Polska agencja prasowa - tabliczka
Piotr Molecki/East News

Polska Agencja Prasowa - co to za instytucja i czym się zajmuje?

Polska Agencja Prasowa to jedyna, publiczna, państwowa agencja zajmująca się informacjami w Polsce. Pozyskuje i przekazuje rzetelne i obiektywne wiadomości z kraju i z zagranicy, z których korzystają urzędy, przedsiębiorcy i serwisy informacyjne. Agencja informacyjna zobowiązana jest do przedstawiania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej, Rady Ministrów. Jest płaszczyzną umożliwiającą organom państwowym prezentowanie stanowiska w ważnych kwestiach związanych z krajem.
Reklama

Historia Polskiej Agencji Prasowej

W roku 1918 polscy dziennikarze postanowili przejąć biura wiedeńskiej prasy w Krakowie i Lwowie, zakładając Polską Agencję Telegraficzną, która zastąpiła dotychczasowe służby informacyjno-prasowe. Niedługo później decyzją rządu nadano jej formy instytucjonalne.

Sposobem na rozpowszechnianie informacji w tym czasie były głównie biuletyny telegraficzne oraz w późniejszym okresie codzienne Kroniki Filmowe PAT. Oprócz centrali w Warszawie otworzono oddziały w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Wiedniu.

W 1921 roku ze względu na zagrożenie ze stron wojsk sowieckich PAT przestaje być urzędem i otwiera placówki korespondenckie za granicami Polski.

W 1924 roku PAT zostaje przekształcony w przedsiębiorstwo państwowe.

Reklama

Otrzymuje wyłączne pośrednictwo w zakresie płatnych ogłoszeń prasowych a w kolejnych latach reklamach państwowych. Niecały rok później powstaje "Tygodnik filmowy PAT", który zawierał najistotniejsze informacje dotyczące wydarzeń z kraju i ze świata.

Wybuch II wojny światowej przerywa rozwój Agencji. W 1939 r. PAT opuszcza kraj i rozpoczyna pracę przy polskim rządzie na uchodźstwie. Jeszcze podczas trwania wojny komunistyczne władze tworzą Polską Agencję Prasową "Polpress". Jednak ta nazwa nie przyjmuje się, pozostają tylko trzy litery PAP.

PAP polskie przedsiębiorstwo państwowe

26 października 1945 roku przewodniczący Krajowej Rady Narodowej powołuje Polską Agencję Prasową na przedsiębiorstwo państwowe.

Reklama

Siedzibą centralną PAP zostaje stolica Polski. Mimo zasad agencji staję się ona jednym z wielu narzędzi propagandy władzy komunistycznej PZPR i PRL, a jej pierwszą i wieloletnią szefową zostaje Julia Minc.

W 1983 roku dzięki przyjętej przez Sejm ustawie PAP staję się agencją rządową działająca w formie zakładu budżetowego.

Końcem lat osiemdziesiątych po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, a co za tym idzie zmianą ustroju, również dla agencji nastał czas zmian. PAP zyskał niezależność polityczną oraz nowe kierownictwo chcące podążać z duchem demokratyzacji i modernizacji.

W lutym 1991 roku nastąpiło symboliczne połączenie dwóch agencji PAT i PAP. Od tej pory Polska Agencja Prasowa działała jako drugie wcielenie Polskiej Agencji Telegraficznej.

Zgodnie z ustawą z lipca 1997, która określa podstawę prawną działania agencji, ulega ona przekształceniu. Od tamtej pory funkcjonuje jako jednoosobowa spółka skarbu państwa.

W myśl ustawy oraz statutu agencji do jej organów należą:

  • Zarząd Spółki
  • Rada Nadzorcza
  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej

PAP rewolucja technologiczna

W roku 1993 PAP otworzyła własną stację satelitarną. Rok później nastąpiła komputeryzacja redakcji. Następnie wdrażają technologię umożliwiająca udostępnianie tekstów, baz danych oraz udostępnianie serwisów fotograficznych w internecie.

Reklama

Wprowadzają dwa profesjonalne systemy edytorskie, pierwszy Kwazar, następnie Tryton umożliwiający wysyłanie całych pakietów informacyjnych- tekst, audio, grafika, wideo.

PAP wybitni dziennikarze

Do grona najbardziej zasłużonych wybitną pracą dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej należą:

  • Ryszard Kapuściński - dziennikarz, fotograf, pisarz, korespondent PAP w czasach komunizmu
  • Krzysztof Mroziewicz - publicysta, korespondent wojenny
  • Wojciech Jagielski - dziennikarz, reporter, pisarz
  • Andrzej Rybczyński - reporter, artysta fotografii
  • Jerzy Undro - fotoreporter, korespondent wojenny
  • Adam Hawałej - fotoreporter
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama