Grafika przedstawiająca sześć twarzy
Pixabay

Ośrodek pomocy społecznej - co to za instytucja, czym się zajmuje? Wszystko, co chcesz wiedzieć

Ośrodek pomocy społecznej to instytucja samorządowa, która zajmuje się świadczeniem pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy ośrodek pomocy społecznej jest tworzony na podstawie uchwały rady gminy, a tym samym ma ona statut jednostki budżetowej. Ośrodki pomocy społecznej to zarówno domy samotnej matki, jak i dzienne domy pomocy, a także schroniska dla bezdomnych i inne.
Reklama

Czym jest ośrodek pomocy społecznej?

Ośrodek pomocy społecznej jest instytucją samorządową, pełniącą pomoc w każdej gminie. Zgodnie z prawem prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom, których:

 • dochód nie przekracza 701 złotych miesięcznie w sytuacji, gdy jest to osoba samotnie gospodarująca,
 • dochód nie przekracza 528 złotych miesięcznie na jedną osobę w rodzinie,
 • całym rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe.
Grafika przedstawiająca dwie kobiety o smutnych wyrazach twarzy
Pixabay
Reklama

Ośrodki pomocy społecznej są więc przeznaczone dla osób, które mają wyjątkowo niskie dochody. Wszystkimi ważnymi zadaniami w takich ośrodkach zajmuje się kierownik ośrodka pomocy społecznej. Dodatkowo ośrodki współpracują zwykle z kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna w Polsce

W Polsce pomoc społeczna skierowana jest do osób najuboższych, w tym do konkretnych obywateli oraz całych rodzin. Głównymi odbiorcami pomocy społecznej są ludzie zamieszkujący wschód i północ kraju, zgodnie z danymi GUS. Niestety niektórzy obserwatorzy stwierdzają, że pomoc społeczna może utrwalać biedę i wcale nie pomaga z niej wyjść.

Reklama

Polski system pomocy społecznej uznawany jest za nieefektywny. Do pomocy społecznej w Polsce prawo mają następujące grupy osób:

 • bezdomni
 • niektórzy bezrobotni
 • osoby pracujące w szarej strefie, bez legalnych dochodów,
 • samotne matki,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby, które wyszły z więzienia i muszą przystosować się do życia na wolności,
 • osoby nie posiadające żadnych dochodów.

W ośrodku pomocy społecznej obywatele mogą także składać wnioski o różne świadczenia takie jak „500+", a więc świadczenia przeznaczone dla wszystkich rodzin, bez względu na dochody.

Reklama

Ośrodek pomocy społecznej jest więc instytucją pełniącą różne zadania i sprawującą wiele funkcji.

Ręce starszej kobiety na kolanach, dotykane przez rękę młodszej osoby
Pixabay

Rodzaje ośrodków pomocy społecznej

Do najważniejszych instytucji pomocy społecznej w Polsce można zakwalifikować:

 • domy pomocy społecznej,
 • regionalne ośrodki pomocy społecznej,
 • domy samotnej matki,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy dla osób w podeszłym wieku, uzależnionych od używek, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Grafika przedstawiająca dwóch seniorów i dom oraz dłonie
Pixabay

Ośrodek pomocy społecznej może pełnić różne zadania. Najważniejszym jest dążenie do poprawy funkcjonowania rodzin i różnych grup osób. Ośrodek pomocy społecznej ma przede wszystkim umożliwić rodzinom powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama