biznes - mężczyzn w garniturze
pixabay.com

Dotacje na rozwój firmy: jak po nie sięgnąć i skąd otrzymać?

Dotacje na rozwój firmy są szczególnie ważne dla początkujących firm, które nie mają dużego kapitału. Sięgają po nie także duże, rozwinięte przedsiębiorstwa, które stawiają na rozwój. Jak możesz pozyskać dofinansowanie? Czy można to zrobić bez pośredników finansowych? Gdzie szukać źródeł finansowania? Kiedy pozyskanie dotacji jest możliwe?
Reklama

Skąd i dla kogo dotacje?

MinisterstwoFunduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, iż fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy. To m.in. Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Takie możliwości są także w programach regionalnych poszczególnych województw. Największe możliwości wsparcia mają właściciele firm należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością m.in. zakupu nowego sprzętu, rozbudową infrastruktury. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług.

Reklama

Można je przeznaczyć także na przebudowę linii produkcyjnej, wprowadzenie energooszczędnych technologii, podnoszenie kwalifikacji pracowników, czy wprowadzenie elektronicznych systemów, termomodernizację budynków firmy i prowadzenie prac badawczych.

Ministerstwo radzi również:

Jeśli chcesz inwestować w rozwój swojego biznesu, a nie posiadasz odpowiednich środków czy zabezpieczeń, masz krótką historię kredytową lub jej brak i nie możesz otrzymać dofinasowania na rynku komercyjnym, możesz starać się o kredyt, poręczenie lub pożyczkę finansowaną z funduszy UE. Udzielają ich pośrednicy finansowi, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
mężczyźni podający sobie ręce
pixabay.com

Duże szanse na dotacje unijne

Dotację ze środków Unii Europejskiej można przeznaczyć między innymi na badania i rozwój infrastruktury przedsiębiorstwa i wdrażanie innowacji oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Zakres pomocy, jak informują ministerialni, dobrze oddaje hasło „Od pomysłu do rynku”.

Oznacza ono wsparcie procesu, począwszy od tworzenia koncepcji, poprzez przygotowanie linii pilotażowych, aż po ich wprowadzenie na rynek. MinisterstwoFunduszy i Polityki Regionalnej precyzuje:

Reklama
Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Ich katalog nie jest zamknięty.

Dotację z funduszy Unii Europejskiej można otrzymać także na zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego, a także wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym.

Pozyskanie dotacji na ochronę środowiska

Istotnym obszarem wspieranym przez Unię jest ochrona środowiska. Środki unijne możesz przeznaczyć na działania, które przyczynią się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Można też liczyć na unijną dotację, gdy działasz w takich branżach jak: zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

świecąca żarówka
pixabay.com

Fundusze na szkolenia

Na portalu funduszy europejskich możemy uzyskać informację o środkach na szkolenia pracowników. Dostęp do szkoleń zapewnią bony edukacyjne. Ministerstwo precyzuje:

Dofinansowanie opieramy na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba przeprowadzenia szkoleń wychodzi od Ciebie, a nie od placówki. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwia Baza usług rozwojowych, czyli baza podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama