Dwie osoby siedzą przy stole przy laptopach, a jeden mężczyzna pokazuje coś na tablicy
Pixabay

Prawo przedsiębiorców - wolność przedsiębiorców a wykonywanie działalności gospodarczej. Wszystkie przepisy w jednym miejscu

Prawo przedsiębiorców to polska ustawa, która weszła w życie w 30 kwietnia 2018 roku. Ustawa ta dotyczy kwestii związanych z regulacją działalności gospodarczej. Ustawa Prawo Przedsiębiorców wchodzi w skład Konstytucji dla Biznesu oraz tzw. Planu Morawieckiego. Prawo przedsiębiorców to ustawa nowelizowana 7 razy, a ostatnia nowelizacja była 24 czerwca 2020 roku.
Reklama

Prawo przedsiębiorców - wolność przedsiębiorców w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej

Ustawa prawo przedsiębiorców wchodzi w skład Konstytucji Biznesu, która miała uprościć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Prawo przedsiębiorców to ustawa, która

„określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie"

Przede wszystkim ustawa wskazuje na to, że właściciel firmy może prowadzić swój biznes w sposób wolny i nie musi także udowadniać swojej uczciwości. Urzędy nie powinny więc nakładać na właścicieli przedsiębiorstw dodatkowych opłat i nieuzasadnionych obciążeń, a wszystkie sprawy należy rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy.

Reklama

Tym samym ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Kto może zostać przedsiębiorcą w myśl ustawy?

Kilka biurowców na tle ciemnych chmur
Pixabay

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców każda osoba fizyczna ma prawo do założenia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ma prawo do zawieszenia swojej działalności na okres trzech lat.

Reklama

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi ubezpieczeniowej, w ramach której nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 pierwszych miesięcy.

Stół, przy którym siedzą ludzie z laptopami i notatkami
Pixabay

Jakie prawa przysługują przedsiębiorcom zgodnie z ustawą?

Według ustawy Prawo przedsiębiorców każdy właściciel firmy ma swoje prawa, do których należą następujące:

„-podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej (art. 2),
-podejmowania wszelkich działań, które nie są zakazane przez przepisy prawa (art. 8),
-zwolnienia od obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (art. 18),
-zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 22‒25),
-uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów (art. 34‒35),
-odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem prawa (art. 46),
-wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa (art. 59)."

Obowiązki przedsiębiorcy według ustawy Prawo przedsiębiorców

Właściciele firm otrzymali nie tylko prawa, ale także i obowiązki, a najważniejszym jest wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów.

Reklama

Do innych obowiązków należą takie jak poszanowanie ochrony konsumentów, dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru działalności regulowanej oraz dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych w sposób profesjonalny.

Cztery pięści skierowane do siebie nad stołem
Pixabay

Należy zaznaczyć, że Prawo przedsiębiorców potwierdziło wolność działalności gospodarczej i rozszerzyło możliwe uprawnienia właścicieli firm.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama