Blondynka w okularach trzyma torby z zakupami
pexels.com/Andrea Piacquadio

Ustawa o Prawach Konsumenta - na jakie prawa może liczyć klient?

Każdy z nas kupuje różnorodne produkty i usługi. Na co dzień warto pamiętać o tym, jakie mamy prawa, aby nie dać się oszukać. To ważne, w szczególności w sytuacji, gdy konkretna osoba kupuje drogi przedmiot lub usługę. W Ustawie o Prawach Konsumenta znalazły się m.in. informacje o gwarancji, rękojmi oraz prawie do zwrotu towaru.
Reklama

Jakie prawa przysługują konsumentowi?

Ustawa o Prawach Konsumenta określa obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę. Każdy konsument powinien się z nimi dokładnie zapoznać, ponieważ dzięki temu uniknie wielu problemów w przyszłości. Klient w razie wątpliwości zawsze może skontaktować się z Rzecznikiem Praw Konsumenta, a organem, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stronie urzędu można znaleźć szczegółowe informacje na temat obowiązków przedsiębiorców.

Ustawa dotyczy m.in.:

  • sprzedaży różnorodnych towarów,
  • umów dotyczących usług finansowych,
  • umowy kredytu konsumenckiego,
  • umów dotyczących najmu pomieszczeń,
  • przenoszenia własności nieruchomości.
Kobieta z zakupami patrzy w witrynę sklepową
pexels.com/Andrea Piacquadio

Rękojmia

Reklama

Każda osoba, która kupuje konkretny towar albo usługę ma prawo do reklamacji w razie wystąpienia wad. Rękojmia jest ważna od chwili zawarcia umowy. Sprzedawca jest odpowiedzialny za stan sprzedawanego towaru, a więc klient może z powodzeniem powołać się na wadę fizyczną albo prawną kupionej przez siebie rzeczy.

Co ciekawe, z zakresu spełnionego świadczenia wynika, że konkretna osoba wcale nie musi przygotować pisemnej formy reklamacji. Może ją złożyć ustnie, jednak nie da się ukryć, że pismo jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. W dokumencie należy sprecyzować swoje żądania, opisać wadę, a także koniecznie wysłać pocztą z potwierdzeniem odbioru.

Co ciekawe, prawa konsumenta, wyraźnie mówią o tym, że nie ma takiej konieczności, aby konsument pokazał sprzedawcy paragon fiskalny. Składając przedsiębiorcy oświadczenie, należy pamiętać o tym, że można to zrobić w okresie dwóch lat od chwili wydania wadliwego towaru.

Jeżeli kupujący poinformował sprzedawcę o zaistniałej wadzie, przedsiębiorca ma czternaście dni na to, żeby ustosunkować się do otrzymanego pisma.

Reklama

Konsument może żądać wymiany towaru, naprawy, obniżenia ceny lub całkowicie odstąpienia od umowy.

terminal płatniczy
pexels.com/cottonbro

Gwarancja

Gwarancja jest z kolei dobrowolnie udzielana przez przedsiębiorcę. Dotyczy jedynie jakości towaru. Zawsze musi być formułowana w sposób jasny i czytelny dla konkretnej osoby. Co ciekawe, czas jej trwania również jest bezpośrednio uzależniony od gwaranta. Jeżeli jednak nie zostanie to uwzględnione w dokumencie, wynosi z urzędu dwa lata. W sytuacji, gdy producent zdecyduje się na wymianę towaru na nowy, ponieważ uszkodzenia są zbyt duże, aby opłacało się je naprawić, w takiej sytuacji, gwarancja rozpoczyna się od nowa, a więc klient ma znów dwa lata na to, żeby w razie takiej konieczności, w chwili wystąpienia wady produktu, zgłosić ten fakt do producenta.

Reklama

Istnieje również możliwość, w której producent wymienia zaledwie pojedynczą część w konkretnym produkcie. W takiej sytuacji, dwuletnia gwarancja nalicza się od nowa jedynie dla tej jednej części, może to dotyczyć, np. silnika. Co ważne, okres gwarancji zawsze wydłuża się o czas, w którym dany produkt przebywał u gwaranta i był przez niego naprawiany.

portfel w dłoniach mężczyzny, który wyciąga banknoty
pexels.com/Karolina Grabowska

Zwrot towaru

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z przedsiębiorcą, w szczególności gdy została ona zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. Tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość, a więc w sytuacji sprzedaży online, również wiąże się ze specjalnymi prawami.

Reklama

Warto zatem pamiętać o tym robiąc zakupy w sieci, a nie w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy. Konsument ma w takiej sytuacji czternaści dni na odstąpienie od umowy sprzedaży i nie musi w tym celu podawać przyczyn swojej decyzji. Co ważne, przedsiębiorca musi zwrócić pełne koszty zakupu konkretnego przedmiotu. Dotyczy to również kosztów przesyłki, które także musi pokryć sprzedający.

Bardzo istotne jest również to, że przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o możliwości zwrotu towaru w ciągu czternastu dni, a jeżeli tego nie zrobi, czas na zwrot towaru wydłuży się do dwunastu miesięcy.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy towar został kupiony w sklepie stacjonarnym. Wtedy przedsiębiorca nie ma obowiązku przyjmowania produktu tylko ze względu na to, że konkretna osoba się rozmyśliła. Często jest tak, że przedsiębiorcy idą klientom na rękę i umożliwiają im zwrot w ciągu czternastu albo trzydziestu dni, zaznaczając, że jest on możliwy tylko po okazaniu paragonu fiskalnego i z pełnym kompletem metek.

Reklama
Autor - Klaudia Woźniak
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wozniak@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama