Sejm - kobieta z transparentem "konstytucja"
East News/Andrzej Iwańczuk

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym w naszym kraju. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku za sprawą Zgromadzenia Narodowego. Następnie 25 maja 1997 roku, dokument został zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 i od tamtej pory nieustannie obowiązuje.
Reklama

Najważniejsze informacje o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja jest podstawowym aktem prawnym, który funkcjonuje w naszym kraju od 1997 roku. Przez te lata w dokumencie były wprowadzane pewne nowelizacje, jednak podstawowa treść pozostaje bez zmian. Przygotowanie dokumentu trwało niemal dziesięć lat, a prace nad nim rozpoczęły się w 1989 roku, kiedy w naszym kraju rozpoczął się szereg zmian ustrojowych. Dotychczas obowiązywała Konstytucja PRL z 1952 roku. Była ona jednak niespójna i wprowadzono w niej zbyt wiele zmian, a więc pojawiła się konieczność stworzenia nowego aktu, który określał m.in. organy władzy publicznej i ich działanie, organy kontrolne, a więc m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich czy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ponadto w akcie znalazły się również informacje na temat tego, że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje decentralizację władzy publicznej.

W akcie prawnym jest jasno określone, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, które stawia na sprawiedliwość społeczną i równe traktowanie każdego obywatela.

Reklama

Bardzo istotne jest w tym wszystkim również przestrzeganie praw człowieka, a także to że Rzeczpospolita Polska musi również wywiązywać się z prawa międzynarodowego.

Zgodnie z Konstytucją, każda osoba może z powodzeniem złożyć do organów władzy publicznej czy instytucji społecznych różnego rodzaju petycje, wnioski, a także skargi. Wszystko po to, aby obywatele również mieli narzędzia do walki z nierównością i niesprawiedliwością.

Kobieta w wianku, w czerwonej koszulce
East News/Piotr Molecki

Co znajduje się w Konstytucji?

Konstytucja to akt prawny, w którym znajdują się preambuła, a także 13 rozdziałów z 243 artykułami.

Reklama

W niektórych mieszczą się również podrozdziały. To właśnie na początku dokumentu znajdują się informacje na temat najważniejszych wartości dla kraju. Mowa tutaj o sprawiedliwości, a także poszanowaniu dla wolności. Na pierwszym planie stawiać się powinno dialog społeczny, sprawność działania poszczególnych instytucji publicznych. To wszystko jest absolutną podstawą praw, które są zawarte w Konstytucji.

Co ważne, w preambule znajdują się również informacje na temat tego, że każdy obywatel jest równy wobec prawa, a tym samym ma także takie same obowiązki. W akcie nie zabrakło także miejsca dla informacji na temat wartości chrześcijańskich, jednak podkreślono, że wiara jest indywidualną sprawą każdego człowieka.

Ponadto w poszczególnych podrozdziałach można znaleźć informacje na m.in. następujące tematy:

 • zasady dobra wspólnego,
 • sprawiedliwości społecznej,
 • zasady państwa demokratycznego,
 • zasady państwa jednolitego,
 • zwierzchności narodu,
 • bezpośredniego stosowania Konstytucji,
 • wolności, prawa, a także obowiązków człowieka,
 • źródła praw,
 • finansów publicznych,
 • nadzwyczajnych stanów,
 • zmian w Konstytucji,
 • Sądów i Trybunałów,
 • Samorządu Terytorialnego,
 • administracji rządowej oraz Rady Ministrów,
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Sejmu i Senatu.

W dokumencie nie pominięto również kwestii zasad stosowania Konstytucji, a praw międzynarodowych, do których przestrzegania zobligował się kraj.

Pałac Kultury - Konstytucja
East News/Piotr Molecki

Podstawowe zasady Konstytucji, które każdy powinien znać

Reklama

Kiedy doszło do uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wiele osób odetchnęło z ulgą. Jest to bowiem absolutnie podstawowy akt prawny, który zawiera szereg ważnych dla obywateli zasad. Wśród tych głównych i najważniejszych można wyróżnić:

 • zrównoważony rozwój,
 • zasady sprawiedliwości społecznej,
 • suwerenność narodu,
 • pomocniczość,
 • legalizm,
 • społeczną gospodarkę rynkową,
 • republikańską formę państwa, o czym świadczy sama nazwa, a więc Rzeczpospolita,
 • reprezentację polityczną,
 • demokratyczne państwo prawa,
 • podział, a także równowagę władzy,
 • pluralizm społeczny,
 • bezstronność religijną, filozoficzną władzę publiczną oraz światopoglądową.
Reklama
Autor - Klaudia Woźniak
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wozniak@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama