Marek Belka szefem doradców Roberta Biedronia ds. gospodarczych
Piotr Molecki/East News

Marek Belka - najważniejsze informacje o byłym polskim premierze i prezesie NBP

Profesor nauk ekonomicznych, dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera, był też premierem i Ministrem Finansów, obejmował stanowisko konsultanta Banku Światowego i prezesa Narodowego Banku Polskiego, by w końcu rozpocząć kadencję w roli eurodeputowanego. Kim jest Marek Belka, jeden z największych polskich specjalistów w dziedzinie ekonomii?
Reklama

Marek Belka - kariera polityczna, Twitter, pochodzenie

  • Nazwisko i imię: Belka Marek
  • Data urodzenia: 9 stycznia 1952 r.
  • Miejsce urodzenia: Łódź
  • Rodzina: żona Krystyna Belka, córka Maria, syn Piotr
  • Wykształcenie: wyższe, profesor nauk ekonomicznych
  • Partia: Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • Twitter: twitter.com/profMarekBelka

Marek Belka - życiorys

Marek Belka urodził się 9 stycznia 1952 r. w Łodzi jako syn Władysława i Heleny. Uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Szczanieckiej w Łodzi, maturę zdał już w wieku 16 lat. W 1972 r. ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Po zakończeniu tego etapu nauki podjął pracę na tejże uczelni w Katedrze Ekonomii. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1986 r. habilitację, a wreszcie w 1994 r. tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Staże naukowe

W rozwoju kariery naukowej z pewnością pomogły Belce również staże na Uniwersytecie Columbia i University of Chicago na przełomie lat 70. i 80. oraz staż w London School of Economics w latach 90.

Od 1986 r. związany jest z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora.

Reklama

W latach 2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

Publikacje

Belka jest autorem ponad 100 publikacji poświęconych głównie teorii pieniądza, a także antyinflacyjnej polityce w krajach rozwijających się. Jest specjalistą w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest twórcą takich publikacji jak "Elementarne zagadnienia ekonomii", Dynamika transformacji polskiej gospodarki", "Ekonomia stosowana. Podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości".

Marek Belka szefem doradców Roberta Biedronia ds. gospodarczych
Piotr Molecki/East News

Marek Belka - pełnione funkcje, kariera polityczna

Mimo młodego wieku już w 1990 r. został doradcą w Ministerstwie Finansów, a następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. Pomimo tak ważnych funkcji, Belka nigdy nie pozwolił na zamknięcie w polskich ramach, w 1996r. został konsultantem Banku Światowego. W latach 1994-96 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, a następnie w wieku nieco ponad 40 lat, został doradcą ekonomicznym Prezydenta RP.

Minister Finansów i Wicepremier

Reklama

W lutym 1997 r. Marek Belka pełnił funkcję Wicepremiera oraz Ministra Finansówrządzie Włodzimierza Cimoszewicza, jednak już w październiku tego samego rano ustąpił ze stanowiska wraz z całym swoim rządem po tym, jak SLD przegrało wybory parlamentarne. Belka wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 1999 r. i był członkiem partii do 2005 r.

W 2001 r. ponownie rozpoczął pracę jako Wicepremier i Minister Finansów, jednak tym razem w rządzie Leszka Millera. Podczas tej kadencji wprowadził podatek od dochodów kapitałowych, nazywany potocznie "podatkiem Belki". I tym razem kadencja polityka nie trwała długo, Marek Belka odszedł z rządu już w 2002 r.

Od 2003 r. obejmował stanowisko szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku. Przez pół roku sprawował również funkcję dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku. Zajmując to stanowisko był odpowiedzialny za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego oraz nadzór nad gospodarką.

Prezes Rady Ministrów

W kwietniu 2004 r. zgłoszony został jako prezydencki kandydat na stanowisko premiera. W maju tego samego roku ówczesny Prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał Belkę na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie Belka rozpoczął pracę jako przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej.

Reklama

Niestety, polityk nie uzyskał w Sejmie wotum zaufania, jednak mimo drugiego kroku, na stanowisko premiera nie został zgłoszony żaden inny kandydat. W związku z tym 11 czerwca 2004 r. Kwaśniewski po raz drugi desygnował Marka Belkę na premiera i tym razem Sejm udzielił wotum zaufania zarówno Belce jak i jego rządowi.

W związku z dymisją Jerzego Swatonia - ówczesnego Ministra Środowiska, Belka przejął jego obowiązki. W tym samym roku Marek Belka został również Ministrem Sportu po tym, jak resort ten został wydzielony jako oddzielny od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

19 października 2005 r. w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu V kadencji Marek Belka złożył dymisję, pozostał jednak Premierem Rządu RP do końca października.

Działalność po 2005 r.

W 2006 r. Belka rozpoczął pracę jako sekretarz wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, natomiast w styczniu 2009 r. został dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego

W 2010 r. Bronisław Komorowski wyznaczył Belkę na kandydata na prezesa Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym Belka ustąpił z funkcji dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 10 czerwca 2010 r. decyzją Sejmu VI kadencji, Belka został wybrany na Prezesa NBP, a dzień później objął ten urząd.

Reklama

W latach 2011-2016 był także członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

W czerwcu 2016 r. zakończył pracę na stanowisku prezesa NBP i w tym samym roku został członkiem rady dyrektorów funduszu nieruchomościowego Echo Polska Properties.

Parlament Europejski

W 2019 Belka wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej w okręgu łódzkim. Zdobył 182 517 głosów i tym samym uzyskał mandat eurodeputowanego. Podczas kadencji w Parlamencie Europejskim został wiceprzewodniczącym grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Został też członkiem Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Reprezentował SLD do momentu powstania delegacji Nowej Lewicy złożonej z członków SLD i Wiosny. Pozostał w dotychczasowej delegacji, która nazwana została Lewicą dla Europy, jej członkami są również m.in. Włodzimierz Cimoszewicz oraz Leszek Miller.

Marek Belka - życie prywatne

Niewiele wiemy o życiu prywatnym polityka, w mediach skupia się on na kwestiach politycznych i naukowych.

Marek Belka - żona

Żoną polityka jest Krystyna Belka, z wykształcenia również ekonomistka. Para poznała się na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pobierali edukację. Były premier i jego żona mają dwójkę dzieci syna Piotra i córkę Marię.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama