banknoty na stole
Marek BAZAK/East News

ZUS wyznacza limity dla emerytów. Ile zarobić, by nie stracić świadczenia?

Przez najbliższe 3 miesiące będą obowiązywały nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Jak poinformował ZUS, dotyczą one tylko wcześniejszych emerytów.
Reklama
Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Aby się na to nie narazić, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Od 1 grudnia kwotą graniczną, do której można bez obawy dorabiać, jest 3960,20 zł brutto. Jeśli ktoś zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7354,50 zł brutto, wypłata z ZUS zostanie zawieszona - informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że w sytuacji, gdy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Reklama

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona w grudniu po przekroczeniu 3960,20 zł brutto przychodu. Od stycznia 2022 r. zmienią się zasady zawieszania renty socjalnej. Będą stosowane te same reguły, co do renty z tytułu niezdolności do pracy.

- Dla wielu osób, które dostają rentę socjalną, będzie to oznaczało możliwość otrzymywania wypłaty w zmniejszonej wysokości – mówi Kowalska-Matis.
tabliczka z napisem ZUS
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Niektórzy mogą dorabiać bez ograniczeń

Reklama

O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci. Ci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, oraz renciści. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama