Kobieta przy laptopie z głową schowaną w dłoniach, za nią grafiki
Pixabay

Zasiłek pielęgnacyjny - co to jest, jak go dostać, ile wynosi? Wszystko, co chcesz wiedzieć

Zasiłek pielęgnacyjny to niewielkie świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Do zasiłku pielęgnacyjnego prawo mają przede wszystkim seniorzy po 75 roku życia, osoby z niepełnosprawnością. Istnieją jednak dokładne zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego.
Reklama

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z przepisami zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne mające na celu przynajmniej częściowe pokrycie wydatków „ wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji". Warto zaznaczyć, że zasiłek pielęgnacyjny jest innym świadczeniem niż dodatek pielęgnacyjny.

Regulacje prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego to zasady uzupełniające wewnętrzne prawo danego państwa. Zgodnie z tymi zasadami koordynacji przysługują niektóre świadczenia, w tym także zasiłek pielęgnacyjny.

Para seniorów z plecakami w mieście, trzymająca się za ręce
Pixabay

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Reklama

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ma kilka grup osób. Świadczenie to przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia,
 • osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 16 roku życia, jednak tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała do 21 roku życia,
 • osobom po 75 roku życia.

W praktyce więc świadczenie przysługuje zarówno osobom umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak i osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności. Należy jednak zaznaczyć, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko wtedy, gdy dana osoba posiada odpowiednie orzeczenie, wskazujące na niepełnosprawność.

Reklama

Kto nie ma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • „jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej".
 • Starsza kobieta trzymająca dłonie splecione ze sobą na kolanach
  Pixabay
Reklama

Prawo zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony poza sytuacjami, w których orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane tylko na czas określony.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie?

Każdy, kto chce otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, powinien złożyć odpowiednie dokumenty do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu miasta (gminy). Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zasiłek pielęgnacyjny,
 • dokument wskazujący na tożsamość danej osoby (na przykład kopia dowodu osobistego),
 • informacja o niepełnosprawności (kopia orzeczenia),
 • zaświadczenie danej instytucji, która ma zapewnić całodobowe utrzymanie.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2021 roku?

Pusty portfel trzymany w dłoniach
Pixabay

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 roku nie zmieniła się od 2019 roku. Prawdopodobnie kwota ta nie zostanie zmodyfikowana także w 2022 roku. Wysokość świadczenia to 215 złotych miesięcznie. Ta kwota przyznawana jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z niepełnosprawności.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama