Niebieskie logo PAH na białym tle
Materiały prasowe

Czym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna?

Polska Akcja Humanitarna (PAH) od 1992 roku zajmuje się natychmiastowym udzielaniem pomocy ofiarom kryzysów humanitarnych, takich jak konflikty zbrojne, czy katastrofy naturalne. Swoje działania prowadzi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dowiedz się, jak działa i komu pomaga Polska Akcja Humanitarna.
Reklama

Czym jest Polska Akcja Humanitarna?

Polska Akcja Humanitarna to organizacja pożytku publicznego, która została założona pod koniec 1992 roku. Zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą. Prezesem PAH od początku jej działalności jest Janina Ochojska.

Jak podaje Polska Akcja Humanitarna:

Pracujemy ze społecznościami dotkniętymi przez kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne, prześladowania i ubóstwo, aby zagwarantować im prawa do: życia i zdrowia, wody i należytych warunków sanitarnych, żywności, edukacji, życia w godnych warunkach zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Działania etyczne PAH są uregulowane Kodeksem Czerwonokrzyskim. Jest to kodeks postępowania dla Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także organizacji pozarządowych stosowany w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof.

Komu pomaga Polska Akcja Humanitarna?

Polska Akcja Humanitarna pomaga ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych na całym świecie.

Na oficjalnej stronie PAH czytamy:

W swoich działaniach dostarczamy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Nie rozróżniamy stron konfliktu ani grup religijnych. Kierujemy się szacunkiem dla ludzi różnych ras, narodowości i religii. Szczególną uwagą darzymy grupy najbardziej zagrożone: kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i osoby wewnętrznie przemieszczone. 
Reklama

Dożywianie dzieci

PAH zajmuje się też przeciwdziałaniem problemowi niedożywienia wśród dzieci. W ramach programu "Pajacyk" Polska Akcja Humanitarna finansuje na przykład posiłki w szkołach dla najmłodszych, wspierając ich prawidłowy rozwój. Dożywianie dzieci nie jest jednak jedynym celem tego programu. Organizacja zajmuje się również ochroną zdrowia psychicznego młodzieży i dzieci.

Logo programy "Pajacyk"
Materiały prasowe

Działalność Polskiej Akcji Humanitarnej

Działalność Polskiej Akcji Humanitarnej jest podzielona na trzy główne obszary. Są to:

 • udzielanie pomocy humanitarnej
 • udzielanie pomocy rozwojowej
 • prowadzenie edukacji wśród społeczeństwa

Poznaj zasięg działania PAH w tych aspektach.

Udzielanie pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych

Pomoc humanitarna jest niezbędna tam, gdzie występują katastrofy naturalne, konflikty zbrojne, czy prześladowania. W zależności od potrzeb Polska Akcja Humanitarna zajmuje się pomocą w zakresie:

 • ochrony zdrowia
 • dostarczania produktów pierwszej potrzeby
 • dostarczania żywności
Reklama

Poza tym PAH zapewnia schronienie, dostęp do wody, a także niezbędne warunki sanitarne.

Udzielanie pomocy rozwojowej

W wielu miejscach na świecie ludzie żyją bez dostępu do czystej wody, czy podstawowych urządzeń sanitarnych. W ramach swojej działalności PAH zajmuje się m.in.:

 • budową studni i wodociągów
 • budową toalet i kanalizacji
 • edukacją w zakresie remontowania i utrzymywania urządzeń sanitarnych

Kolejnym aspektem działalności Polskiej Akcji Humanitarnej są szkolenia z zasad zachowania higieny.

Prowadzenie edukacji społeczeństwa

PAH oferuje wsparcie w dostępie do edukacji. Zajmuje się m.in. odbudową szkół zniszczonych w wyniku kryzysów humanitarnych. Dostarcza niezbędne przybory szkolne dla dzieci i młodzieży, zajmuje się organizacją szkoleń dla kadry nauczycielskiej oraz wsparcia psychologicznego dla dzieci. PAH prowadzi liczne programy edukacyjne, a także szkolenia dla potrzebujących (m.in. z zasad zachowania higieny) oraz kurs pisania i czytania dla osób dorosłych.

Dostęp do bieżącej wody
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Cele PAH

Reklama

Cele Polskiej Akcji Humanitarnej zostały określone w statucie fundacji:

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Aby je prawidłowo realizować, PAH skupia się m.in. na organizacji:

 • środków pomocy
 • misji pomocy
 • placówek pomocy
 • kampanii informacyjnych, konferencji, seminariów
 • zbiórek publicznych

Jak pomóc Polskiej Akcji Humanitarnej?

Pomagać Polskiej Akcji Humanitarnej można na kilka sposobów. Jednym z nich jest przekazanie 1% podatku.

Można też zorganizować własną zbiórkę w miejscu publicznym na rzecz PAH. W tym celu należy uzyskać zgodę fundacji — pozwoli to na przeprowadzenie zbiórki w zgodzie z polskim prawem.

Inną możliwością jest dołączenie do klubu PAH SOS. Członkostwo uwzględnia roczną składkę w wysokości od 3o do 100 zł miesięcznie, która wykorzystywana jest do realizacji celów fundacji. Jak czytamy na stronie PAH:

Wpłaty Klubowiczów stanowią swego rodzaju fundusz, który uruchamiamy, kiedy następuje nowy kryzys humanitarny (konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna) lub gdy pogłębia się kryzys na jednej z naszych stałych misji. Dzięki zebranym środkom możemy szybko i skutecznie nieść pomoc osobom, które w wyniku katastrof naturalnych lub konfliktów zbrojnych straciły dorobek całego życia, a często także dostęp do bezpiecznego schronienia, wody i żywności dla siebie i swoich rodzin. 
Reklama
Janina Ochojska z drewnianym pajacykiem na tle ścianki z logo PAH
Tricolors/ East News

Jak to wszystko się zaczęło?

Wszystko zaczęło się w 1992 roku, gdy Janina Ochojska zajęła się organizacją konwojów z darami dla poszkodowanych wskutek oblężenia mieszkańców Sarajewa. Od początku funkcjonowania PAH udzieliła pomocy potrzebującym z 44 krajów na całym świecie.

W wywiadzie dla portalu ngo.pl prezes organizacji tak wspomina rozwój jej działalności:

(...) od pierwszego konwoju do Sarajewa mówiliśmy o pomaganiu na miejscu. Od początku jednak naszym marzeniem, które zrealizowaliśmy w 2000 roku, po ośmiu latach działalności, było zakładanie stałych misji. Po to, by byli w nich obecni pracownicy humanitarni, by nadzorować działania i dostosowywać pomoc do zmian sytuacji. 

Stałe misje pomocy PAH

Polska Akcja Humanitarna prowadzi kilka stałych misji w:

 • Iraku
 • Somalii
 • Sudanie Południowym
 • Syrii
 • wschodniej Ukrainie
 • Jemenie
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama