Prymas Wojciech Polak
Pawel Wodzynski/East News

Abp Wojciech Polak: prymas Polski, nowa twarz polskiego Kościoła

Wojciech Polak to polski duchowny rzymskokatolicki, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, a także arcybiskup metropolita gnieźnieński, a od 2014 roku prymas Polski. Co wiemy o najmłodszym prymasie Europy?
Reklama

Wojciech Polak: wiek, wykształcenie

  • Nazwisko i imię: Polak Wojciech
  • Data urodzenia: 19.12. 1964 r.
  • Miejsce urodzenia: Inowrocław
  • Wiek: 57 lat
  • Wykształcenie: wyższe
  • Twitter: twitter.com/abpWojciechPolak

Wojciech Polak: droga do Kościoła

Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Młodość spędził Suchatówce. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, a po maturze dostał się na studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Jest magistrem teologii moralnej ogólnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święceń prezbiteriatu udzielił mu 13 maja 1989 w katedrze gnieźnieńskiej kardynał Józef Glemp, ówczesny prymas Polski.

Polak studiował także w Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie w 1993 roku otrzymał licencjat, a trzy lata później doktorat.
Prymas Wojciech Polak w maseczce
Piotr Molecki/East News

Wojciech Polak prezbiter

W latach 1989–1991 roku obecny prymas Polski pracował w parafii farnej w Bydgoszczy. Był tam wikarym, pełniąc jednocześnie sekretarzem biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego Jana Nowaka.
Reklama
Już jako rektor seminarium wszedł w skład rady duszpasterskiej i rady kapłańskiej. Pełnił w niej funkcję sekretarza. Mianowany został ponadto rektorem kościoła św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim i kanonikiem gremialnym kapituły kolegiackiej, w której w 2003 objął funkcję prepozyta.

W połowie lat dziewięćdziesiątych Wojciech Polak został prefektem i wykładowcą teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W 1998 roku objął funkcję adiunkta w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był też rektorem gnieźnieńskiego seminarium oraz pełnomocnikiem dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. organizacji studiów w sekcji zamiejscowej w Gnieźnie.

Biskup Wojciech Polak

8 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II mianował Wojciecha Polaka biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Święcenia biskupie Polak przyjął 4 maja tego samego roku w katedrze gnieźnieńskiej. Udzielił mu ich Henryk Muszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński. Tak wspomina tamto wydarzenia Katolicka Agencja Informacyjna:
Pytany przez KAI, jakie cechy są dzisiaj najbardziej potrzebne biskupowi w Polsce, ks. Polak wyraził przekonanie, że "jest to posługa wymagająca osobistej świętości biskupa", pokory wobec stojących przed nim zadań, a "przede wszystkim - ludzkich odniesień" do tych, którym posługuje.
Reklama

W maju 2003 roku biskup Wojciech Polak został ustanowiony wikariuszem generalnym archidiecezji. W kurii metropolitalnej objął funkcje: przewodniczącego Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich, przewodniczącego Referatu ds. Zakonnych i przewodniczącego Referatu Duszpasterstwa Młodzieży. Katolicka Agencja Informacyjna przypomina:
W biskupiej posłudze nowy Prymas wiele uwagi poświęcał ludziom młodym, oni zaś odwdzięczali mu się wielką sympatią. Co roku spotykał się z młodzieżą podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha, odprawiając dla nich Mszę św. u grobu i relikwii biskupa męczennika. Towarzyszył młodym również w czasie spotkań na Lednicy, pielgrzymek na Jasną Górę, modlitewnych spotkań w parafiach oraz Europejskich Spotkań Młodych. Wielką troską abp Wojciech Polak otaczał także osoby konsekrowane, wskazując na ich życie i świadectwo jako wielki dar i bogactwo Kościoła. Otwarty na media, zawsze chętnie rozmawiał z dziennikarzami, nie uchylając się przed pytaniami i tematami trudnymi i bolesnymi.
Prymas Polski Wojciech Polak podczas mszy
Piotr Molecki/East News

Wojciech Polak prymasem Polski

17 maja 2014 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski.
Reklama
7 czerwca 2014 roku kanonicznie objął archidiecezję i odbył ingres do katedry gnieźnieńskiej. Paliusz metropolitalny odebrał od papieża Franciszka 29 czerwca 2014 w bazylice św. Piotra w Rzymie. Podczas uroczystości arcybiskup mówił o tym, jaką drogą chce prowadzić Kościół Katolicki w Polsce. Przypomniała o tym Katolicka Agencja Informacyjna:
Wszystkich więc zapraszam do współpracy – mówił abp Polak. – Wszystkich obejmuję serdeczną pamięcią i modlitwą. Pragnę słuchać wszystkich. I pragnę też, by celem naszego wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, naszego posługiwania, naszego życia i działania w Kościele gnieźnieńskim, naszej wspólnej drogi, była w każdej i w każdym z nas realizacja tego misyjnego marzenia o dotarciu z Ewangelią Jezusa Chrystusa do wszystkich. Trzeba nam, Siostry i Bracia, to sobie dziś zamarzyć. Trzeba wypowiedzieć w tym dniu takie właśnie marzenie. Trzeba dać się porwać, gdy wieje wiatr z Wieczernika. Albowiem tak właśnie, jak mówił nam w Gnieźnie św. Jan Paweł II, rodzi się Kościół” – podkreślił Prymas Polski.

Działalność w Konferencji Episkopatu Polski

W Konferencji Episkopatu Polski w latach 2011–2014 Wojciech Polak sprawował urząd sekretarza generalnego. W 2009 roku wszedł w skład Rady Stałej, w 2011 roku został sekretarzem generalnym KEP, a w 2014 roku jako prymas Polski.

W 2013 roku biskup Polak został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, w 2016 roku przewodniczącym Komisji Duchowieństwa.
Reklama
Polak brał udział w opracowaniu zasad postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny pedofilne, przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski w 2009.
Prymas Wojciech Polak na spotkaniu z mediami
Piotr Molecki/East News

Arcybiskup Wojciech Polak prywatnie

Prywatnie arcybiskup Polak bardzo lubi czytać, szczególnie książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zawsze lubił też czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu, zwłaszcza chodzić po górach. Nowy Prymas Polski ma troje rodzeństwa. KAI przypomina, że jeden z jego braci Mieczysław, również kapłan, pracuje naukowo na UAM. Drugi brat założył rodzinę, siostra zaś jest nauczycielką w rodzinnym Inowrocławiu. Abp Wojciech Polak jest najmłodszym Prymasem w Europie:
Przejmując po znamienitych poprzednikach odpowiedzialność za Kościół gnieźnieński abp Wojciech Polak wpisuje się w wiekowy poczet arcybiskupów gnieźnieńskich i Prymasów Polski, który swoim początkiem sięga roku tysięcznego, kiedy to powstała archidiecezja gnieźnieńska, a na jej pasterza powołano bł. Radzyma Gaudentego, brata św. Wojciecha.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama