Depesza.fm - wiadomości Polska i świat - wszystko, co najważniejsze
POLSKA I ŚWIAT.
To co najważniejsze
Andrzej Duda przemawia na tle biało-czerwonych flag
Piotr Molecki/East News

Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym

Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza nowe świadczenie pomocowe. Chodzi o przygotowane przez rząd dopłaty, które pomogą części z nas zamortyzować rosnące koszty energii i cen żywności. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na te pieniądze. Kto i ile dostanie?

Pieniądze w dwóch transzach

Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najuboższych i pomóc im w opłaceniu rachunków za energię, a także w zakupie produktów spożywczych. Jak wynika z dokumentu, który zatwierdził swoim podpisem we wtorek prezydent, pomoc finansowa będzie wypłacana w dwóch turach. Pierwsza transza do 31 marca, a druga - do 2 grudnia 2022 roku.

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody (...) nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym - czytamy w dokumencie i na stronie Kancelarii Prezydenta.

Wysokość dodatku zależy przede wszystkim od liczby osób w gospodarstwie domowym.

  • 600 dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł dla 2-3 osobowego,
  • 850 zł dla 4-5 osobowego,
  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób)

Kto dostanie więcej?

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczenia jest rodzaj ogrzewania w gospodarstwie.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc. - zaznaczono w dokumencie.

"Złotówka za złotówkę"

Co ważne, dodatek osłonowy będzie realizowany także wtedy, gdy świadczeniobiorca uzyskuje wyższe dochody, niż przewiduje próg zapisany w ustawie. Będzie tu funkcjonowała zasada "złotówka za złotówkę", czyli dopłata zostanie pomniejszona o kwotę, o jaką dochód przekracza dopuszczalny próg.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zaznacza Kancelaria Prezydenta.
Udostępnij artykuł
Następny artykuł