unijne i pomoc realizacji projektów?
Reklama

Kto może starać się o wsparcie?

Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają do wyboru wiele programów, w ramach których mogą ubiegać się między innymi o dotacje unijne. Fundusze są dostępne zarówno w programach regionalnych, jak i w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Osobny program jest skierowany do przedsiębiorstw działających we wschodniej części kraju.

Dodatkowe, zewnętrzne środki są ważne na początku drogi każdego przedsiębiorcy. Warto sprawdzić, czy w ramach prowadzonej działalności mamy szansę na uzyskanie dotacji ze środków unijnych.

Dotacje z Funduszy Europejskich są formą bezzwrotnej pomocy finansowej, kierowanej przede wszystkim do osób bezrobotnych, które:

 • nie ukończyły 30. roku życia i chcą kontynuować naukę – takie osoby mogą otrzymać dotacje na rozwój firmy lub dofinansowanie edukacji
 • ukończyły 30. rok życia – takim osobom UE również oferuje fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź dofinansowanie szkoleń zawodowych.
Reklama

Kwota, jaką można w ten sposób uzyskać, to nawet 40 tys. zł.

Programy innowacyjne i dotacje dla firm

Wsparcie małych firm
pixabay.com

Innowacyjne rozwiązania są wspierane przez Fundusze Europejskie. Dlatego przedsiębiorcy, którzy w ramach działalności operacyjnej zajmują się wdrażaniem innowacyjnych produktów lub usług, mają wiele możliwości pozyskania dotacji unijnych. Środki na innowacje są dostępne m.in. w programach regionalnych dla województw:

 • lubelskiego
 • podkarpackiego
 • podlaskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • realizację innowacyjnych projektów badawczych
 • rozbudowę infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia działalności badawczo rozwojowej
 • wdrożenie nowych technologii opracowanych w wyniku działalności B+R.

Dotacje unijne na informatyzację

Reklama

Małe firmy mogą liczyć również na dofinansowanie informatyzacji przedsiębiorstwa. Po pieniądze można sięgnąć w ramach wybranych programów regionalnych oraz Programu Polska Cyfrowa. Przeznaczyć je można na:

 • informatyzację w firmach (np. projektowanie i wdrażanie portali e-commerce)
 • kształcenie cyfrowe (np. pozalekcyjne projekty edukacyjne dla uczniów)
 • rozwiązania informatyczne wspierające rozwiązanie problemów gospodarczych i społecznych
 • rozwój elektronicznych usług urzędowych (np. e-recepta, internetowa rejestracja wizyt)
 • ulepszenie produktu już istniejącego na rynku

Dotacje unijne na rozwiązania ekologiczne

mężczyzna siedzący przed komputerem
pixabay.com
Reklama

Dotacje na inwestycje ekologiczne mają na celu zmniejszenie wykorzystywania zasobów szkodliwych dla środowiska. Obejmują również projekty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. O dotacje te można się starać w ramach RPO oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane w ten sposób fundusze można przeznaczyć np. na projekty związane z:

 • termomodernizacją budynków firmowych i odnawialne źródła energii
 • rozwojem energooszczędnych technologii
 • wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych
 • modernizacją ogrzewania lub klimatyzacji

Dofinansowanie szkoleń

Dotacje na rozwój firmy nie są jedyną formą wsparcia przedsiębiorców, oferowaną przez Unię Europejską. W internetowej bazie usług rozwojowych widnieją obecnie ponad 24 tysiące szkoleń, do których można otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Reklama

Przedsiębiorca może samodzielnie wybrać konkretny kurs, który jego zdaniem będzie wspierał rozwój i pomoże mu podnieść kompetencje zawodowe. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest wyłącznie do w mikro, małych i średnich firm.

Dotacje unijne: kto może, jak i w jakim czasie uzyskać dotacje?

Środki zewnętrzne są dostępne w programach krajowych i regionalnych. Jest to duża pomoc dla mikro i małych przedsiębiorców. Pomoc ta umożliwia rozwój przedsiębiorstwa i rozpoczęcie działalności na dużo większą skalę.

By starać się o bezzwrotne dotacje należy skupić się na rozszerzeniu zakresu usług lub doskonalenie oferowanych produktów. W związku z tym bezzwrotną dotację dla firm można przeznaczyć na wartości niematerialne i prawne, wynagrodzenia kadry naukowo-badawczej, udział w targach, działania informacyjno – promocyjne, nieruchomości, środki trwałe oraz usługi doradcze.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama