Umowa zlecenie to najczęściej oferowana forma współpracy w Polsce
Canva.com

Umowa zlecenie - obowiązki oraz prawa pracowników i pracodawców

Umowa zlecenie jest bardzo chętnie wybierana przez pracodawców oraz pracowników. Gwarantuje znacznie większą elastyczność niż tradycyjna umowa o pracę. Ponadto nie wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, co bez wątpienia jest dużym atutem dla właścicieli firm.
Reklama

Umowa zlecenie jest bardzo chętnie wybierana przez pracodawców oraz pracowników. Gwarantuje znacznie większą elastyczność niż tradycyjna umowa o pracę. Ponadto nie wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, co bez wątpienia jest dużym atutem dla właścicieli firm.

Umowa zlecenie - informacje

Umowy zlecenia są umowami cywilnoprawnymi. To oznacza, że podczas ich trwania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy. Wyróżniają się ogromną elastycznością. Treść może być kształtowana niezwykle swobodnie. Limit czasu pracy nie jest w żaden sposób określony, zarówno pod względem dobowym, jak i tygodniowym. Podobnie miejsce, jak i termin wykonania poszczególnych obowiązków. Te kwestie również są ustalane indywidualnie. Do tego zleceniobiorca może być także zastąpiony przez osobę trzecią.

Reklama

Dużym atutem jest również to, że umowy zlecenia można wypowiedzieć w dowolnym momencie. Oczywiście w dokumencie można jednak określić termin jej zakończenia.

Umowa zlecenie - prawa i obowiązki
Canva.com

Umowa zlecenie, a umowa o pracę - różnice

Osoba, która przyjmuje zlecenie, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej, a więc wykonania zlecenia. Nie musi tego jednak robić w konkretnym czasie ani miejscu, co zazwyczaj jest określane w przypadku umowy o pracę. Strony umowy zlecenia dopuszczają możliwość realizacji poszczególnych zadań przez osobę trzecią.

Reklama

Ważnym aspektem jest również to, że umowa zlecenia wcale nie musi być zawarta na piśmie. Może być ustna. Następuje tutaj zatem bardzo duża swoboda zarówno w zawieraniu, jak i rozwiązywaniu dokumentu.

Wypowiedzieć umowę zlecenie można niemal w dowolnym momencie. Pracodawca nie musi m.in. odprowadzać składki chorobowej ani na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, co byłoby nie do pomyślenia w przypadku umowy o pracę. Dzięki temu może sporo zaoszczędzić.

Obowiązki i prawa pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie

Jeżeli chodzi o umowę zlecenie, to oczywiście pracowników dotyczą zarówno pewne obowiązki, jak i prawa. Niezależnie od tego, co jest przedmiotem umowy zlecenia, konkretna osoba musi wykonać powierzone jej czynności z należytą starannością. W przeciwnym razie będzie zobowiązana do poniesienia odpowiedzialności za szkody, jakie poczyni.

Reklama

Ponadto pracownik zawsze musi również stosować się do wskazówek, jakie daje mu zleceniodawca. Wśród obowiązków zleceniobiorcy znajduje się także konieczność informowania szefa o przebiegu wykonywanych prac. Musi on składać mu regularne raporty z ich realizacji.

Umowa zlecenie jest mniej korzystna niż umowa o pracę
Canva.com

Umowa zlecenie - obowiązki i prawa pracodawców

Obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy również są ściśle określone. Jeżeli chodzi o umowę zlecenia, to pracodawca powinien pokryć wydatki zleceniobiorcy, które są związane z odpowiednią realizacją powierzonych mu zadań.

Reklama

Oczywiście najważniejsze jest to, że pracodawca musi zapłacić za wykonane zadanie w określonym w umowie zleceniu terminie.

Wśród jego praw na pewno można wyróżnić to, że może on wypowiedzieć umowę zlecenia w dowolnej chwili, co może okazać się bardzo istotne w przypadku, gdy pracownik nie będzie odpowiednio wywiązywał się ze swoich obowiązków.

Minimalna stawka godzinowa

Minimalne wynagrodzenie na umowie zlecenia wynosi 18,30 zł brutto za godzinę pracy. W przyszłym roku ta kwota ma zostać podniesiona do 19,70 zł brutto. Podkreślić należy przede wszystkim to, że osoby, których podstawa składek na ubezpieczenie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniają również warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem także z innych tytułów.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama