Budynek Poczty Polskiej
Pixabay

Poczta Polska - historia, zarząd, najważniejsze usługi

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, która zajmuje się świadczeniem usług pocztowych. Obecnie ta polska spółka akcyjna rozwija różne usługi internetowe, a także stara się tworzyć coraz bardziej innowacyjne usługi pocztowe i nowoczesne rozwiązania. Dodatkowo Poczta Polska pełni obowiązki ustawowe, a więc jest zobowiązana do świadczenia usług pocztowych.
Reklama

Poczta Polska - historia

Poczta Polska to instytucja o długiej historii, ponieważ została ona powołana do życia już w 1562 roku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Warto dodać, że pierwszy polski znaczek ukazał się dopiero w 1860 roku, a więc po około 200 latach działalności poczty. Co ciekawe, Poczta Polska zyskała szczególne znaczenie w czasach rządu Stanisława Augusta Poniatowskiego i właśnie wtedy uznawana była za bardzo sprawną i dobrze działająca instytucję. To Poniatowski stworzył stałe połączenie pocztowe między Krakowem i Wenecją.

Listy ze znaczkami
Pixabay
Reklama

Później, w latach 1910-1914, Poczta Polska miała swój własny periodyk. Później niestety Poczta zawieszała swoje działanie ze względu na I i II wojnę światową. Za początek współczesnej Poczty Polskiej uznaje się 1944 rok. W 1985 roku powstało przedsiębiorstwo  „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” , przekształcone w 1991 roku w państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska i Telekomunikację Polską Spółkę Akcyjną". W 2013 roku klienci zaczęli mieć możliwość korzystania z nowoczesnej funkcji, czyli elektronicznego awizo.

Polska Spółka Akcyjna - zarząd

Obecnie w skład zarządu Poczty Polskiej wchodzą:

  • Tomasz Zdzikot - prezes
  • Krzysztof Falkowski
  • Mateusz Wodejko
  • Wiesław Włodek
  • Andrzej Bodziony.

Warto zaznaczyć, że w 2009 roku Poczta Polska została uznana za jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a od 2018 roku Skarb Państwa jest reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów.

Usługi Poczty Polskiej

Poczta Polska Spółka Akcyjna to instytucja, która zajmuje pełni wiele ważnych zadań. Obecnie wiele osób pisze do siebie wiadomości w Internecie i aplikacjach, jednak listy i przesyłki pocztowe cieszą się sporą popularnością. Do najważniejszych usług Poczty w Polsce należą:

  • przesyłki listowe (ekonomiczne, priorytetowe, polecone),
  • paczki (także za pobraniem),
  • przekazy pocztowe.
Reklama

Obecnie za pośrednictwem Poczty Polskiej można także opłacić rachunki. Warto dodać, że każdy może skorzystać z nowoczesnej usługi, jaką jest śledzenie przesyłek. Takie rozwiązanie pozwala nadawcy na kontrolowanie całego procesu realizacji usługi pocztowej.

Koperta z niebieskim listem na białym tle
Pixabay

Dane i adres Poczty Polskiej

Obecne dane i adres Poczty Polskiej są następujące

 Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st.

Reklama

Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony

Konkurencja

Staromodna skrzynka pocztowa w kolorze zielonym na tle ściany z cegieł
Pixabay

Warto zaznaczyć, że obecnie Poczta Polska szybko traci monopol na paczki, ponieważ na rynku znacznie wzmogła się konkurencja. W praktyce odbiorcy często otrzymują paczki od firm prywatnych oraz kurierów, a także korzystają z paczkomatów, unikając stania w kolejkach na poczcie.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama