banknoty na stole
Marek BAZAK/East News

Krajowy rejestr długów - Jak sprawdzić kogoś? Lista dłużników, rejestr dłużników

Krajowy Rejestr Długów to spółka, która przez zbieranie i przetwarzanie informacji na temat zadłużenia zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych, pozwala na weryfikację wiarygodności finansowej za pośrednictwem internetu. KRD to przydatne narzędzie zarówno dla przedsiębiorcy jak i konsumenta. Dla firm jest to możliwość realnego sprawdzenia informacji finansowych dotyczących kontrahenta, dla osób prywatnych, możliwość weryfikacji własnych zadłużeń. Jak sprawdzić informacje w Krajowym Rejestrz
Reklama

Co to jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna ( w skrócie KRD BIG S.A.) to biuro informacji gospodarczej, które działa w Polsce od 4 sierpnia 2003 r. na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

W Polsce istnieje obecnie pięć biur informacji gospodarczej, poza KRD, które powstało najwcześniej, działają także: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Czym zajmuje się Krajowy Rejestr Długów?

KRD gromadzi, przechowuje i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej przedsiębiorców i konsumentów.

Reklama

Z danych KRD korzystają także banki w procesie decyzji o przyznaniu wnioskodawcy kredytu.

Korzystając z usług KRD, można m.in. wpisać dłużników do rejestru, sprawdzić firmy i osoby prywatne pod względem finansowym dzięki raportom, monitorować kontrahentów czy sprawdzić informacje na swój temat poprzez pobranie raportu.

Jakie informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Długów?

Co ważne, w KRD dostępne są informacje wyłącznie o zadłużeniu. Jeśli więc dane konkretnej osoby figurują w rejestrze, może to być przesłanka, która uniemożliwi uzyskanie kredytu. Należy wiedzieć, że w Krajowym Rejestrze Długów znajdują się nie tylko te osoby, które nie opłacały należności kredytowych. W bazie figurują także osoby, których zadłużenie wynika z nieuregulowania np. różnego rodzaju faktur, rachunków za telefon czy internet, czynszu, opłat za media czy alimentów.

Reklama

Kto może trafić do KRD?

Istnieje kilka okoliczności, w związku z którymi trafić można do Krajowego Rejestru Długów. Na listę dłużników mogą trafić osoby, które:

  • posiadają nieuregulowane od co najmniej 60 dni zobowiązania przekraczające łączną kwotę 200 zł
  • mają dług wynikający z problemów w spłacie kredytu, alimentów czy rachunków
  • mimo otrzymania, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej upomnienia w formie listu poleconego o zaległych należnościach, nadal ich nie uregulowały

Co ciekawe każdy konsument może wpisać do KRD przedsiębiorcę, w sytuacji kiedy:

  • zobowiązania wobec wierzyciela wynoszą co najmniej 500 zł, a ich zapłata wymagana jest od co najmniej 60 dni
  • dług powstał z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty w formie listu poleconego

Jak sprawdzić siebie w KRD?

Reklama

Raz na pół roku każda osoba fizyczna ma możliwość bezpłatnego sprawdzenia siebie w bazie KRD BIG SA. W tym celu należy założyć konto na oficjalnej stronie KRD, uzupełnić swoje dane i przejść etap weryfikacji. Po przejściu rejestracji uzyskamy informację, czy figurujemy w bazie dłużników, a jeśli tak z jakiego powodu i na jaką kwotę opiewa nasze zadłużenie. To przydatne narzędzie także ze względu na możliwość zweryfikowania, czy nie padliśmy ofiarą złodzieja, który na nasze dane wziął pożyczkę, kredyt lub inne zobowiązanie finansowe.

Czy jest możliwość wykreślenia z KRD?

Usunięcia dłużnika z KRD nastąpić może tylko po spłacie zobowiązania. Natomiast nawet gdy uregulowana została tylko część kwoty, wierzyciel ma obowiązek zaktualizowania tej informacji. W przypadku spłaty zadłużenia wierzyciel ma obowiązek usunięcia dłużnika z grona dłużników w ciągu 14 dni, w innym przypadku grozi mu grzywna w wysokości do 30 tys. zł.

Cenną informacją jest fakt, że KRD nie gromadzi historii spłaconych zobowiązań i dawnych należności. Jeśli dłużnik spłaci należności, zostaje wypisany z rejestru, natomiast w przypadku, kiedy dłużnik nie ureguluje należności, informacje o długu mogą być przechowywane przez KRD do 10 lat.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama