Wiele osób pyta jak założyć działalność gospodarczą i zyskać większe przychody
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Jak założyć działalność gospodarczą?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się, z szeregiem formalności, których nie da się uniknąć. Wybór nazwy dla firmy, założenie rachunku bankowego, zdecydowanie się na jedną z form opodatkowania to tylko niektóre z nich. O czym należy pamiętać, jakie obowiązki trzeba wypełnić, a kiedy można zrezygnować z rejestracji działalności gospodarczej? Dowiedz się więcej!
Reklama

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Założenie własnej działalności, zawsze wiąże się ze stresem i pewnym ryzykiem, szczególnie gdy jest to pierwsza nasza działalność i czujemy się niepewnie wśród wielu formalności i przepisów. Według definicji jednoosobowa działalność gospodarcza to:

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

By można więc było mówić o jednoosobowej działalności, musi ona: mieć charakter zarobkowy, mieć charakter zorganizowany, być wykonywana w sposób ciągły i powtarzalny, być prowadzona we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, nie może być zarządzana przez osobę lub firmę zewnętrzną.

Należy pamiętać, że bardzo ważną kwestią w jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka wynikającego z jej prowadzenia.

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza, by być legalna, powinna zostać zarejestrowana. W celu założenia własnej działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa.

Reklama

Są cztery możliwości złożenia wniosku: osobiście w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, listem poleconym poświadczonym notarialnie, elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego lub elektronicznie przez e-puap.

Wniosek o rejestrację firmy to jednocześnie wniosek o rejestrację przedsiębiorcy w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności, by zgłosić się do ubezpieczeń.

Kiedy nie trzeba dokonywać rejestracji firmy?

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą i spodziewasz się, że miesięczny przychód będzie niewielki, nie musisz rejestrować się jako przedsiębiorca. Co to oznacza dokładnie? Jeśli przychody z Twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, jesteś osobą fizyczną, nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej, nie wykonywałeś działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy i nie prowadzisz działalności, która wymaga zezwoleń oraz koncesji, nie musisz rejestrować działalności.

REGON i NIP

Po dokonaniu rejestracji prowadzonej działalności konieczne jest zdobycie numeru REGON oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Reklama

Jeśli przed założeniem działalności przedsiębiorca posiadał numer NIP, pozostaje on bez zmian, jest potrzebny do celów podatkowych. Numer REGON natomiast jest konieczny dla Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Formy opodatkowania działalności

Dochód z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu. Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 rejestrującego działalność, możesz zdecydować się na konkretną formę opodatkowania. Od czego zależy wybór rodzaju opodatkowania?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli skala podatkowa to forma opodatkowania, w której podatkiem obciąża się dochód, a nie przychód, w dwustopniowej skali. Jeśli podstawa obliczenia podatku wynosi do 85 528 zł, podatek wynosi 17%, jeśli dochód jest wyższy, powinien zostać opodatkowany 32% stawką. Nie ma konieczności specjalnego zgłaszania wyboru tego rodzaju, jest on przypisywany domyślnie. W tym przypadku konieczne jest również prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowej lub księgi przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy

Reklama

Rozlicza się także, przyjmując za podstawę różnicę między przychodami i poniesionymi kosztami. W przypadku podatku liniowego jednak stawka jest stała i wynosi 19%. Niezależnie więc od tego, jakie dochody przyniesie Twoja działalność, stawka zostaje taka sama. W tym przypadku również konieczne jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To forma, w której działalność opodatkowana jest tylko od przychodu, nie można go pomniejszyć o koszty. Wybierając tę opcję, przedsiębiorca decyduje się na jedną ze stawek zależnych od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób, należy prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów, ponadto należy przechowywać dowody zakupów oraz prowadzić ewidencje przychodów i środków trwałych.

Karta podatkowa

To rodzaj opodatkowania, którego wysokość ustalana jest indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego. Stawka zależy m.in. od liczby mieszkańców miejscowości, w której zarejestrowana jest działalność, czy rodzaju usług. W "Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym" znajdziemy dokładną listę działalności, które mogą korzystać z tego typu opodatkowania oraz wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca rozliczający się na zasadach karty podatkowej.

Reklama

Firmowe konto bankowe

Koniecznym wydaje się też założenie firmowego konta bankowego. Z uwagi na fakt, że jest to jednoosobowa działalność, nie ma obowiązku posiadania rachunku firmowego, jednak z pewnością ułatwi to później rozliczenie. Należy pamiętać, że przy zakładaniu konta firmowego w banku, wymagana jest pieczęć firmowa.

Pieczątka firmowa

Jest przydatna zarówno w banku jak i przy podpisywaniu i wystawianiu różnego rodzaju dokumentów. Nie ma jednak przepisów, które jednoznacznie nakazują posiadanie pieczęci, nie ma tym samym przepisów, które dokładnie ustalają, jaka powinna być jej zawartość. W pieczęci firmowej powinniśmy jednak uwzględnić ze względów praktycznych: logo firmy, pełną nazwę firmy, adres firmy, numer NIP, telefon i adres e-mail.

Nazwa firmy

Decydując się na nazwę swojej firmy, przyszły przedsiębiorca musi pamiętać, że konieczne jest zawarcie w nazwie własnego imienia i nazwiska w mianowniku. Poza tym, do nazwy dodać można człon nakierowujący na profil prowadzonej działalności.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama