Notowania WIG 20 na giełdzie
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

WIG - czym jest najdłużej notowany indeks na warszawskiej giełdzie? Notowania, WIG 20, spółki

WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy to notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych indeks typu dochodowego. WIG to notowany najdłużej na GPW indeks, obliczany od pierwszej sesji giełdowej. Jakie spółki wchodzą w skład WIG, czym jest WIG 20, jak odczytywać indeksy giełdowe i które indeksy są największe?
Reklama

Co to jest indeks WIG?

WIG to nic innego jak skrót od nazwy Warszawski Indeks Giełdowy. Jest to indeks giełdowy typu dochodowego, który zawiera akcje spółek, jakie notowane są na rynku podstawowym.

WIG to notowany najdłużej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie indeks. Liczony jest bowiem od 16 kwietnia 1991 r., indeks wynosił wówczas 1000 punktów. Oprócz WIG największymi indeksami giełdowymi GPW są WIG 20, WIG 40 oraz WIG 80.

Przy wyliczaniu wartości WIG, uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z praw poboru i dochody z dywidend. Ponadto WIG mówi także o łącznej wartości względnej spółek na GPW względem ich wartości w początku notowania indeksu.

Wartości WIG w ciągu dnia udostępniane są co minutę.

Co wchodzi w skład indeksu WIG?

WIG obejmuje te spółki giełdowe, które spełniają minimalne kryteria dotyczące procentu i wartości akcji w wolnym obrocie krajowym i zagranicznym.

Reklama

Zmiany składu indeksu WIG wprowadzane są cztery razy w roku. Co ważne, udział konkretnego sektora w indeksie nie może przekroczyć 30%, a wpływ jednej spółki na WIG nie może być większy niż 10%.

Po co potrzebne są indeksy giełdowe?

Przede wszystkim, indeksy giełdowe pełnią rolę informacyjną o obecnej sytuacji rynkowej. Dzięki indeksom uzyskać można również informacje o koniunkturze na giełdzie w danym czasie. Obserwacja indeksów pozwala również na ocenę kierunku ruchu cen przy jednoczesnym braku konieczności dokonywania analiz cenowych wszystkich spółek z osobna. Pozwala to zdecydowanie na podejmowanie decyzji inwestorskich z ograniczeniem ryzyka oraz prognozowanie zmian na rynku.

Jak odczytywać indeksy giełdowe?

Reklama

Analizę indeksów można przeprowadzić na dwa sposoby, pierwszy z nich polega na analizie notowań indeksu z wykresu, co stanowi analizę techniczną. Drugą możliwością jest analiza gospodarki tzw. analiza fundamentalna. Możliwe też jest łączenie obu typów analiz, by uzyskać jak największy ogląd sytuacji rynkowej.

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ma na celu danie możliwości do obrotu giełdowego papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. Od 2017 r. prezesem GPW pozostaje Marek Dietl. Jak w przypadku wszystkich giełd, tak i w przypadku GPW, wpływ na notowania ma nie tylko rynek polski, ale także rynki zagraniczne. Przede wszystkim są to: giełda NYSE w Nowym Jorku, giełda w Niemczech - FWB i LSE giełda w Anglii.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama