Planeta Ziemia oraz fale sejsmiczne
Pixabay

Trzęsienie ziemi - czym się charakteryzuje, jakie są powody trzęsień ziemi i rodzaje? Wszystko, co chcesz wiedzieć

Trzęsienie ziemi to gwałtowane rozładowanie naprężeń w skorupie ziemskiej, czego skutkiem mogą być nie tylko spękania ziemi, ale także zapadliska, wybuchy wulkanów oraz zniszczenia na terenach zamieszkanych przez ludzi. W Polsce trzęsienia ziemi są bardzo rzadkie, natomiast zjawiska te najczęściej pojawiają się na obszarze USA, części Azji oraz na Alasce.
Reklama

Czym jest trzęsienie ziemi?

Trzęsienie ziemi można zdefiniować jako gwałtowne zaburzenie stanu równowagi, które prowadzi do nagłego wyzwolenia energii. Największa część energii zamienia się w ciepło, a reszta (a więc od 20% do 30%) to fale sejsmiczne.

Miejscem, w którym rozpoczynają się trzęsienia ziemi są ogniska, natomiast miejscem położonym nad ogniskiem wstrząsu, nazywa się epicentrum. Trzęsienia ziemi są opisywane na podstawie skali, wyrażanej w stopniach magnitudy. W praktyce magnituda, która wynosi zero lub jest niższa, oznacza najniższe mikrowstrząsy, natomiast magnituda wynosząca 9,5 w skali wskazuje na bardzo silne trzęsienie ziemi, które może spowodować sporo zmian w krajobrazie.

Wybuch wulkanu, w tle chmury
Pixabay

Przyczyny trzęsienia ziemi

Reklama

Do najważniejszych przyczyn trzęsień ziemi można zakwalifikować:

 • drgania, wstrząsy z wnętrza ziemi
 • spowodowane przez wybuchy wulkanów
 • ruchy tektonicznespoywodowane przez ruch płyt litosfery.

Większość trzęsień ziemi jest spowodowana ruchami tektonicznymi.

Rodzaje trzęsień ziemi

Można wyróżnić kilka rodzajów trzęsień ziemi:

 • tektoniczne - są wynikiem przesunięć skał, co może być związane z ruchami płyt tektonicznych; to właśnie one stanowią aż 90% zjawisk sejsmicznych występujących na Ziemi
 • wulkaniczne - związane z gwałtownymi erupcjami wulkanów, a także zapadania się komór magmowych
 • zapadowe - związane są z obszarami krasowymi i są najczęściej słabo odczuwalne
 • antropogeniczne - obecnie rzadkie, związane z działalnością człowieka, na przykład w kopalniach
Reklama

Dodatkowo można podzielić trzęsienia ziemi ze względu na głębokość ogniska. Wyróżnić tu można:

 • płytkie (85%) – do 70 km;
 • średnie (12%) – 70-350 km;
 • głębokie (3%) – 350-700 km.
Zniszczone domy przez trzęsienie ziemi
Pixabay

Skutki: trzęsienia ziemi mogą spowodować znaczące szkody materialne

W trakcie trzęsienia ziemi może dojść do różnych szkód, także na obszarach gęsto zabudowanych. Warto zaznaczyć, że większość zniszczeń spowodowanych przez trzęsienia dotyczy epicentrum. W większości przypadków okazują się one jednak niegroźnymi stratami.

W przypadku trzęsienia ziemi najbardziej odczuwalny jest pierwszy wstrząs i to właśnie on powoduje zwykle straty. Z kolei najsilniejszy wstrząs wtórny jest zwykle o jedną jednostkę słabszy od wstrząsu pierwszego.

Do najważniejszych skutków trzęsień ziemi można zakwalifikować:

Reklama
 • szczeliny, rysy na powierzchni ziemi
 • zapadliska, uskoki gruntu
 • pojawienie się wodospadów, jezior, rozlewisk
 • tsunami
 • wybuchy wulkanów
Niszczejący dom, w tle chmury
Pixabay

Trzęsienia ziemi w Polsce

W Polsce takie zjawiska występują bardzo rzadko i tylko w rejonie Karpat oraz Sudetów. Czasami do trzęsień ziemi dochodzi w miejscach w pobliżu kopalni, a więc na przykład na Górnym Śląsku.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Czytaj więcej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama