WOPR
MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe — poznaj najważniejsze zadania WOPR

Niebieski krzyż na tle złotej kotwicy to znak rozpoznawczy WOPR. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ratuje życie osób, które są narażone na niebezpieczeństwo na obszarach wodnych. Poznaj historię WOPR i dowiedz się, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby ukończyć kurs ratownika wodnego Ochotniczego Pogotowia.
Reklama

Historia WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) powstało w 1962 roku w Poznaniu. Po pięciu latach działalności ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych przyznał temu stowarzyszeniu osobowość prawną.

Pod względem organizacyjnym WOPR wywodzi się z Polskiego Związku Pływackiego (PZP) — stowarzyszenia sportowego, które zostało założone w 1992 roku. W PZP istniały trzy kolejne stopnie ratownicze. Najwyższy rangą stanowił instruktor ratownictwa. Drugi w kolejności był ratownik I klasy, zaś trzeci — ratownik II klasy.

Czym zajmuje się WOPR?

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym. Oznacza to, że jego działania są skoncentrowane na obszarach wodnych zlokalizowanych na terenie Polski. Właśnie tam ratownicy WOPR prowadzą i koordynują działania w zakresie bezpieczeństwa.

Poza udzielaniem pomocy uczestnikom wypadków na polskich wodach WOPR uczestniczy także w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia innych zagrożeń, takich jak powodzie, czy pożary na wodach.

Do zadań WOPR należy też dokonywanie przeglądów, czy kąpieliska, pływalnie i inne miejsca wykorzystywane do uprawiania sportów wodnych oraz rekreacji są w pełni bezpieczne.

Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oprócz ratowania ludzi w przypadku, gdy wystąpi niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, mogą też nauczać pływania.

Reklama
Ratownik WOPR podczas pracy
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Na jakiej podstawie działa WOPR?

WOPR współpracuje z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Działalność WOPR jest szczegółowo opisana w kilku ustawach:

  • ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
  • ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Stopnie ratownicze WOPR

Choć zasadniczo w ratownictwie wodnym w 2012 roku zrezygnowano z poszczególnych stopni, WOPR traktuje je w formie swojej wewnętrznej hierarchii. Wyróżnia się zatem:

  • stopień ochotniczy (młodszy i starszy ratownik WOPR)
  • stopień zawodowy (ratownik wodny pływalni/ śródlądowy/ morski/ wodny)
  • stopień instruktorski (młodszy instruktor WOPR, instruktor WOPR, instruktor-wykładowca WOPR)

Ratownik WOPR — najważniejsze informacje

Reklama

Jak czytamy na stronie warszawskiego WOPR, ratownicy WOPR to:

armia ochotników, którzy po kursie na różne stopnie ratownicze przyjmują za swe godło błękitny krzyż na złotej kotwicy i przyrzekają, że będą zawsze pomagać innym w potrzebie, nie bacząc na porę roku, pogodę, dzień i noc.

Obowiązki ratownika WOPR

W swojej pracy ratownicy WOPR skupiają się na prewencji, udzielaniu pierwszej pomocy topielcom i poszukiwaniu zaginionych osób. Pracują zarówno przy morskich plażach, nad jeziorami, na basenach, jak i na terenie innych kąpielisk wodnych. Swoją pracę wykonują na obozach młodzieżowych, koloniach, a także na pływalniach otwartych oraz krytych.

Przy jednej wieży ratowniczej na plaży pracuje kilku ratowników WOPR. Jeden z nich pełni funkcję informatora. Przeważnie obserwuje całą plażę z poziomu wieży. Kolejny ratownik ma skupia się na brzegu ze strony morza. Swoją pracę wykonuje na łódce. Pozostali ratownicy zajmują się szeroko rozumianym patrolowaniem plaży i prewencją. Młodsi ratownicy pracują pod nadzorem ratownika starszego stopniem.

Reklama

Umiejętności ratownika WOPR

Ratownik WOPR musi posiadać kluczowe umiejętności związane z ratownictwem wodnym. Kolejnym wymogiem jest znajomość technik pływackich. Niezbędne jest też ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wszystko to sprawia, że jednostki WOPR mogą skutecznie dążyć do poprawy bezpieczeństwa na wodach w Polsce.

Godzina W na Wiśle
Beata Zawadzka/East News

Jak zostać ratownikiem WOPR?

Oprócz bardzo dobrego stanu zdrowia, niezbędne jest posiadanie doskonałych umiejętności pływackich. Aby zacząć pracę w ratownictwie wodnym, należy ukończyć kurs ratownika wodnego. Zwieńczeniem kursu jest egzamin podzielony na część teoretyczną i praktyczną.

Dobry ratownik to... suchy ratownik

29 czerwca w Polsce świętujemy Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Data ta została ustalona jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Instruktor WOPR — Jerzy Burski — przyznaje:

Według oficjalnych statystyk, w tym 50-leciu ratownicy WOPR uratowali w kraju ponad 9000 istnień ludzkich [...] W tym samym czasie utonęło w kraju kilkadziesiąt tysięcy ludzi; jedno, średniej wielkości, miasto. Ta dramatyczna statystyka daje nam moralne prawo domagania się od władz zwiększenia nakładów na szkolenie ratowników, profilaktyczną naukę pływania, lepszego wyposażenia sprzętowego. Chcemy być gwarantem bezpiecznego wypoczynku nad wodą, ale nie kosztem bezsensownego, własnego ryzyka. 
Reklama

Przerażające statystyki

Ubiegłoroczne wakacje skończyły się tragicznie dla wielu amatorów wody. Na polskich wodach utonęło łącznie 196 osób.

Ponad 36% wszystkich utonięć z 2020 roku miało miejsce na terenie jezior. Na pechowym podium znalazły się też rzeki (22%) oraz stawy (21%). Dla porównania, 8,7% utonięć zdarzyło się na morzu. Prawie 50% topielców była po pięćdziesiątce. Znacznie częściej topili się mężczyźni (87%). U niemal 30% topielców wykryto wcześniejsze spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających.

WOPR podczas poszukiwań Emila S.
MAREK ZIELINSKI/AGENCJA SE/East News
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama