Uruchomiony miernik do prądu na tle instalacji elektrycznych i dłoni w rękawiczkach ochronnych
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Urząd Regulacji Energetyki — Co warto wiedzieć o organie dbającym o interesy odbiorców energii, ciepła i gazu?

W Polsce od 23 czerwca 1997 roku o interesy odbiorców energii, ciepła i gazu dba URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Jednym z podstawowych zadań tego organu administracyjnego jest regulacja szeroko pojętego rynku energii w Polsce. Dowiedz się, co jeszcze należy do obowiązków Urzędu Regulacji Energetyki.
Reklama

Urząd Regulacji Energetyki — data utworzenia, kierownictwo, adres

 • Nazwa organizacji: Urząd Regulacji Energetyki (URE)
 • Pełna nazwa: Urząd Regulacji Energetyki
 • Data utworzenia: 23 czerwca 1997 roku
 • Prezes: Rafał Gawin (od 24 lipca 2019 roku)
 • Siedziba: Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
 • Oficjalna strona internetowa: ure.gov.pl
 • Twitter: twitter.com/UREgovPL

Historia utworzenia URE

Do 23 czerwca 1997 roku gospodarką energetyczną zajmował się w Polsce Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej. W tym czasie energia nie stanowiła produktu, lecz powszechne dobro, przedsiębiorstwa energetyczne miały charakter przedsiębiorstw państwowych, a obowiązujące ceny były ustalane przez organy administracji państwowej. Taryfy oraz cenniki gospodarki energetycznej ustalał wówczas Minister Finansów.

23 czerwca 1997 roku powołano Urząd Regulacji Energetyki. Miało to na celu przeciwdziałanie monopolizacji i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wdrożenie procesu liberalizacji rynków energii.

Linia wysokiego napięcia na tle błękitnego nieba
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Początki działalności URE

Reklama

Na początku 1998 roku utworzono siedem oddziałów terenowych URE (m.in. w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu). W tym samym roku, 31 lipca, Prezes URE podjął decyzję o wydaniu pierwszej koncesji na wytwarzanie ciepła (Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.).

15 lutego 1999 r., Prezes URE zatwierdził pierwszą taryfę za dystrybucję energii elektrycznej (Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A.). 12 marca tego samego roku Prezes URE udzielił pierwszej w historii kraju koncesji z urzędu na wniosek firmy energetycznej Vattenfall Poland Sp. z o.o.

Oddziały terenowe URE

Choć początkowo było siedem oddziałów terenowych URE, obecnie jest ich osiem:

 • Oddział Południowo-Wschodni w Krakowie
 • Oddział Południowo-Zachodni we Wrocławiu
 • Oddział Południowy w Katowicach
 • Oddział Północno-Zachodni w Szczecinie
 • Oddział Północny w Gdańsku
 • Oddział Środkowozachodni w Łodzi
 • Oddział Wschodni w Lublinie
 • Oddział Zachodni w Poznaniu
Mężczyzna w białym kasku przyglądający się skrzynce elektrycznej (rozdzielni)
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Działalność Urzędu Regulacji Energetyki

Reklama

Działalność URE jest zgodna z polityką energetyczną państwa i opiera się o priorytety polityki gospodarczej rządu. Urząd Regulacji Energetyki działa zgodnie z koncepcją funkcjonowania rynku, warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, a także wymaganiami, jakie wynikają z obowiązku dostosowania polskiego prawa do prawa UE.

Głównym zadaniem URE jest stworzenie warunków umożliwiających zrównoważony rozwój kraju. URE ma też na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. W tym celu skupia się na oszczędnym, a jednocześnie racjonalnym użytkowaniu energii oraz paliw. Szczególny nacisk kładzie na rozwój konkurencji, ochronę środowiska, a także równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii.

Podstawa prawna działania URE

Prezes URE został powołany na mocy ustawy "Prawo Energetyczne" z dnia 10 kwietnia 1997 roku.

Reklama

Poza tym, zadania URE zawarte są w:

 • Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)
 • Ustawie o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)
 • Ustawie o rynku mocy
 • Ustawie o biopaliwach
 • Ustawie o efektywności energetycznej
 • Ustawie o promowaniu energii elektrycznej
Czerwony miernik elektryczny na biurku
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Kim jest obecny Prezes Urzędu Regulacji Energetyki?

Urząd Regulacji Energetyki kierowany jest przez centralny organ administracji rządowej — Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE). Organ ten został powołany w celu realizacji zadań związanych z regulacją gospodarki paliwami i energią, a także w celu promowania konkurencji.

Obecnie funkcję tę pełni Rafał Gawin, który został powołany na stanowisko Prezesa URE 24 lipca 2019 roku, zastępując Macieja Bando. Do 2014 roku Gawin pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku i Spraw Konsumenckich URE.

Reklama
Elektrownia wiatrowa - trzy białe wiatraki nn tle błękitnego nieba
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Kompetencje Prezesa URE

Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych w oparciu o obowiązującą ustawę oraz polską politykę energetyczną. Swoimi działaniami powinien zmierzać on do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii.

W tym celu Prezes URE wykonuje szereg szczegółowych działań, w tym m.in. tworzy warunki pozwalające na zrównoważony rozwój kraju i rozwój konkurencji, przeciwdziała negatywnym skutkom związanym z wcześniejszą obecnością monopoli, a także zapewnia bezpieczeństwo energetyczne.

Prezes Urzędu może też udzielać (i cofać) koncesję, zatwierdzać taryfy paliw gazowych, energii elektrycznej oraz ciepła i kontrolować ich stosowanie, a także wyznaczać operatorów systemu. Zajmuje się też realizacją zadań zawartych w rozporządzeniach UE związanych z budową wspólnego rynku gazu i energii.

Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama