Mateusz Morawiecki, Andrzej Adamczyk, Andrzej Sosniesz
East News/Andrzej Iwanczuk

Dodatek osłonowy - czym jest i na jakich zasadach będzie przyznawany?

Z publicznych pieniędzy wprost do kieszeni Polaków. Mniej więcej w ten sposób będzie działał dodatek osłonowy, który ma być podstawą tzw. tarczy antyinflacyjnej. Rząd, niczym Robin Hood, przekaże gorzej sytuowanym Polakom dodatek pieniężny, aby wesprzeć ich budżety domowe, a tym samym ograniczyć negatywny wpływ podwyżek inflacyjnych.
Reklama

Czym jest dodatek osłonowy?

W związku ze wzrostem cen podstawowych produktów spożywczych, a także paliw, czego powodem jest inflacja, rząd postanowił działać. W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, wprowadza dodatek osłonowy dla mniej zamożnych rodzin. Wsparcie ma otrzymać około 6,8 mln gospodarstw domowych. Ma to również zniwelować rosnące ceny energii, co jest szczególnie istotne w okresie zimowym, kiedy temperatury za oknem spadają, a mieszkańców nie stać na ogrzewanie wnętrz pomieszczeń.

Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach, a w ciągu całego roku łączne wydatki budżetowe na ten cel pochłoną 4,7 mld zł. Ustawa o dodatku osłonowym przewiduje, że skorzystają na niej przede wszystkim gospodarstwa domowe, których dochody nie przekraczają 2100 zł, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1500 zł na osobę, gdy w domu mieszka więcej osób.

Istotne jest również to, że na sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego zostanie nałożony obowiązek informowania odbiorców o prawach do ubiegania się o dodatek. Wszystko po to, żeby jak największa liczba osób dowiedziała się o tej możliwości.

Reklama

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Będzie wypłacany w dwóch ratach równej wysokości do 31 marca 2022, a także do 2 grudnia 2022 roku. Osoby, które się spóźnią ze złożeniem wniosku w gminie i zaniosą go do urzędu później niż na dwa miesiące przed upływem terminów wypłat, otrzymają całą kwotę jednorazowo po wydaniu decyzji w sprawie wniosku.

Pieniądze w portfelu
pexels.com/Karolina Grabowska

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Ustawa dokładnie określa kto otrzyma pieniądze i w jakiej wysokości, kryteria dochodowe to jedno, a drugie to liczebność gospodarstw domowych, która wygląda następująco:

  • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 400 zł,
  • gospodarstwa domowego składające się z dwóch do trzech osób - 600 zł,
  • gospodarstwa domowego składającego się z czterech do pięciu osób - 850 zł,
  • gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi co najmniej sześć osób - 1150 zł.
Reklama

Ustawa ma na celu ochronę gospodarstwa domowego przede wszystkim przed zagrożeniem ubóstwem energetycznym. Mają na to wpływ rosnące ceny energii gazu oraz dynamiczny wzrost cen węgla.

Posłowie PiS postanowili również zwiększyć wysokość dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel do ogrzewania wnętrz:

  • single otrzymają 500 zł,
  • rodziny dwu- i trzyosobowe - 750 zł,
  • rodziny cztero- i pięcioosobowe - 1062,5 zł,
  • gospodarstwa składające się z przynajmniej sześciu osób - 1437,5 zł.

Kto otrzyma dodatek osłonowy?

Na dodatkowe pieniądze mogą przede wszystkim liczyć osoby, które nie przekraczają progu dochodowego, o czym wspomnieliśmy powyżej. Przede wszystkim są to jednak odbiorcy wrażliwej energii elektrycznej oraz osoby, które samotnie mieszkają w domach jednorodzinnych na wsiach oraz w niewielkich miejscowościach i są przy tym po prostu w trudnej sytuacji materialnej.

Reklama

Dodatek obejmie zatem, np. emerytów i rencistów, którzy każdego roku borykają się z problemem zakupu węgla do ogrzewania swojego domu. Pozwoli im to częściowo pokryć zimowe koszty kwotą dodatku osłonowego.

Żuraw górniczy
pexels.com/Pixabay

Jak złożyć wniosek o dodatek?

Trzynaste i czternaste emerytury są przyznawane z automatu. Tak jednak nie będzie w przypadku dodatku osłonowego, o który trzeba się upomnieć. Beneficjenci będą musieli złożyć wniosek do gminy właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania. Dodatek wypłacać będzie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Warto pamiętać o tym, że zgodnie z ustawą, jedno gospodarstwo domowe otrzyma tylko jeden dodatek, a więc urzędnicy będą kontrolować ich liczbę.

Reklama

To również samorządy będą zajmować się wypłatą świadczeń. Pieniądze otrzymają od rządu w formie dotacji. Aby usprawnić cały proces, a także w jakiś sposób odciążyć gminy, będą one mogły przyznawać dodatki w dwóch ratach.

Wniosek można złożyć elektronicznie lub na piśmie. Jeżeli dana osoba skorzysta z pierwszej formy, musi opatrzyć dokument elektronicznym podpisem lub uwierzytelnić go, wykorzystując do tego profil zaufany.

Zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę"

Podobnie jak w przypadku dodatkowych świadczeń emerytalnych, tutaj również będzie funkcjonować zasada "złotówka za złotówkę". W gospodarstwach domowych, w których mieszkańcy minimalnie przekroczą próg dochodowy, również będą oni mogli otrzymać świadczenie, jednak będzie ono proporcjonalnie pomniejszone.

Osoba, która posiada dochód na poziomie 2200 zł, a więc przekracza próg o 100 zł, nie otrzyma 400, a 300 zł dodatku. Ta sama zasada dotyczy również liczniejszych rodzin.

Reklama
Autor - Klaudia Woźniak
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wozniak@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama